Campus

Grensoverschrijdend gedrag op TU onder loep inspectie

De Inspectie van het Onderwijs roept TU-medewerkers op om zich te melden als zij grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer hebben ervaren. Aanleiding zijn meerdere meldingen.

(Foto: Dalia Madi)

Het college van bestuur kondigde de op handen zijnde oproep van de Inspectie van het Onderwijs donderdag 22 december rond 16.10 uur per e-mail aan. Een kwartier later volgde de oproep zelf. De inspectie schrijft dat zij ‘meerdere meldingen over grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van medewerkers van de Technische Universiteit Delft’ binnen heeft gekregen. “Daarom verricht de inspectie in de komende periode onderzoek naar het onderwerp sociale veiligheid binnen de TU Delft.”

Medewerkers die te maken hebben (gehad) met grensoverschrijdend gedrag kunnen zich op de website van de inspectie melden. Dat kan anoniem, maar ook mensen die wel hun naam en contactgegevens achterlaten, kunnen rekenen op volstrekte vertrouwelijkheid, benadrukt een woordvoerder van de inspectie desgevraagd. De inspectie is van plan ‘een deel van de mensen die ons een bericht stuurt’ uit te nodigen voor ‘een verdiepend gesprek’ in een ‘neutrale omgeving en uitsluitend met medewerkers van de inspectie’. “Dat doen we als we vervolgvragen hebben, bijvoorbeeld over welk perspectief te melder heeft”, aldus de woordvoerder.

De oproep, het begeleidende bericht en de aankondiging van het college van bestuur (cvb) roepen allerlei vragen op. Het cvb schrijft zelf ‘ook niet meer informatie’ te hebben en ‘constructief’ te zullen meewerken aan het onderzoek. Medewerkers kunnen wat het cvb betreft hetzelfde doen. “Jullie zijn allen geheel vrij om mee te werken aan het onderzoek van de inspectie”, staat in de e-mail.  

‘We willen een compleet beeld krijgen’

De woordvoerder van de inspectie wil om redenen van herleidbaarheid niet zeggen hoeveel en wat voor soort meldingen aanleiding zijn voor deze oproep. Hij weet wel dat het de eerste keer is dat de inspectie dit in het hoger onderwijs doet.

Maar waarom acht de inspectie dit nodig, terwijl de TU intern verschillende hulplijnen heeft bij grensoverschrijdend gedrag, zoals de vertrouwenspersonen en de ombudsfunctionaris? “Wij houden toezicht volgens de Wet op het hoger onderwijs. De signalen die wij hebben gekregen, zijn voor ons aanleiding om te kijken of wat wij hebben gehoord breder speelt. We willen een compleet beeld krijgen. Wij zien dit als onze taak”, zegt de woordvoerder.

De timing van de oproep is gezien de naderende kerstvakantie bijzonder te noemen. Waarom koos de inspectie hiervoor? Volgens de woordvoerder heeft de timing ‘met de loop van het onderzoek te maken’. “Het is urgent genoeg, het is het beste om dit nu te doen.” De woordvoerder weet niet met hoeveel en welk soort meldingen hij de komende tijd rekening moet houden. “We zullen hier naar bevind van zaken mensen voor vrijmaken.”

Het onderzoek moet uitmonden in een rapport. Het is nog niet duidelijk wanneer dat zal komen. Dat is afhankelijk van de aard en omvang van wat er de komende tijd naar boven komt.

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.