Kort

Krijgt personeel extraatje tegen kou?

Vanwege de hoge energieprijzen geeft de Bredase hogeschool BUas het personeel een extraatje. Medewerkers in de laagste salarisschalen krijgen bij een voltijds aanstelling eenmalig 370 euro netto. Vanaf schaal 9 is dat 185 euro. Ook andere hogescholen hebben plannen om het personeel financieel te steunen.

Landelijke afspraken zijn er vooralsnog niet, maar volgens een woordvoerder van de Vereniging Hogescholen volgt deze koepel ‘de ontwikkelingen rond koopkracht, inflatie en energieprijzen nauwgezet en is daarover in gesprek met werkgevers, vakbonden en het kabinet’.

Sociaal Fonds
De universiteiten zijn minder ver. “Het is begrijpelijk dat medewerkers zich zorgen maken over de hoge inflatie”, zegt een woordvoerder van universiteitenvereniging UNL, maar er is volgens hem nog geen overleg geweest om buiten de cao iets te doen. “Het kan dat individuele universiteiten hier zelf op inspelen.”

De TU Delft houdt het voorlopig bij een verwijzing op intranet naar algemene maatregelen van de overheid en naar het Sociaal Fonds van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (SFOCW), waar medewerkers van het ministerie en onderwijs- en cultuurinstellingen onder voorwaarden hulp kunnen krijgen bij financiële problemen. Bedrijfsmaatschappelijk werkers (intranet) van de TU kunnen daarbij helpen. Sowieso zijn zij beschikbaar voor hulp aan medewerkers die financieel advies nodig hebben als zij merken dat hun functioneren of gezondheid lijden onder geldzorgen. (HOP/Delta)

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.