Kort

Motie: Ook energietoeslag zonder contract op naam

Ook studenten zonder energiecontract op naam die kunnen aantonen dat hun energielasten zijn gestegen, moeten in aanmerking komen voor een energietoeslag van de gemeente Delft. Dat staat in een motie die Stip, ChristenUnie en CDA op donderdag 22 september tijdens een gemeenteraadsvergadering hebben ingediend.

Wethouder Joëlle Gooijer tijdens het debat over de energietoeslag. (Foto: screenshot raadsvergadering/Ris)

De gemeente Delft keert als één van de weinige gemeenten een energietoeslag uit aan studenten, al valt dat in de praktijk tegen. Delft hanteert verschillende voorwaarden. Eén daarvan is dat studenten een energiecontract moeten hebben op hun eigen naam, terwijl ze dat als huurder vaak niet hebben omdat energielasten zijn opgenomen in de huurprijs.

Stip, ChristenUnie en CDA willen dat dat verandert. Hun motie kwam net als andere moties niet in stemming, omdat die allemaal nogal wat financiële consequenties hebben en wethouder Joëlle Gooijer die eerst wilde doorrekenen. De gemeenteraad heeft op 3 oktober een extra vergadering ingelast om haar voorstellen te bespreken. (SB)

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.