Onderwijs

Waarom tentamens niet zomaar online kunnen

Hoe moet het verder met het onderwijs en de tentamens? Terwijl de onzekerheden groot zijn, werken support en docenten met man en macht om zoveel mogelijk door te laten gaan.

Willem van Valkenburg: “We moeten ervoor uitkijken om niet alles perfect te willen doen.” (Foto: Roy Borghouts)

Vrijdag 3 april is het zover: dan begint de tentamenperiode van het derde kwartaal, de ingewikkeldste ooit qua organisatie en uitvoering. Voor de komende weken staan er bijna zeshonderd tentamens op de planning, met in totaal 53 duizend inschrijvingen. De TU Delft heeft studenten laten weten dat ze ernaar streeft om zoveel mogelijk tentamens in aangepaste vorm door te laten gaan.  Dat blijkt een enorme klus. Willem van Valkenburg kan daar als Executive Director van de TU Delft Extension School over meepraten.

Studenten horen uiterlijk vier dagen van tevoren of hun tentamen doorgaat, wat veel onrust geeft. Waarom is daar toch voor gekozen?
“De TU wil zoveel mogelijk tentamens laten doorgaan, om studievertraging te voorkomen. Maar hoe graag we dat ook willen, het is niet zomaar even te realiseren. Er staan bijna zeshonderd tentamens op de planning. Daar is niet één oplossing voor. Veel tentamens zijn gewoonlijk op papier. Het kost tijd om daarvoor een alternatief te bedenken. En dat alternatief maak je als docent niet eventjes. Het afstandsonderwijs kost hen al heel veel extra tijd. Ze hebben vaak ook kinderen thuis. Daar komt bij dat veranderingen zorgvuldig doorgevoerd moeten worden. Elke wijziging moet worden goedgekeurd door de examencommissie van de betreffende faculteit.”

‘Studeerbaarheid staat voorop’

Kunnen die commissies niet wat minder op de regels letten? Het is zo’n uitzonderlijke situatie.
“Examencommissies hebben laten weten flexibel te zijn, maar hun oordeel is nodig, want anders kunnen tentamens achteraf ongeldig worden verklaard. De studeerbaarheid staat voorop. Daarom is besloten dat de data en tijdstippen van tentamens die doorgaan niet veranderen, zodat tentamens elkaar niet in de weg gaan zitten.”

Op welke manieren kunnen tentamens momenteel worden aangepast?
“Voor kleinere tentamens met dertig tot vijftig studenten raden we mondelingen aan, via Skype for Business of YouSeeU (beide apps in de online leeromgeving Brightsspace, red.). Beide zijn AVG-proof en voldoen dus aan de privacywetgeving.”

Een docent zei ons: studenten zijn niet happig op mondelingen, omdat ze dan minder vragen krijgen.
“Iedere vorm van toetsing heeft voor- en nadelen. Het belangrijkste is dat je met de gekozen vorm de leerdoelen van een vak kunt toetsen.”

‘In deze situatie wordt alles vloeibaar’

Wat adviseren jullie docenten van grotere vakken?
“Een andere vorm van toetsing is de take home assessment, via Brightspace. Studenten moeten opdrachten maken, liefst met open boek, zodat afkijken minder een issue is. Fraudepreventie bestaat dan uit een ander soort vragen dan normaal, op een hoger niveau. Studenten moeten met hun kennis iets creëren of uitleggen.”

Maar daarover kun je toch overleggen met studiegenoten?
“Wij adviseren docenten om een time box om het tentamen te zetten. Studenten hebben dan een relatief korte tijd om de vragen te maken. Bovendien krijgen ze niet allemaal dezelfde vragen.”

Online proctoring, waarbij studenten tijdens het tentamen met hun webcam worden gefilmd, is een andere mogelijkheid. Mag dat van de privacywetgeving?
“In het verleden waren examencommissies kritisch over online proctoring, omdat het te hacken is. In deze situatie wordt alles vloeibaar en zullen we er toch vaker gebruik van gaan maken, overigens pas na toestemming van de betreffende examencommissies. Wij adviseren om alleen gebruik te maken van officiële, AVG-proof oplossingen. Andere mogen niet, daar moeten we streng in zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens is duidelijk geweest: je mag de privacyregels niet met voeten treden.”

‘Niet iedereen zijn eigen tools’

Welk soort tentamens komt deze tentamenronde in aanmerking voor online proctoring?
“Het kan werken bij heel grote tentamens voor zes- of zevenhonderd man tegelijk, maar zover is het nu nog niet. We hebben dit middel alleen nog maar gebruikt voor kleine groepen en individuele gevallen, zoals online studenten, studenten met een beperking of topsporters. Daarom kijken we nu alleen naar tentamens met minder dan honderd inschrijvingen, die bovendien al digitaal waren.”

Een Amerikaans bedrijf zal de webcamopnames scannen op mogelijke fraude. Dat is mensenwerk. Hoe lang gaat het in de huidige omstandigheden duren voordat deze tentamens zijn nagekeken?
“Normaal gesproken reviewt dat bedrijf, RP Now, de beelden binnen vijf dagen. Dat zullen ze nu niet halen. Overigens lopen er op de TU ook testen met een tool die wel gebruik maakt van artificial intelligence: Proctorio. Ik ken de uitslag daarvan nog niet, maar dat is voor de toekomst een optie.”

Dan het afstandsonderwijs. Er is veel discussie over de veiligheid van Zoom, dat nu op grote schaal wordt gebruikt voor online bijeenkomsten. Wat raadt u aan?
“We hebben als TU Delft sinds deze week een licentie voor Zoom, met nadrukkelijk de waarschuwing dit niet voor kritische of gevoelige zaken te gebruiken. Voor kritische en gevoelige zaken, zoals bijvoorbeeld een online mondeling, raden we YouSeeU of Skype for Business aan. Ik heb bewondering voor de creativiteit en de passie die docenten de afgelopen weken hebben laten zien. Toch moeten we ervoor uitkijken dat iedereen zijn eigen tools heeft. Dat is voor studenten onoverzichtelijk. Uiteindelijk gaat het om die student en wat die moet leren, niet om steeds bezig zijn met techniek.”

‘Andere projecten liggen stil’

Het derde kwartaal is nu bijna ten einde. Wat is er nodig om het vierde kwartaal te laten slagen?
“In ieder geval willen we online proctoring voor grotere groepen mogelijk maken. Daarnaast worden de practica en het afstuderen in labs of bij bedrijven een uitdaging. Dat staat nu allemaal stil en we hebben nog geen antwoord op de vraag hoe het verder moet. Verder hebben veel docenten nu ervaring opgedaan met afstandsonderwijs, maar zijn er ook veel die pas weer vakken hebben in het vierde kwartaal. Zij moeten zich gaan voorbereiden en zij komen vast ook weer met veel vragen. Gelukkig hebben we inmiddels verschillende handleidingen online staan en houden we iedere woensdag een webinar voor docenten met vragen en opmerkingen.”

Het zal dus nog wel even druk blijven bij de helpdesk. Hoe is het daar?
“De helpdesk van Brightspace Support draait overuren. De meeste medewerkers zijn student-assistenten en gelukkig hebben we er meer kunnen inzetten. Zij werken allemaal vanuit huis, via de mail of via Skype met name, ook in de weekenden. Het is te doen, ook omdat andere projecten stil liggen. De cursussen van de Extension School zijn digitaal, dus die kunnen we doen, maar nieuwe cursussen kunnen we niet opnemen. Verder liggen allerlei vernieuwingstrajecten stil. De faculteit Industrieel Ontwerpen zou in september met een nieuw curriculum beginnen. Dat is een jaar uitgesteld. De docenten hebben er geen tijd voor en de ondersteuning ook niet. Iedereen heeft nu andere prioriteiten.”

Welke boodschap heeft u voor al die docenten en studenten die met zoveel verandering te maken hebben?
“We moeten ervoor uitkijken om niet alles perfect te willen doen. Het gaat erom dat we de leerdoelen halen. Weet dat iedereen heel hard zijn best doet, maar dat dit zo groot is dat er dingen misgaan. Dat moeten we van elkaar accepteren.”

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.