Campus

Hoe zat het ook alweer met de medewerkersmonitor?

De medewerkersmonitor die deze week is gestart, meet het oordeel van medewerkers over de TU Delft. Wat zei de nulmeting uit 2017 ook alweer en wat is er sindsdien veranderd?

(Foto: Marjolein van der Veldt)

Het cijfer dat medewerkers de TU in 2017 gaven, was destijds  reden voor trots bij directeur Human Resources Ingrid Halewijn. In Delta wees zij erop dat de gemiddelde 7,8 een stuk hoger was dan de vier andere geanonimiseerde universiteiten waarmee zij zich vergeleek.

Toch was de uitslag van deze eerste medewerkersmonitor geen reden om achterover te leunen. 60 procent van de medewerkers ervoer de werkdruk namelijk als hoger dan gewenst. Verder vielen ongewenste omgangsvormen op. 28 procent bleek te maken te hebben gehad met ongewenst gedrag als roddelen, verbale agressie, pesten en discriminatie.

Er moest wat veranderen aan de TU, dat was duidelijk. Alle acht faculteiten en de universiteitsdienst maakten eigen actieplannen, om overkoepelende thema’s als werkdruk en omgangsvormen bespreekbaar te maken, en om oplossingen te bedenken voor lokale problemen als een slecht binnenklimaat of beperkte loopbaanmogelijkheden. Over die plannen moesten faculteiten en diensten vervolgens structureel in overleg met het college van bestuur.

Dat nam ook maatregelen, zoals:

De vraag is nu welk effect deze en andere maatregelen hebben gehad en hoe dat zich uit in de nieuwe medewerkersmonitor. Biemla Sewnandan, voorzitter van de ondernemingsraad, denkt dat alle aandacht voor werkdruk en omgangsvormen ervoor kan zorgen dat meer mensen er melding van maken. “Dat zag je ook met #MeToo. Vertrouwenspersonen aan de TU zijn zichtbaarder geworden, netwerken als TrueU (LHBT-netwerk van de TU, red.)  worden meer gevonden, er wordt meer gesproken over werkdruk en ongewenst gedrag. Het zou me niet verbazen als het percentage mensen dat daar melding van maakt zal verhogen. Ik verwacht een realistischer beeld.”

Ook zijn in haar ogen nog niet voor alle problemen oplossingen voorhanden. “Er is nog steeds een tekort aan goed personeel. Het moet ingebed worden in de organisatie dat we niet meer overvallen worden door hoge studentenaantallen.” En terwijl de werkdruk al zo hoog is en de behoefte aan goed personeel groot, kondigt de TU een ambitieuze samenwerking aan met Rotterdam. Sewnandan: “Ik vraag me af: hoe hangt dat samen?”

  • Ben je medewerker van de TU Delft? Dan heb je 28 januari een e-mail ontvangen van IVA Onderwijs om de Medewerkersmonitor 2020 in te vullen.
Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.