Foto © Sam Rentmeester . 20231019  .
Delta Profielfoto

Saskia Bonger

hoofdredacteur

Saskia (1977) is sinds 2016 hoofdredacteur van Delta en Delft Matters, voorheen Delft Integraal. Voor die tijd werkte zij als nieuwsredacteur bij Delta, na een korte tijd als regioverslaggever in Friesland en verslaggever voor het persbureau GPD. Als hoofdredacteur is ze eindverantwoordelijk voor de inhoud van Delta en Delft Matters en schrijft ze ook geregeld zelf verhalen.

Wetenschap

Hoogleraar wiskunde Jan van Neerven is één van de drie Delftenaren die zijn toegetreden tot de Koninklijke Nederlandse Academie der Wetenschappen. Naar eigen zeggen geeft hij het enige vak aan de TU Delft met als leerdoel dat studenten achteraf minder weten dan vooraf. Wat drijft Van Neerven en hoe vindt hij dat het zes weken na zijn kritische ingezonden brief in Delta gaat met het verbeteren van de sociale veiligheid?

Campus

De Arbeidsinspectie oordeelt dat de universiteiten sinds 2020 slechts ‘marginaal’ actie hebben ondernomen tegen overmatige werkdruk en ongewenst gedrag. Ze moeten per 2025 verbetering laten zien, anders zal de inspectie gaan handhaven. Wat hebben de universiteiten gedaan en nagelaten en wat stelt de Arbeidsinspectie voor dat ze nu doen?

Campus

Onderwijzend en wetenschappelijk personeel op de universiteiten in Nederland lijdt massaal onder hoge werkdruk en ongewenst gedrag. De afgelopen jaren hebben de universiteiten dat niet weten te verbeteren. Dat constateert de Arbeidsinspectie in een hard rapport. De universiteiten krijgen tot 2025 om zich aan hun wettelijke zorgtaak te houden. Lukt dat niet, dan zal de inspectie gaan handhaven.

Campus

Het actieplan sociale veiligheid, dat de TU Delft half mei bij de Onderwijsinspectie moet inleveren, is bijna klaar. Althans, de versie die het college van bestuur (cvb) wil indienen. Het gaat namelijk om een ‘levend document’ dat daarom is omgedoopt in veranderplan. In het stuk trekt het cvb het boetekleed aan, erkent het dat terugkijken nodig is en noemt het een aantal (mogelijke) maatregelen voor de korte en de langere termijn.

Campus

TU-alumnus Boris Schellekens heeft een klacht ingediend bij de commissie wetenschappelijke integriteit van de TU Delft tegen de decaan van zijn voormalige faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (LR). Hij hoopt dat de TU zich terugtrekt uit het manifest Toekomstbestendige Luchtvaart.

Opinie

Na publicatie van het inspectierapport schiet de TU te snel in de aloude rol van probleemoplosser, met de rug naar het verleden en de deuren dicht. Als we echt een sociaal veilige universiteit willen, dan kunnen we dat niet laten gebeuren, schrijft hoofdredacteur Saskia Bonger in dit commentaar.

Campus

Alle medewerkers van de TU Delft kunnen hun ideeën over een sociaal veiligere werkomgeving delen met de ondernemingsraad (or). Die heeft iedereen uitgenodigd voor een bijeenkomst op woensdag 20 maart. De or zal die ideeën delen met het college van bestuur, dat zijn actieplan uiterlijk 19 mei aan de onderwijsinspectie wil sturen.

Campus

De vier vakbonden die zijn verbonden aan de TU Delft willen niet dat het college van bestuur (cvb) de Inspectie van het Onderwijs voor de rechter daagt. In een statement aan haar leden schrijven de bonden dat veel TU-medewerkers de visie van het cvb niet steunen.

Campus

Na onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer van de TU Delft concludeert de Inspectie van het Onderwijs dat er sprake is van wanbeheer. De organisatie zou tot op het hoogste niveau tekortschieten bij het borgen van de sociale veiligheid. De TU spreekt van een ‘ondeugdelijk onderzoek’ en een ‘grote stappen snel thuis-rapport’ en is van plan om naar de rechter te stappen.

Wetenschap

De eerder dit jaar opgerichte Netherlands Academy of Engineering (NAE) heeft 62 fellows benoemd: mensen uit de ‘top van het engineering ecosysteem’. Twaalf van hen zijn verbonden aan het TU Delft. Naast rector magnificus Tim van der Hagen en decaan Paulien Herder van Technische Natuurwetenschappen zijn dat Alessandro Bozzon, Jenny Dankelman, Irene Dedoussi, Arie van…

Campus

Voor studenten en medewerkers die daar behoefte aan hebben organiseert X twee zogenoemde share & care-bijeenkomsten: ‘open gesprekken naar aanleiding van de situatie in het Midden-Oosten’. Op de website schrijft X: ‘De gebeurtenissen in het Midden-Oosten raken velen van ons diep. In deze tijden van onzekerheid en ingrijpende gebeurtenissen is het essentieel dat we naar…

Onderwijs

De Tweede Kamer stemde op 24 oktober voor een motie om de medezeggenschap vanaf het begin te betrekken bij onderwijsvernieuwingen. Dan gaan er minder zaken mis, is de verwachting. Aanleiding voor de motie was een kwestie bij Fontys, waar grote onderwijsvernieuwingen vooral slecht uitpakten bij de Juridische Hogeschool van Fontys en Avans in Tilburg. Er vielen veel eerstejaars…

Studentenleven

Veel studenten met een ondersteuningsbehoefte door bijvoorbeeld ziekte, beperking, mantelzorg of topsport weten nog altijd niet dat ze daar recht op hebben. Sommige instellingen hebben hun voorzieningen en voorlichting beter op orde dan andere. De TU Delft eindigt in de middenmoot van een onderzoek van Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECOI). Het onderzoek is gebaseerd op de…

Wetenschap

Het Brunel Solar Team (BST) is als derde geëindigd bij de Bridgestone World Solar Challenge met een gemiddelde snelheid van 82,7 kilometer per uur (km/u). Ze verloren van het Solar Team Twente van de Universiteit Twente (87,4 km/u) en het Belgische Innoptus (88,2 km/u). De winnaars van de bronzen medaille vieren een feestje door af…

Campus

  Leden van personeelsvereniging Prometheus zijn in actie gekomen tegen rondslingerende sigarettenpeuken. Op de rookvrije campus wordt verrassend veel gerookt, zo blijkt uit de opbrengst. (Foto: Sicco van Grieken) Na een oproep in de Prometheus-nieuwsbrief meldden meer dan vijftig leden zich aan voor een schoonmaakactie. Dinsdag 24, woensdag 25 en donderdag 26 oktober offerden zij…

Buiten de campus

Een Roemeense organisatie hielp studenten aan fictief werk, zodat ze in Nederland studiefinanciering konden aanvragen. Dat is aan het licht gebracht door Roemeense journalisten van PressOne. “Roemeense NGO licht DUO op”, staat boven een artikel over de zwendel door de Groningse UKrant. Maar ook de Roemeense studenten zelf gaan het schip in bij de samenwerking…

Campus

De nieuwe fractie Young Researchers’ Impact (YRI) komt met zes zetels in de ondernemingsraad (or). De huidige fracties – FNV, Democratisch Beleid (DB) en Academisch Belang (AB) – krijgen respectievelijk zes, elf en twee zetels. Dat is de voorlopige uitslag van de or-verkiezingen van 3 en 4 oktober. Menno Blaauw, vertrekkend or-voorzitter en zelf van…

Campus

Dutch only Erik Huisman, tot voor kort admission officer bij Education & Student Affairs van de TU Delft en daarvoor redacteur bij Delta, geeft op 3 oktober in de aula een lezing over zijn leven met kanker. Door zijn ziekte moest Huisman stoppen met werken. Lezingen geeft hij zo nu en dan. Die in…

Campus

Dewis, het vrouwennetwerk aan de TU Delft, draagt zijn jaarlijkse evenement op aan planeetwetenschapper Daphne Stam. Zij bracht eind augustus naar buiten dat zij de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek had verlaten om wat zij aanduidde als de ‘machocultuur’. In een interview met Delta vertelde Stam een week later hoe haar carrière was stukgelopen op de…

Campus

De raad van toezicht van de TU Delft heeft een nieuw lid: Paul Verhagen, hoofd financiën en bestuurslid bij chipproducent ASM International. Verhagen studeerde in de jaren tachtig van de vorige eeuw aan de Universiteit Tilburg en werkte voor Philips en Fugro. Hij is zoals gebruikelijk benoemd door de minister van Onderwijs voor een periode…

Campus

Er zullen op 3 en 4 oktober maar bij één onderdeelcommissie (odc, de lokale ondernemingsraden van de TU Delft) verkiezingen plaatsvinden en wel bij QuTech. Daar zijn evenveel zetels als kandidaten, maar omdat één zetel standaard wordt bezet door een lid van de centrale ondernemingsraad zal er toch een kandidaat moeten afvallen. Bij de negen…

Campus

Carola de Vree-van Wagtendonk is vanaf 1 september de nieuwe communicatiedirecteur van de TU Delft. Zij kent de universiteit al als inwoner van Delft en als voormalig hoofd communicatie van de gemeenten Rotterdam (2019-2023) en Delft (1998-2005) en haar functie als teamhoofd communicatie bij onderzoeksinstituut Deltares (2013-2018). Vanaf 2008 had zij tien jaar lang haar…

Studentenleven

(Foto’s: Roel Dijkstra / De Papaver) De kennismakingstijd (KMT) van studentenverenigingen speelt zich voor een groot deel af buiten het zicht van de camera’s, dus als aspirant-leden vrijwilligerswerk doen in de stad levert dat unieke beelden op. Het Delftsch Studenten Corps stuurde veertig aankomende leden de straat op om geveltuintjes aan te leggen, samen met…

Studentenleven

Sommige studenten krijgen komend studiejaar toch een energietoeslag van het kabinet. Het gaat om 400 euro voor uitwonende studenten met een basisbeurs én een aanvullende beurs.  Vanwege de hoge energiekosten kregen gezinnen met een laag inkomen afgelopen jaar een energietoeslag van 1.300 euro, maar gemeenten zouden studenten daarvan mogen uitzonderen. In allerlei rechtszaken gingen gemeenten…

Studentenleven

Universiteiten en hogescholen zijn een juridische warboel van rechtspersonen, zegt de Inspectie van het Onderwijs in het rapport Verwarring in veelvoud. Zelfs advocaten raken de weg kwijt. Dat gaat uiteindelijk ten koste van studenten en medewerkers. De inspectie vindt dat ‘de huidige praktijk vraagt om grondige doordenking van de wet- en regelgeving’. Het rapport begint…

Buiten de campus

De borstbeelden van J.C. van Marken & Agneta van Marken in het Agnetapark. (Foto: Extinction Rebellion Delft) Klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) Delft hebben zondag 11 juni opnieuw standbeelden in hun stad geblinddoekt om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis. Onder de acht standbeelden waren Willem de Zwijger op het Prinsenhof en de borstbeelden van J.C.…

Wetenschap

Waarom is kennisveiligheid belangrijk, hoe moet een onderzoeker of universiteit deze waarborgen en hoe kijken ‘industriële onderzoekspartners’ van de TU Delft daarnaar? Dat is het onderwerp van het Engelstalige symposium ‘Knowledge Security: Why, how and the industrial perspective on collaboration’ op vrijdag 23 juni in de Aula. Inschrijving staat open voor alle TU-medewerkers. Na de…

Campus

Het IO Festival op 2 juni zal niet plaatsvinden bij de faculteit Industrieel Ontwerpen. Dat besluit werd genomen op de dag dat de opbouw zou beginnen. “Het was even slikken.”

Campus

Communicatiedirecteur Joost Ravoo verlaat na dik vier jaar de TU Delft. Reden is een ‘verschil van inzicht over de uitoefening van de functie met het college van bestuur’. Dat staat in een e-mail die eind april is verstuurd naar decanen en directeuren. Waar het verschil van inzicht om draait, wordt in het bericht niet duidelijk.…

Buiten de campus

“De stad Delft, die één van ’s werelds meest gehonoreerde wetenschappelijke instituten rijk is, zou er alles aan moeten doen om ons leiderschap ter verantwoording te roepen.” Dat schrijft Extinction Rebellion Delft in een persbericht bij haar actie van zondag 16 april: het blinddoeken van de standbeelden van Hugo de Groot op de Markt en…

Buiten de campus

De Delftse ‘waterstofhoogleraar’ prof.dr. Ad van Wijk heeft destijds niet gemeld dat hij tussen 2016 en 2021 voor twee dagen in de week werd gesponsord door Netbeheer Nederland, de belangenorganisatie van netbeheerders in Nederland. Ook de TU Delft heeft dit niet gemeld. Dat schrijft het Financieele Dagblad (FD).  Dergelijke financiële constructies horen openbaar te zijn, volgens…

Buiten de campus

81 wetenschappers van Scientist Rebellion hebben zaterdag 11 maart samen met Extiction Rebellion de A12 in Den Haag bezet in actie tegen de jaarlijkse miljardensubsidies voor de fossiele industrie. Gehuld in witte labjassen behoorden de wetenschappers tot de klimaatactivisten die op de weg bleven zitten totdat er een waterkanon op ze gericht werd. In een…

Wetenschap

Plak een foto van een kip in een veel te klein hok of een ander afschrikwekkend beeld van dieren in de bio-industrie op een vleesverpakking en mensen zullen het minder snel kopen. Dat blijkt uit onderzoek naar zogeheten ‘meat shaming’ door TU-onderzoeker Rick Schifferstein (directeur van het Food & Eating Design Lab bij de faculteit…

Kort

Industrieel Ontwerpen (IO) schrapt vanaf collegejaar 2024-2025 na dertien jaar de numerus fixus voor haar bacheloropleiding. Dat maakte de faculteit op 9 maart bekend. De fixus van maximaal 330 eerstejaars gold als ‘ongewenste noodrem’, zegt decaan Caspar Chorus in een bericht op intranet. (Lees verder onder de foto)  De faculteit ziet het aantal aanmeldingen de…

Campus

Ben jij een student met een bovenmatige interesse in sport en heb je ervaring met schrijven en/of video? Weet je wat er speelt in de Delftse studentensportwereld en wil je daar interessante verhalen over maken voor onze doelgroep, jouw medestudenten? Meld je dan aan als kandidaat voor de positie van sportredacteur bij Delta! Aan welk…

Campus

(Foto: End Fossil) Studenten van End Fossil Leiden en Delft hebben op woensdag 22 februari opnieuw actie gevoerd tegen de aanwezigheid van de fossiele industrie op De Delftse Bedrijvendagen. Ditmaal waren de studenten binnen in de Aula, de locatie van het carrière-evenement. Ze hingen banners met teksten als ‘Get the (S)hell out of here’ aan…

Buiten de campus

Studenten van End Fossil Leiden/Delft hebben op 8 februari de openingsrede van de Leidse rector magnificus Hester Bijl verstoord tijdens de Diesviering in de Pieterskerk. Ze willen dat de Universiteit Leiden de banden met de fossiele industrie verbreekt, omdat de studenten vinden dat die hun toekomst vernietigen. (Foto: End Fossil Leiden/Delft) Bij de actie was…

Studentenleven

(Foto: Justyna Botor) Delta komt graag in contact met Delftse studenten die in Whatsapp-groepen van AthenaStudies zitten of ze beheren. Wat zijn jouw ervaringen met die groepen? Waarom zijn we daar nieuwsgierig naar? Het bedrijf AthenaStudies gebruikt Whatsapp-groepen met het logo van de Rijksuniversiteit Groningen om tegen betaling tentamentrainingen en samenvattingen aan studenten te slijten.…

Campus

De noodopvang voor asielzoekers op de TU-campus wordt met vijf maanden verlengd. Hiermee krijgen het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA), de gemeente en de TU de tijd om te onderhandelen over de langere verlenging en uitbreiding waar het COA in december om vroeg. Dat staat in een brief van het college van burgemeester en wethouders (b&w)…

Onderwijs

Minister Dijkgraaf hindert het recht op onderwijs van jongeren die al jarenlang zonder status in Nederland wonen, door ze na hun eindexamen in het hoger onderwijs ineens het tarief voor buitenlandse studenten te laten betalen. Daarvoor waarschuwt het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS). Het gewone, lage collegegeld zou volgens Dijkgraaf ‘een aanzuigende werking’ hebben op de…

Campus

Heb jij ervaring als fotograaf, ben je in het bezit van een goede camera en wil je je (verder) bekwamen in journalistieke fotografie? Kom dan fotograferen voor Delta, de onafhankelijke nieuwswebsite van de TU Delft! Deze foto is gemaakt door student Justyna Botor, die sinds september 2021 voor ons fotografeert en die binnenkort afscheid neemt.…

Kort

In de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag wil de Universiteit Maastricht alle nieuwe bachelorstudenten vanaf volgend collegejaar verplichten om een training te volgen. Collegevoorzitter Rianne Letschert maakte dit voornemen deze week bekend tijdens een vergadering van de Maastrichtse universiteitsraad, meldt universiteitsblad Observant. Het is nog niet duidelijk of de trainingen alleen over seksueel wangedrag gaan of over…

Kort

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) krijgt veel vragen over de truc waarmee studenten een deel van hun studielening kunnen vastzetten op de nieuwe rente van 0,46 procent. DUO heeft de uitleg op zijn website gezet. Slimme studenten, onder wie de Delftse student Joep de Jong, verzonnen dit najaar een truc die duizenden euro’s rentevoordeel kan…

Kort

Een externe date van een lid van de Leidse roeivereniging Njord werd woensdag 14 december ernstig mishandeld tijdens een gala in een Limburgs kasteel. Volgens appjes in handen van universiteitsblad Mare lag het slachtoffer op de grond en bleef de dader ‘doorgaan met rammen’. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Het is het derde geweldsincident…

Kort

De Haagse rechtbank heeft Rotterdammer Keyvan A. (36) veroordeeld tot 220 uur taakstraf en negen maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor poging tot oplichting uit naam van de TU Delft. Het OM had A. veroordeeld willen zien tot een taakstraf van 140 uur en een voorwaardelijke celstraf van vier maanden. Maar dat vindt de rechtbank gezien zijn rol…

Kort

De rekrutering van Afrikaanse uitwisselingsstudenten in Rusland komt op dit moment steeds vaker voor en de gastuniversiteiten spelen daarbij een belangrijke rol, schrijft onder meer Times Higher Education. Zo zou de Zuidelijke Federale Universiteit in de plaats Rostov aan de Don, nabij Oekraïne, 2.500 Afrikaanse uitwisselingsstudenten hebben gerekruteerd. De universiteit dreigde hun beurzen in te trekken…

Kort

De lijst van universitaire bacheloropleidingen met een beperkt aantal eerstejaars is komend studiejaar langer dan vorig dit jaar. Er gaan er drie af en er komen er vijf bij. Dit jaar stonden er 59 fixusopleidingen op de lijst en dat worden er 61. Nieuw is bijvoorbeeld de opleiding politicologie van de Universiteit van Amsterdam. Die had…

Kort

De klimaatactivisten die twee kamers bezet hielden aan de TU Eindhoven hebben hun protest gestaakt. Het universiteitsbestuur heeft de studenten een rapport toegezegd waarin staat hoe duurzaam het wetenschappelijke onderzoek in Eindhoven is. Ook wordt er in de jaarrekening vanaf nu meer openheid gegeven over de geldelijke steun van bedrijven aan de universiteit. “We zijn…

Kort

In vijf gemeenten stappen studenten naar de rechter om een energietoeslag van 1300 euro af te dwingen. Deze studenten uit Delft, Rotterdam, Groningen, Leiden en Vijfheerenlanden (een gemeente nabij Utrecht) krijgen hulp van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).   Meer dan duizend studenten zouden zich bij de bond hebben gemeld. De LSVb heeft nu besloten vijf…

Kort

Twee actiegroepen houden al een week twee kamers van de TU Eindhoven bezet. Ze willen dat de universiteit de banden met de fossiele industrie verbreekt. Met de universiteit hebben ze afgesproken dat ze er niet meer overnachten.  “De sfeer is opgewekt hier, we ruimen wat op en slapen de komende twee nachten in ons eigen…

Kort

De Delftse rector Tim van der Hagen heeft zich solidair verklaard met ‘studenten en academici in Iran en alle studenten en academici ter wereld die banden hebben met de regio en bezorgd zijn over hun families en vrienden’. Hij heeft net als vijf collega’s (uit Nijmegen, Rotterdam, Twente en de Universiteit van Amsterdam) en meerdere…

Kort

Tijdens het Kringcongres, de jaarlijkse bijeenkomst voor hogeschool- en universiteitsmedia, werden donderdag prijzen uitgereikt voor de beste column, onderzoeksjournalistieke productie en video of podcast. Winnaars van deze Kringawards waren Mare (Universiteit Leiden) en HanzeMag (Hanzehogeschool Groningen). Per categorie kreeg elke eersteprijswinnaar 250 euro. Een deel van de redactie van Mare met rechts hoofdredacteur Frank Provoost. (Foto:…

Kort

NWO-voorzitter Marcel Levi heeft zijn excuses aangeboden voor zijn meest recente column in het Parool. Daarin stel hij dat de term veiligheid een modieus en betekenisloos buzzword dreigt te worden ‘voor werkelijk alle situaties waarin je niet helemaal je zin krijgt’. “En als het dan eens een keer echt onveilig is, reageert niemand meer. Misbruik van het…

Kort

Internationale studenten betalen meer huur dan Nederlandse studenten voor kamers van dezelfde oppervlakte, meldt de Landelijke Studentenvakbond. En ze hebben het toch al moeilijker op de woningmarkt. De LSVb ontving afgelopen jaar 525 klachten van internationale studenten via de housing hotline, de website waar deze studenten hun problemen bij de vakbond kunnen melden. Internationals hebben…

Kort

Een schilderij met sigaarrokende mannen is na klachten verwijderd uit een ruimte van de Universiteit Leiden. De vrouw die er aanstoot aan nam, krijgt een stroom aan hatelijke berichten. Op het schilderij van kunstenaar Rein Dool, dat in de jaren zeventig gemaakt is, staat het toenmalige college van bestuur van de Universiteit Leiden. Promovendus Elina…

Kort

Bij een grote brand in Amsterdam is zondag een deel van een appartementencomplex voor studenten, starters en jonge statushouders verwoest. Tientallen containerwoningen gingen verloren. Een bewoner is aangehouden voor brandstichting. De brand in Amsterdam Nieuw-West werd zondagmorgen ontdekt, toen veel bewoners nog lagen te slapen. Zij konden veilig naar buiten komen, maar zes katten en…

Kort

Minister-president Rutte vindt het alleszins redelijk dat studenten straks weer een “beperkte rente” over hun studieschuld gaan betalen. Voor een renteplafond voelt hij voorlopig niets. De PvdA en de Partij voor de Dieren maken zich zorgen over de stijgende rente op studieschulden, bleek deze week tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer. Vanaf…

Kort

Een hoogleraar die zich schuldig heeft gemaakt aan ongewenst gedrag mag zich sinds dinsdag niet meer op de Universiteit Leiden vertonen. Om wie het gaat is onbekend. De Leidse hoogleraar heeft zich gedurende een langere periode ernstig misdragen tegenover zijn collega’s, meldt de universiteit. Dat zou blijken uit een onderzoek van een onafhankelijke commissie naar de…

Kort

Meerdere universiteiten willen de nieuwe startersbeurzen niet aan individuen maar aan groepen toekennen. De universiteiten mogen dit nieuwe type beurs van 300 duizend euro de komende jaren zelf toekennen aan jonge universitair docenten die een vast contract krijgen. Maar volgens UNL zijn er universiteiten die de uitkering van de startersbeurs anders willen vormgeven.  Minister Dijkgraaf trekt…

Kort

Online zelftests voor het onderwijs aanvragen kan al een tijdje niet meer, maar navraag leert dat er gratis zelftests beschikbaar zijn bij de servicepunten van de TU-gebouwen. Studenten en medewerkers kunnen ze daar afhalen. Bij de servicebalie in de TU Library krijg je een zelftest per persoon. Hoeveel je er op andere servicepunten meekrijgt, kan…

Kort

Dewis veroordeelt ‘de gewelddadige aanvallen op burgers en studenten tijdens de protesten die volgden op de dood in gevangenschap van Mahsa Amini’ en is solidair ‘met alle vrouwenrechten en de vrijheid van meningsuiting’. Dat staat in een solidariteitsverklaring (English only) van dit netwerk van vrouwelijke wetenschappers aan de TU Delft met vrouwen ‘en…

Kort

De Delftse bachelorstudent natuurkunde Fenna Timsi (21) is verkozen tot jongerenvertegenwoordiger mensenrechten en veiligheid. De komende twee jaar zal zij de ideeën en meningen van jongeren verzamelen en aanbieden aan beleidsmakers, bijvoorbeeld die van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Fenna Timsi. (Foto: NJR) In een interview in Delta vorige week vertelde Timsi dat…

Kort

Hoe is het om te leven onder een onderdrukkend regime als dat in Iran? Wat gebeurt er als een deel van de bevolking zich, zoals nu, tegen zo’n regime keert en de straat op gaat om verandering te eisen? Tijdens een bijeenkomst op donderdag 13 oktober zullen enkele Iraanse promovendi aan de TU Delft met…

Wetenschap

Terwijl Iraanse studenten en medewerkers van de TU Delft herdenkingen organiseren en het college van bestuur oproepen collega’s in Iran én Nederland te steunen, heeft GroenLinks Kamervragen gesteld. De fractie wil van minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken en minister Dijkstra van Onderwijs weten of de ‘situatie van studenten en wetenschappers uit Iran in Nederland’ onderwerp…

Kort

Lezingen, workshops en een heus ‘autisme belevingscircuit’: de week van 3 oktober is Diversity and Inclusion Week op de TU Delft. Actuele onderwerpen als sociale veiligheid, onbewuste vooroordelen en inclusief ontwerpen komen gedurende de week voorbij. Voor de opening heeft de TU onder meer journalist Joris Luyendijk gestrikt. Hij stelde in zijn ‘zeven-vinkjes-boek’ zijn eigen…

Kort

Vanwege de hoge energieprijzen geeft de Bredase hogeschool BUas het personeel een extraatje. Medewerkers in de laagste salarisschalen krijgen bij een voltijds aanstelling eenmalig 370 euro netto. Vanaf schaal 9 is dat 185 euro. Ook andere hogescholen hebben plannen om het personeel financieel te steunen. Landelijke afspraken zijn er vooralsnog niet, maar volgens een woordvoerder…

Kort

Ook studenten zonder energiecontract op naam die kunnen aantonen dat hun energielasten zijn gestegen, moeten in aanmerking komen voor een energietoeslag van de gemeente Delft. Dat staat in een motie die Stip, ChristenUnie en CDA op donderdag 22 september tijdens een gemeenteraadsvergadering hebben ingediend. Wethouder Joëlle Gooijer tijdens het debat over de energietoeslag. (Foto: screenshot raadsvergadering/Ris)…

Kort

Honderden Nederlandse wetenschappers, onder wie veertien van de TU Delft, waarschuwen voor het risico van gasboringen in de Waddenzee, een Unesco Werelderfgoed. Volgens de ‘Scientists 4 Future’ is de Waddenzee als ondiepe zee extreem kwetsbaar voor zeespiegelstijging die het gevolg is van klimaatverandering. Bodemdaling door gasextractie zorgt er volgens de wetenschappers voor dat het wad…

Kort

Zo’n tienduizend internationale studenten van 26 onderwijsinstellingen krijgen hun verblijfsdocument dit jaar uitgereikt door IND-medewerkers in de Haagse Hogeschool. (Foto: Bart van Vliet) Studenten van buiten de Europese Unie hebben verblijfspapieren nodig die ze bij de IND moeten ophalen. Vanwege de lange wachttijden bij de loketten verstrekt de…

Kort

Voor hoger onderwijs en onderzoek heeft het kabinet, zoals beloofd, honderden miljoenen euro’s uitgetrokken. Volgend jaar krijgen de universiteiten van het kabinet 300 miljoen euro voor starters- en stimuleringsbeurzen: werkkapitaal voor onderzoekers. De helft is bestemd voor nieuwe universitair docenten die een vast contract krijgen, de andere helft mogen ze naar eigen inzicht verdelen. Wetenschapsminister…

Wetenschap

Kun jij goed schrijven en ben je geïnteresseerd in wetenschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op de samenleving? Wil je duiken in de wereld die schuilgaat achter de publicaties, de promoties, het onderwijs, de subsidies en de prijzen? Ben je een kritisch denker met journalistieke ambities? Kom je dan bekwamen in je kennis en kunde op…

Kort

Wie studeert of studeerde aan de TU Delft is slim, maar Jasper van Kuijk is de slimste van allemaal. Vorige week won hij de populaire tv-quiz De Slimste Mens, een titel die hij nu dus officieel dragen mag. Van Kuijk was in zijn studententijd al een duizendpoot die ontwerpen combineerde met cabaret en columns schrijven.…

Kort

Heb jij al een kamer gevonden, of moet je dit collegejaar nog bij je ouders moet doorbrengen? Ben jij je studentenhuis juist zat en zoek je naar een normaal appartement, zonder vieze vaat van je huisgenoten op het aanrecht? Het EenVandaag Opiniepanel doet onderzoek naar de wooncrisis in Nederland en is vooral op zoek naar studenten…

Kort

Terwijl een kwart van de studenten inmiddels uit het buitenland komt, is er volgens studentenorganisatie ISO nog altijd te weinig aandacht voor internationals. Ze worden als ‘tweederangs studenten’ behandeld, zegt voorzitter Terri van der Velden. Ook stelt zij dat internationale studenten ‘op hun tandvlees lopen’, wat haar zorgen baart. Van der Velden doet deze uitspraken…

Kort

College van bestuurslid Marien van der Meer roept de raden van toezicht van studentenverenigingen op om ‘meer zichtbaar verantwoordelijkheid te nemen’ bij het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag binnen studentenverenigingen. Dat schrijft zij in een post op LinkedIn. Boven de vrolijke foto’s van het cvb op bezoek bij verschillende verenigingen tijdens de ontvangstweek OWee gaat Van…

Kort

Ben je student en houd je van zwemmen in je blootje? De Naturistische Zwemvereniging Delft (NZD) zoekt nieuwe leden en anderen die af en toe naakt willen zwemmen. De club bestaat nu uit 51 leden en 30 mensen die af en toe komen. Volgens NZD-voorzitter Jacob van der Woude is naakt zwemmen fijn omdat ‘je…

Kort

Nog nooit hebben zoveel wetenschappers een Vidi-beurs uit het Talentprogramma van onderzoeksfinancier NWO gekregen. Het zijn er in totaal 101, van wie 8 van de TU Delft (zie hieronder wie). Er waren ook uitzonderlijk veel aanvragen ingediend. Maar liefst 625 mensen deden in 2021 een gooi naar de beurzen voor ervaren onderzoekers, die maximaal 800 duizend…

Kort

TU-student Marissa van der Tol heeft de Frank Award gewonnen van het expertisecentrum voor inclusief onderwijs ECIO. Ze kreeg de prijs van 1.000 euro voor haar idee om templates zoals planningen voor vakken toegankelijker te maken voor mensen met een functiebeperking. Volgens Van der Tol kan het onderwijs een stuk inclusiever worden als de kleuren…

Kort

Twee ouders van studenten zonder basisbeurs hebben een petitie online gezet waarin ze van het kabinet volledige compensatie eisen. Volgens de ondertekenaars van de petitie laat de regering “zonder een spier te vertrekken” een halve generatie jonge, hardwerkende mensen opdraaien voor de inschattingsfout die hun voorgangers in 2014 hebben gemaakt. Velen hebben een grote studieschuld…

Kort

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) verwacht dat de noodopvang voor asielzoekers op de TU-campus in de laatste week van juli klaar is om mensen op te vangen. Dat staat in een brief aan omwonenden. In de brief schrijft de gemeente Delft dat de opening, die aanvankelijk begin juli was gepland, onder andere vertraging heeft…

Kort

Wat ga je doen als je straks je bul binnen hebt? Welke werkgevers zijn interessant, hoe kan de universiteit je helpen je weg te vinden en wat doen alumni die je voorgingen? Dat en meer lees je in de 4TU Career Special, die je hier online kunt vinden. Heb je liever een papieren exemplaar? Op…

Kort

Professor Fred van Keulen wordt per 1 juli 2022 decaan van de faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen (3mE). De hoogleraar structural optimization and mechanics is al sinds zijn studententijd verbonden aan de TU Delft. In 1987 studeerde hij af aan de faculteit waarover hij nu de leiding krijgt. Daarna volgden zijn promoveren en tal van functies.…

Kort

De TU Delft is een nieuw festival rijker: de Maker Faire Delft. Op zaterdag 4 en zondag 5 juni kunnen bezoekers van jong tot oud creaties bekijken van studenten, ingenieurs, ontwerpers, ambachtslieden en kunstenaars. Ook zijn er optredens, exposities, workshops, discussies en lezingen. Zo zal ‘Macgyver-professor’ Rolf Hut samen met bezoekers een lichtkunstwerk in elkaar…

Campus

Delft heeft een nieuw bestuur. De wethouders van Stip, D66, GroenLinks, PvdA en Christenunie – onder wie drie TU-alumni – worden op 15 juni aangesteld. Wat zijn zij van plan?

Kort

Aan de universiteit is 79 procent van de studenten tevreden of zeer tevreden met de opleiding in het algemeen. In het hbo is dat 66 procent. Dat blijkt uit de Nationale Studenten Enquête 2022. Hoe die aantallen in verhouding staan tot eerdere jaren is eigenlijk niet te zeggen, aldus stichting Studiekeuze123, die de enquête in opdracht…

Kort

De Universiteit van Amsterdam wil alle startende docenten een tijdelijke aanstelling voor vier jaar geven en meer ervaren docenten een vast contract. Afgelopen najaar kwamen voorzitter Geert ten Dam en HR-directeur Robert Grem al tot de conclusie dat het aantal tijdelijke docenten zonder onderzoekstaken in korte tijd gigantisch gegroeid was, zeggen ze. “We zeiden toen: dit…

Kort

Hogeschool Van Hall Larenstein is de meest duurzame instelling van het hoger onderwijs en wint de jaarlijkse SustainaBul. De nummers twee en drie zijn de Vrije Universiteit Amsterdam en Wageningen Universiteit. De TU Delft staat op plaats 12 van de 33. De TU scoort vooral goed op duurzaamheidsonderzoek. In het onderwijs en in mindere mate…

Kort

De TU Delft is een nieuw magazine rijker: Delft Matters. Dat blad wordt ook gemaakt door de redactie van Delta, in opdracht van Alumni Relations. Delft Matters is een (online) magazine over onderzoek, onderwijs en campusleven en wordt twee keer per jaar (voor het eerst in juni 2022) verspreid onder studenten, medewerkers en alumni. In de…

Buiten de campus

Het college van burgemeester en wethouders in Delft zou wel eens van kleur kunnen gaan verschieten. De Delftse informateur, oud-Stip-wethouder Pieter Guldemond, adviseert een coalitie van Stip, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie. Momenteel bestaat de coalitie uit de vier eerstgenoemde partijen en de VVD. Guldemond was aangesteld door Stip, dat de meeste stemmen kreeg tijdens…

Wetenschap

Annika Krieger was op 22 maart de tienduizendste promovendus van de TU Delft, reden voor de universiteit om haar te voorzien van extra bloemen en cadeaus. Krieger promoveerde aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen op het onderzoek Homogenous reduction by bifunctional manganese catalysis: a quantum chemical approach. Haar onderzoek richtte zich op de vraag hoe simulaties…

Buiten de campus

De escaperoom Missie naar Mars van het TU Delft Science Centre gaat op 22 maart weer open voor het publiek, op een nieuwe locatie in de binnenstad. De escaperoom is uitgebreid met een aantal spellen en is volgens het Science Centre uitdagender dan voorheen. In een nagebootste testlocatie worden deelnemers ‘uitgedaagd om met technische en…

Campus

Het sport- en cultuurcentrum van de TU Delft, X, stelt vrijdagavond 25 februari tussen 20 uur en 22 uur zijn woonkamer open als ‘veilige ruimte om gedachten en emoties te delen over de huidige situatie in Oekraïne’. Studenten en medewerkers kunnen binnenlopen wanneer ze willen. Een student-assistent van het international office en een X-docent die…

Kort

Studenten met een oplossing voor een maatschappelijk probleem kunnen zich tot 1 maart aanmelden voor de TU Delft Impact Contest, die voor het vierde achtereenvolgende jaar plaatsvindt. Zo’n maatschappelijk probleem kan zich vertalen in een kleine oplossing, legt Nienke Zwaal van het organiserende campagnebureau Soapbox uit. Ze noemt het verbod op plastic rietjes. “Ze zijn…

Kort

In het hoger onderwijs verdwijnt vanaf 18 februari het maximum van 75 studenten in een zaal. Dat is onderdeel van een pakket versoepelingen dat het kabinet wil doorvoeren nu blijkt dat de ziekenhuizen de huidige golf van coronabesmettingen aankunnen. Aan de mondkapjesplicht voor het hoger onderwijs verandert vooralsnog niets. Studenten en medewerkers moeten er nog altijd…

Kort

Het nieuws rond The Voice en Ajax laat zien dat er ‘extra inzet’ nodig is in de strijd tegen seksueel geweld, vindt minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Hij komt met een nationaal actieplan. Om het kabinet te helpen, wordt Mariëtte Hamer vanaf april regeringscommissaris ‘grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld’. Hamer is voorzitter…

Kort

De protonenkliniek Holland PTC, die in november 2018 op de Delftse campus van start ging, komt dit jaar slechts uit op de helft van de capaciteit. HPTC verwacht eind 2021 300 patiënten bestraald te hebben, terwijl de totale capaciteit op 600 ligt. Ook de andere twee protonenklinieken, in Groningen en Maastricht, halen hun maximale capaciteit…

Kort

Veel studenten zijn er niet gerust op dat ze vlak voor kerst met soms honderden tegelijk tentamen moeten doen. Volgens de Landelijke Studentenvakbond verlopen lang niet alle tentamens coronaproof. Met de opmars van de omikronvariant groeit de onrust. Bij de Rijksuniversiteit Groningen tekenden bijvoorbeeld bijna duizend studenten een petitie waarin ze de RUG oproepen om…

Kort

De Delftse studentenband On y va heeft een Engelstalige kerstsingle uitgebracht over ‘de keerzijde van de feestdagen’. Het nummer ‘Wish myself a Happy Christmas’ gaat over het missen van een speciaal iemand en het verdriet dat daarbij hoort. De studenten denken dat de lockdown dat sombere gevoel extra kan versterken. Om het nummer niet te…

Kort

Het eerste energieneutrale station in Nederland, Delft Campus, is sinds maandag 20 december officieel in gebruik. De 810 zonnepanelen op de overkapping moeten net zoveel energie gaan opwekken als het station gaat verbruiken: gemiddeld 187 megawattuur per jaar. Dat staat volgens de gemeente Delft gelijk aan het jaarlijkse verbruik van 68 huishoudens. Om het energieverbruik…

Kort

Hoeveel jongeren gaan er in september studeren? Voor opleidingen met een selectie moeten ze zich uiterlijk op 15 januari aanmelden. Maar is dat wel slim nu de basisbeurs in september 2023 terugkeert? Of de terugkeer van de basisbeurs echt tot een dip in de aanmeldingen zal leiden, zal deels afhankelijk zijn van de hoogte van…

Kort

Stichting AgriFacts heeft een klacht ingediend bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) van de TU. De stichting bestrijdt de berekeningen van de klimaatwinst van de vegetarische kantine bij Bouwkunde. (Foto: TU Delft) ‘Daar gaan we weer…’ regeert prof.dr.ir. Andy van der Dobbelsteen, duurzaamheidscoördinator van de TU, op Twitter (@dobbelska). ‘Maandenlang is de @tudelft gestalkt door Stichting…

Kort

‘Houvast en herkenning bieden aan mensen met en zonder kanker’. Dat is wat TU-medewerker Erik Huisman met zijn boek Mallemolen – Een prachtig kankerjaar wil bereiken. Huisman, oud-redacteur van Delta en sinds 2012 in meerdere functies medewerker bij de centrale studentenadministratie, geeft het boek in eigen beheer uit. Het is een bewerkte bundeling van de openhartige…

Kort

Straatbeeld in de Wippolder. (Foto: Dalia Madi) Een student in huis nemen een goed idee? Sommige hoger onderwijsinstellingen vragen hun medewerkers expliciet om dit te overwegen, omdat de kamernood zo hoog is. De TU Delft snijdt het onderwerp aan in haar laatste nieuwsbrief (23 november). Ze verwijst naar de kamernood in Delft en de nieuwe…

Kort

Een kwart van de eerstejaarsstudenten met recht op een aanvullende beurs maakt daar geen gebruik van. Ze kennen de voorwaarden niet goed of denken dat ze niet in aanmerking komen. Persoonlijke mails en brieven kunnen hen overhalen, blijkt uit onderzoek. DUO gaat daar meer gebruik van maken. Het meeste effect hebben berichten die…

Kort

Waarom mogen er maar 75 studenten in een collegezaal, onafhankelijk van de grootte van de ruimte? In het coronadebat van dinsdag 16 november in de Tweede Kamer ging het maar eventjes over het hoger onderwijs toen demissionair premier Mark Rutte een verklaring gaf voor het besluit om weer een groepsmaximum in te stellen in mbo,…

Kort

Een paar tochtstrips, ledlampen of een waterbesparende douchekop kunnen een woning al helpen verduurzamen en daarmee de energierekening helpen verlagen. Om huiseigenaren en huurders te steunen, verstrekt de gemeente Delft vanaf 15 november cadeaubonnen van 55 euro. De bonnen zijn een maand lang geldig en de uitgifte gaat door zolang het budget het toelaat. Er…

Kort

Studium Generale heeft het feest ter ere van het 75-jarig bestaan op 18 november afgelast. Met de strengere maatregelen die onlangs in openbare gebouwen zijn ingegaan – het verplicht dragen van een mondkapje en het advies om anderhalve meter afstand te houden – acht Studium Generale (SG) het onmogelijk om een feest te houden in de…

Kort

Vier Delftse studenten van de TBM-minor international entrepreneurship and development zijn een crowdfunding gestart om 500 vierkante meter afgestorven of beschadigd koraalrif bij het Indonesische eiland Lombok te kunnen herstellen. Alexandru Bobe, Joppe Roorda, Tadé Whenu en Xavier Hubbelmeijer hebben 5000 euro nodig voor de aanschaf van vier ‘rifaquaria’ waarin ze koraalriffen kunnen kweken in…

Kort

Heb jij ervaring met het opstellen van enquêtes, weet je hoe je vragen zo moet stellen dat je eenduidige, representatieve antwoorden krijgt en kun je de opgeleverde data vervolgens uitwerken en interpreteren? Dan hebben wij een bijbaantje voor jou! Voor een onderzoeksjournalistieke productie wil Delta namelijk achterhalen wat de woonsituatie en woonwensen zijn van studenten…

Kort

Zwerfafval opruimen combineren met een fietstocht met gids? Op zaterdag 23 oktober organiseert Green Cow Bike Tours een twee uur durende ‘opruimfietstocht’ door Delft. De route voert langs ‘alle mooie plekken van de stad en omgeving’ en de start is om 10.00 uur bij de Oostpoortburg. Deelnemers moeten hun eigen fiets meenemen. Green Cow zorgt…

Wetenschap

De Vereniging voor Wetenschapsjournalistiek en –communicatie Nederland (VWN) organiseert dit najaar een landelijke gedichtenwedstrijd met het thema wetenschap. De VWN roept mensen op om een gedicht (of maximaal drie gedichten) te schrijven en dat uiterlijk 28 november in te sturen. Iedereen kan meedoen. De beste ruim honderd inzendingen worden gebundeld, de winnaar krijgt 250 euro…

Kort

Gaat het bindend studieadvies (bsa) verdwijnen? Partijen in de Tweede Kamer vroegen demissionair onderwijsminister Ingrid van Engelshoven van alles over nut en noodzaak van het bsa. Ze heeft nu antwoord gegeven. Ze blijkt net als haar partij D66 nog steeds moeite te hebben met het bsa. De minister denkt dat er andere opties zijn, zoals…

Kort

De Tweede Kamer blijft het vreemd vinden: waarom baseert het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen het budget van universiteiten op 37 jaar oude data, zoals de Nationale Rekenkamer opmerkte. Het gaat om gegevens over de tijdbesteding van docenten: hoeveel tijd zijn ze aan onderzoek kwijt en hoeveel tijd aan onderwijs? Op grond daarvan is in 2001…

Kort

Een groep van 54 hypotheekverstrekkers heeft een gezamenlijke ‘taal’ ontwikkeld om met verschillende apps de studieschuld van oud-studenten op te zoeken. Bij de aanvraag van een hypotheek kunnen banken zo gemakkelijker studieschulden opvragen bij DUO. Zodra de oud-student toestemming geeft, hebben ze met een druk op de knop inzicht. (Foto: Saskia Bonger/Bewerking:…

Kort

Padel: het is een mix van tennis en squash, immens populair in Spanje en in Nederland aan een opmars bezig, vooral onder jongeren. Liefhebbers van de relatief nieuwe sport kunnen nu ook terecht in Delft. In het zogenoemde Kabeldistrict aan de Schieweg is sinds drie weken Padelcity Delft te vinden, met vier indoor banen en…

Kort

De negen verdachten uit Eindhoven die in september zijn aangehouden op verdenking van het plannen van terroristische aanslagen waren hoogopgeleid en zeer conservatief, meldt NRC op basis van eigen onderzoek. Meerdere verdachten hebben volgens de krant gestudeerd aan de TU Eindhoven. Twee van hen, broers, zijn gepromoveerd. Een van de verdachten is medeoprichter van de islamitische…

Kort

Hoe moet een internationaal georiënteerde universiteit er in de 21ste eeuw uitzien? Rond die hoofdvraag organiseert Studium Generale op 30 september een debat met onder meer Delta-columnist en promovendus Vishal Onkhar (3mE) in het panel. Andere sprekers zijn universitair docent Trivik Verma (TBM), studentenraadslid Saraf Nawar (Lijst Bèta) en universitair hoofddocent Roberto Rocco (Bouwkunde). Zij…

Campus

Ook als het kabinet het thuiswerkadvies schrapt, willen en hoeven veel TU’ers niet volledig terug naar kantoor. De universiteit werkt daarom aan regels voor hybride werken.

Kort

De begroting die het demissionaire kabinet op Prinsjesdag presenteerde, is wat betreft het hoger onderwijs eigenlijk een invuloefening: er is geen nieuwe regering, dus ook geen nieuw beleid. Dus staan er nog altijd flinke bezuinigingen op het hoger onderwijs in. Zo wil het kabinet de ict-kosten van de Dienst Uitvoering Onderwijs nog steeds op de…

Kort

De Delftse studenten van het Vattenfall Solar Team, dat over een maand aan de start van de Solar Challenge Morocco zal verschijnen, laten weten dat zonneauto Nuna11 de eerste rondjes op Marokkaanse bodem glansrijk heeft doorstaan. “Nu de coureurs nog”.  Uit de pitbox het Moulay El Hassan circuit op: de eerste meters op Marokkaanse bodem…

Kort

Wegens ‘ernstige incidenten’ bij de ontgroening verliest de Amsterdamse studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V. haar bestuursbeurzen. Ook mag de vereniging dit jaar geen leden werven op de campus. Dat hebben de Vrije Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam vandaag aan de vereniging laten weten. Ze spreken hun “afschuw” uit over de gewelddadige kennismakingstijd. …

Kort

De Amsterdamse studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V. schaft dispuutsontgroeningen af en vraagt mishandelde leden om aangifte te doen bij de politie. ‘Hard ingrijpen’ is nodig nadat zes disputen zich schuldig maakten aan ‘stompen, trappen en klappen in het gezicht’ tijdens de ontgroening, schrijft het bestuur in een openbare brief. De betrokken dispuutsleden zijn geschorst. Het bestuur…

Kort

Steeds vaker zijn de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek direct voor iedereen beschikbaar. Onderzoeksfinancier NWO komt inmiddels tot 85 procent van alle publicaties waar ze zelf bij betrokken is, in 2020 met een totaalwaarde van één miljard euro. Om dat percentage verder op te hogen wil NWO onderzoekers ‘meer nadrukkelijk’ gaan wijzen op de voorwaarden voor…

Kort

Een recordaantal studenten van buiten Europa wil dit studiejaar naar Nederland komen. Eind juli stond de teller al op meer dan vijftienduizend, meldt de IND, tegen ruim twaalfduizend in heel het coronajaar 2020. Vrijwel alle aanvragen (98 procent) worden goedgekeurd. De meeste studenten willen naar de Universiteit van Amsterdam en de TU Delft. Het is…

Kort

Op het terrein van Lijm & Cultuur aan de Rotterdamseweg zijn donderdag 27 augustus de laatste spullen neergezet in twee tenten die daar de afgelopen weken zijn opgebouwd. De tenten zullen vanaf de start van het collegejaar beschikbaar zijn voor de TU Delft. Lees verder onder de foto. (Foto: Jos Wassink) “Deze extra ruimte geeft…

Kort

Terug van vakantie en staat je fiets niet meer waar je hem achterliet op de TU-campus? Misschien is hij te vinden in het depot tegenover Onderwijs- en Studentenzaken aan de Mekelweg. De afdeling parkmanagement van de TU Delft stalt daar in de week van 23 augustus zo’n vijfhonderd zogenoemde weesfietsen. Die hebben op 12 juli…

Kort

Een grote brand in een studentenflat aan de Krelis Louwenstraat in Amsterdam-West is waarschijnlijk aangestoken. De brandstichters hadden het gemunt op regenboogvlaggen, vermoedt de politie. De brand woedde vanochtend op de achtste etage van de flat en kon in een uur geblust worden. Uit eerste onderzoek blijkt dat op meerdere plekken in het gebouw pogingen tot…

Kort

Studenten met een zwakke gezondheid moeten ook komend jaar online hun onderwijs kunnen volgen, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Demissionair minister Van Engelshoven verzette zich deze week niet tegen een unanieme motie daarvoor, maar maakte wel een voorbehoud (“We doen wat kan”) en dat accepteerde de Kamer. 75 studenten Een van…

Kort

Promovendi met een beurs, ook wel bursalen genoemd, kunnen net als promovendi met een dienstverband compensatie krijgen van de TU Delft als zij vertraging hebben opgelopen door corona. Dat heeft de Graduate School in een nieuwsbrief laten weten. Collegelid Rob Mudde zei op 17 juni tegen de ondernemingsraad dat het in eerste instantie aan de beursverstrekker…

Kort

Bijna 95 procent van de TU-medewerkers wil na de coronacrisis de helft van de tijd op de campus en de helft van de tijd thuis werken. Bijna niemand wil helemaal terug naar de campus en ongeveer 5 procent zou alle werktijd thuis willen doorbrengen. Dat zijn de eerste uitkomsten van een onderzoek van de TU Delft onder…

Kort

De oppositie in de Tweede Kamer wil dat het kabinet het mbo en hoger onderwijs sneller uitsluitsel geeft over de coronaregels voor het nieuwe studiejaar. Dat zal niet gebeuren, want de regeringspartijen stemden dinsdag tegen een motie daarvoor.  Pas half augustus wil het kabinet de knoop doorhakken over de ‘anderhalve meter’ in mbo en…

Kort

Heb ik recht op een studietoelage van mijn gemeente? Hoe kom ik aan spraaksoftware? Waar vind ik hulp op mijn hogeschool of universiteit? De informatie voor studenten met een fysieke of psychische beperking laat al jaren te wensen over. Na een oproep van de Tweede Kamer heeft het ministerie van OCW daarom de nieuwe website…

Kort

Bij de Groningse studentenvereniging Vindicat is een lijst met “schandelijke opmerkingen” over zo’n honderd vrouwelijke leden opgedoken. De maker is voor onbepaalde tijd geschorst, meldt de vereniging. “Deze lijst draagt niet bij aan het gevoel van veiligheid binnen de studentenwereld”, staat op de website van de omstreden Groningse vereniging.  De lijst werd geplaatst…

Kort

Studenten kunnen straks certificaten krijgen als ze naast hun opleiding vrijwilligerswerk hebben gedaan, bijvoorbeeld bij een studentenvereniging. Dat heeft minister Van Engelshoven aan de Tweede Kamer bevestigd. Het ministerie praat met studenten, onderwijsinstellingen en ict-organisatie SURF over de mogelijkheden. Misschien kunnen hogescholen en universiteiten wat vaker met digitale Edubadges gaan werken, is een…

Kort

Heb jij ervaring als fotograaf, ben je in het bezit van een goede camera en wil je je (verder) bekwamen in journalistieke fotografie? Kom dan fotograferen voor Delta, de nieuwswebsite van de TU Delft! Deze foto is gemaakt door student Dalia Madia, die sinds september 2020 voor ons het leven op en rond de campus…

Kort

Van stickers op huizen plakken tot het online hengelen naar privégegevens: dat soort intimidatie moet strafbaar worden, vindt de Tweede Kamer. Demissionair minister Grapperhaus van Justitie wil nog vóór de zomer een wetsvoorstel schrijven, zei hij vorige week. In maart stapte de Leidse geschiedkundige Nadia Bouras naar de politie nadat ze op haar voordeur een…

Kort

Tientallen jongeren die nog lang niet aan de beurt waren voor een coronavaccinatie zijn voorgedrongen, bevestigt de GGD. Ze deden alsof ze een medische indicatie hadden en dat werd niet gecontroleerd. Volgens de Volkskrant gebeurde het voordringen onder meer bij vaccinatiestraten in Amsterdam, Rotterdam en Groningen en zouden tientallen studenten elkaar via WhatsApp-berichten getipt hebben. De…

Kort

Oud-student industrieel ontwerpen Cora Man heeft de Marina van Dammebeurs van 9000 euro toegekend gekregen. Deze beurs wordt jaarlijks uitgereikt door het Universiteitsfonds Delft aan een jonge vrouwelijke ingenieur om zich verder te ontwikkelen. De jury prijst Cora Man om de ‘uitdagende carrièreswitch’ die ze heeft gemaakt binnen het Rotterdamse bedrijf Asha International, waar zij…

Kort

Hoe maak je van de universiteit een echte gemeenschap in een gedigitaliseerde wereld? Die vraag staat woensdagmiddag 19 mei centraal tijdens het eerste evenement van de serie The Digital Campus van Studium Generale. Een student, een docent, een filosoof en een beleidsadviseur delen hun ervaringen met online onderwijs. Ook bespreken ze vragen als ‘hoe kunnen…

Kort

Serge Hoogendoorn zal in september samen met 22 anderen toetreden als lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Volgens de KNAW krijgt hij deze erefunctie als eerste transportwetenschapper. Hoogendoorn is hoogleraar slimme stedelijke mobiliteit aan de TU Delft. Hij analyseert het individuele en collectieve gedrag van fietsers, voetgangers en bestuurders van gemotoriseerde voertuigen, om drukte…

Kort

D66 is in Delft de grootste partij bij de Tweede Kamerverkiezingen, net als in 2017. De VVD is de tweede en GroenLinks de derde partij. Dat blijkt uit de voorlopige verkiezingsuitslag die de gemeente op 18 maart heeft gepubliceerd. Waar D66 ditmaal wat is gegroeid, krimpen VVD en GroenLinks. Opvallend is dat nieuwkomer Volt 7…

Kort

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had mogelijk onrechtmatig toegang tot de locatiegegevens van T-Mobile-klanten. 2500 TU-medewerkers hebben een werkmobiel met een abonnement van T-Mobile. Moeten zij zich zorgen maken? Momenteel is dat niet duidelijk. NRC onthulde het nieuws op 10 maart. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onderzoekt de zaak nu. Vast staat dat het…

Kort

Gingen de open dagen van de TU Delft vorig jaar in maart op de valreep fysiek door, nu vinden ze volledig online plaats. Op 12 en 13 maart organiseren alle bacheloropleidingen livestreams voor scholieren die erover denken om naar de TU Delft te komen. Zij kunnen dan vragen stellen aan studenten en docenten. De voertaal…

Kort

De Delftse studentenvakbond VSSD en studentenraadsfractie Lijst Bèta organiseren samen een online debat in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Het debat op donderdagavond 25 februari zal gaan over thema’s die studenten direct raken: het leenstelsel, huisvesting van studenten en starters en de financiering van het hoger onderwijs. Aan het woord komen kandidaat-Kamerleden van VVD, CDA,…

Kort

Het college van bestuur van de TU Delft maakt zich zorgen over het welzijn van studenten. In een mail aan alle studenten, die woensdagavond 17 februari is verzonden, drukken rector Tim van der Hagen en vice-rector Rob Mudde studenten op hart om goed voor zichzelf en elkaar te zorgen. Ook benadrukken zij dat zij er zijn…

Kort

De sociëteit van Virgiel is dit jaar voor het eerst een stembuslocatie tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De studentenvereniging twittert trots dat vele leden zich hebben aangemeld als stembureaulid. De gemeente Delft bevestigt dat, maar laat nog in het midden of het stembureau volledig door Virgilianen zal worden bemenst. Op de TU-campus zal…

Kort

Na vier maanden onderhandelen is er 20 miljoen euro voor door corona vertraagde onderzoekers verdeeld. Meer dan 18 miljoen gaat naar de universiteiten en ruim een miljoen naar de diverse onderzoeksinstituten. Er is 500 duizend euro uitgetrokken voor jonge wetenschappers die met een Rubiconbeurs in het buitenland werken. Die laatste groep had om 1,5 miljoen…

Kort

De Delftse politie heeft drie verdachten aangehouden voor oplichting van onder meer de TU Delft. Het gaat om mannen van 20, 34 en 39 uit Waddinxveen, Zaanstad en Rotterdam. Zij hadden onder een valse TU Delft-domeinnaam geprobeerd om tweehonderd robotstofzuigers te bestellen. Doordat de leverancier onraad rook, ging dat niet door en kwam de politie…

Kort

Het welzijn van studenten staat hoog op de agenda en de TU-gemeenschap moet daar hard aan werken. Dat concludeert collegelid Rob Mudde na Zoom-gesprekken met studenten. Mudde organiseerde de online bijeenkomsten voor de tweede keer sinds de uitbraak van het coronavirus. Waar studenten tijdens de eerste reeks vaak hun financiële zorgen ter sprake brachten, stond…

Kort

Het onderwijs van de toekomst zal steeds vaker interfacultair en zelfs interuniversitair worden georganiseerd, verwacht de TU Delft. Dat betekent dat er niet zoals vanouds één faculteit verantwoordelijk is voor de opleiding van een student, maar meerdere. De nieuwe ‘Pro Vice Rector Magnificus for Joint Educational Affairs’ Hans Hellendoorn moet dit type onderwijs vanaf 1…

Kort

Wil je het college van bestuur (cvb) vertellen hoe jij als student deze coronacrisis beleeft en hoe het gaat met studeren? Op vrijdag 15 januari van 17:15 tot 18:00 uur heb je daarvoor de kans. Dan houdt cvb-lid Rob Mudde de laatste Zoom-sessie in een reeks van drie. Hij wil van studenten horen hoe het…

Kort

De Vrije Universiteit stelt een onderzoek in naar de sfeer en omgangsvormen bij de afdeling psychologie. Daar is sprake van intimidatie, misleiding en een sfeer van verdeel-en-heers, schrijft universiteitsblad Ad Valvas in het artikel Waarom er zoveel onderzoekers wegliepen bij psychologie. Een hoogleraar cognitieve psychologie zou geregeld schreeuwen tegen medewerkers of hen wekenlang negeren, blijkt uit…

Kort

De organisatie is begonnen met de opbouw van het OWee terras en de kiss+ride op de parkeerplaats naast de TU Delft Library. Andere jaren werd het terrein gebruikt voor het openingsfeest en de cantus sing along, dit jaar gaan die activiteiten wegens corona niet door. De OWee zal grotendeels digitaal plaatsvinden, maar op het OWee…

Kort

De Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt raadt het studenten met klem af om huisfeesten te organiseren met aankomende studenten uit heel Nederland en uit het buitenland. Besmettingen met het coronavirus vinden nu immers vooral plaats onder jongere mensen, in cafés en op feestjes. Dat schrijft zij in een brief aan studenten. Van Bijsterveldt roept hen…

Kort

De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF zoekt studentmentoren, ook in Delft. Zij helpen eerstejaars vluchtelingstudenten om wegwijs te worden op de campus, Nederlands te oefenen, studieopdrachten voor te bereiden en een sociaal netwerk op te bouwen. Aan het project doen inmiddels ruim vijfhonderd duo’s mee. Het UAF begeleidde vorig jaar ruim 1900 vluchtelingstudenten. Van hen staat 27 procent ingeschreven aan…

Kort

De redactieraad van Delta, het journalistieke online platform van de TU Delft, zoekt een nieuw lid: een medewerker met hart voor universitaire journalistiek. De redactieraad bestaat uit negen leden, onder wie studenten en medewerkers van de TU Delft en externe journalistiek deskundigen. Momenteel hebben wij een vacature voor een medewerker uit de wetenschappelijke staf. De redactieraad…

Kort

Solliciteren in coronatijd? Ga er maar aan staan als bijna of pas afgestudeerde. Deze tweede editie van de 4TU Carrière Special staat daarom bomvol tips over hoe je dat kunt aanpakken. Het is een bijzondere uitgave, omdat het magazine geproduceerd en gepubliceerd werd in een periode van crisis. De makers – de redacties van de vier technische universiteiten waaronder…

Kort

De TU Delft verwacht dat promovendi en postdocs hun onderzoek binnen de gestelde termijn afronden, ondanks de coronacrisis. Dat zegt Jan Dirk Jansen, decaan van Civiele Techniek en Geowetenschappen en voorzitter van de Covid-19-werkgroep die gaat over financiën. In onderstaande video zegt hij dat er nu sprake is van bijzondere omstandigheden, maar dat die er…

Kort

De redactieraad van Delta, het journalistieke online platform van de TU Delft, zoekt twee nieuwe leden: een medewerker en een student met hart voor universitaire journalistiek. De redactieraad bestaat uit negen leden, onder wie studenten en medewerkers van de TU Delft en externe journalistiek deskundigen. Momenteel hebben wij vacatures voor een student en een medewerker…

Kort

Een kleine duizend studenten en meer dan 700 medewerkers van de TU Delft hebben de afgelopen maanden gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een gratis certificaat te behalen voor een mooc van edX. Moocs zijn open online cursussen. EdX is een platform waarop de TU Delft, maar ook instellingen als Harvard en MIT bieden deze…

Kort

De redactieraad van Delta, het journalistieke online platform van de TU Delft, zoekt twee nieuwe leden: medewerkers met hart voor universitaire journalistiek. De redactieraad bestaat uit negen leden, onder wie studenten en medewerkers van de TU Delft en externe journalistiek deskundigen. Momenteel hebben wij vacatures voor twee TU-medewerkers. De redactieraad controleert namens het college van bestuur het…

Kort

Het WK schaatsen voor studenten is donderdag afgebroken vanwege de verscherpte maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. De organisatie had vooraf al van enkele landen afmeldingen, maar vond het nu niet meer verantwoord om door te gaan. De afgelopen dagen hebben de twee deelnemende Delftse studenten drie bronzen medailles gewonnen. Allrounder Jeroen Janissen eindigde zowel op de…

Kort

Jaarlijks gaan honderden extra ict-studenten van hogescholen en universiteiten kennismaken met het werkterrein van de Rijksoverheid. In een grootscheepse samenwerking met ict-opleidingen in het hele hoger onderwijs, het zogeheten I-Partnerschap, wil het Rijk studenten laten zien wat voor vraagstukken de overheid heeft. Omgekeerd willen de ict-opleidingen hun studenten laten werken aan allerlei nieuwe en complexe…

Kort

Op vrijdag 3 april gaan scholieren weer staken voor het klimaat. Wetenschappers moeten hen ronduit steunen, stelt de Nederlandse tak van de actiegroep Scientists for Future. De leden vragen hun collega’s om die vrijdag net als de scholieren naar Utrecht te komen. Wetenschappers hebben de plicht om zichzelf te informeren en in beweging te komen, vindt…

Kort

De komst van honderden medewerkers van Royal HaskoningDHV naar Mijnbouwkunde in TU Noord doet de oude vraag opkomen of de campus en de naastgelegen woonwijk zoveel verkeer wel aankunnen. Parkeerplaatsen staan nu al vaak vol. Slechte luchtkwaliteit en geluidshinder zijn omwonenden een doorn in het oog. Drukte op de parkeerplaats bij Bouwkunde, ook in…

Kort

Het Human Power Team van Delftse en Amsterdamse studenten denkt komende september veel harder te kunnen fietsen tijdens de World Human Power Speed Challenge. Gingen de studenten in 2019 122 kilometer per uur, dit jaar denken ze maar liefst 144 kilometer per uur te kunnen halen. Het geheim? De tiende Velox wordt een tandem, waarin twee…

Kort

Stip en GroenLinks hebben het Delftse gemeentebestuur schriftelijke vragen gesteld over studentenwelzijn. Zo willen de gemeenteraadsfracties het onderwerp ‘meer politieke lading’ geven, aldus Stip-fractielid Marnix Weiler. Wethouder Karin Schrederhof zei in januari 2019 in reactie op mondelinge vragen van Stip dat het ‘steuncircuit’ ‘eigenlijk wel goed’ werkt, maar dat (internationale) studenten met psychische problemen soms…

Kort

Twee alumni van de TU Delft zijn genomineerd voor de Prins Friso Ingenieursprijs 2020. Jelte Kymmell (42) studeerde offshore engineering. In 2013 richtte hij Mocean Offshore op, dat onder meer een app ontwikkelde voor het inschatten van risico’s van offshore operaties. Dat maakt volgens Kymmell dat het werk minder lang stil ligt bij moeilijke weersomstandigheden.…

Kort

Welk studentenhuis bespaart de meeste energie? De vijftien deelnemers aan de jaarlijkse Student Energy Race hebben nog een maand te gaan om als beste te eindigen. De tussenstand die studentenhuisvester Duwo deze week publiceerde, toont dat de twee deelnemende Delftse studentenhuizen een tandje bij moeten zetten. Bespaarde de Utrechtse koploper Noorderstraat tot nu toe ruim…