Campus
Na storm van kritiek

[Update] Cvb ziet af van rechtszaak: ‘Aandacht en energie naar creëren veilige omgeving voor iedereen’

Het college van bestuur ziet af van een rechtszaak tegen de Inspectie van het Onderwijs. Dat staat in een bericht dat op woensdagochtend 20 maart naar alle medewerkers is gestuurd. Delta sprak erover met rector Tim van der Hagen.

Voorzitter van de raad van toezicht Tijo Collot d’Escury, cvb-lid Marien van der Meer en rector magnificus Tim van der Hagen (v.l.n.r.) op 1 maart bij de medewerkersbijeenkomst over het inspectierapport. (Screenshot videoregistratie TU Delft)

Update 21-3, 14:22 uur: reactie van Tim van der Hagen.

In het bericht schrijft het college van bestuur (cvb) de aanbevelingen van de inspectie te ‘omarmen’, omdat ‘die bijdragen aan een sociaal veiligere werkomgeving en de cultuurverandering die daarvoor nodig is’. Het cvb zegt ‘dankbaar [te hebben] geluisterd naar de signalen uit faculteiten en directies’.

Ook memoreert het cvb dat ‘het inspectierapport, en onze reactie daarop, veel heeft losgemaakt’.  Het op 1 maart door het cvb geuite voornemen om de onderwijsinspectie voor de civiele rechter te dagen, veroorzaakte inderdaad een storm van kritiek. Het cvb sprak van een ‘ondeugdelijk onderzoek’ en een ‘grote stappen snel thuis-rapport’. De rechter moest er maar naar kijken, vond het.

Wraakzuchtig

Het cvb leek daarin alleen te staan. Medewerkers startten een inmiddels 1150 keer getekende petitie. Vakbonden, ondernemingsraad, studentenraad en lokale medezeggenschapsraden spraken zich er allemaal tegen uit. Ze noemden het college van bestuur onder meer ‘weinig empathisch’ met een gebrek aan zelfreflectie, en ‘overdreven defensief en zelfs wraakzuchtig’. Het cvb zou ‘lak’ hebben aan de 148 mensen die zich bij de onderwijsinspectie hebben gemeld, in de ‘slachtofferrol kruipen’, en het signaal afgeven dat ‘elke vorm van kritiek leidt tot straf’.

Alle criticasters vonden dat het cvb beter kon gaan werken aan het verbeteren van de sociale veiligheid dan geld uit te geven aan een rechtszaak. Dat ziet het cvb nu ook in. Het schrijft de mening te delen ‘dat een rechtszaak starten om de gebruikte onderzoeksmethodologie op rechtmatigheid te laten toetsen, dit transitieproces niet bevordert’. “Laten wij allen onze energie steken in de verbetering van de sociale veiligheid.”

Reactie Tim van der Hagen

Voor nu is het de grote vraag waarom het cvb heeft besloten de inspectie toch niet voor de rechter te dagen. Rector Tim van der Hagen stelt desgevraagd dat het inspectierapport ‘ontzettend veel heeft losgemaakt’. Zo krijgt hij ‘enorm veel signalen van mensen die slecht behandeld zijn’. Ook luistert hij naar eigen zeggen goed naar mensen die het niet eens zijn met de strategie van het college. “Het is duidelijk dat we ontzettend veel te doen hebben met z’n allen. We moeten onze volledige aandacht en energie richten op het creëren van een veilige omgeving voor iedereen. We hebben daarin nog een hele weg te gaan en een juridische aanpak leidt daar alleen maar van af.”

‘Ook wij zijn lerend in dit proces, dat uiterst zorgvuldig moet gebeuren’

Hoe kan het dat het cvb dat niet eerder heeft bedacht, maar dat daar drie weken vol kritiek van medewerkers en medezeggenschapsorganen voor nodig was? Was dat een verkeerde inschatting? Van der Hagen spreekt liever van de TU Delft als ‘lerende organisatie’. “Ook wij zijn lerend in dit proces, dat uiterst zorgvuldig moet gebeuren. We hebben aanvankelijk oprecht gedacht dat we een kritische noot hadden te kraken bij dat rapport. Daarin worden mensen – de hele afdeling HR, alle leidinggevenden, alle hoogleraren – met de rug tegen de muur gezet. Dat vonden we onterecht.”

Volgens Van der Hagen ziet het cvb nu ook in dat het ‘beter is om ons te richten op het verbeteren van de sociale veiligheid, en ook op dat vlak een vooraanstaande universiteit te worden’. “Dat geeft heel veel energie, bij directeuren, bij decanen, bij pro-vice-rectoren, bij de ondernemingsraad, de studentenraad. We zetten er gewoon de schouders onder.”

Hoe verder

Over hoe het vervolgtraject eruit gaat zien, geeft het college van bestuur voor het eerst meer duidelijkheid. Zo volgen er de komende maand vier bijeenkomsten die zullen worden geleid door adviesbureau Berenschot. Alle medewerkers, studenten en alumni zijn daarvoor uitgenodigd. Zij kunnen er vertellen wat er volgens hen moet veranderen en hoe.

Daarnaast komen er meerdere kleine bijeenkomsten met deskundigen en ‘een aselecte groep collega’s’. Het cvb wil al die input verwerken in een actieplan dat op uiterlijk 19 mei bij de onderwijsinspectie moet zijn. Meer informatie is binnenkort te vinden op intranet, belooft het cvb.

Overigens organiseert ook de ondernemingsraad een reeks bijeenkomsten voor medewerkers om ideeën op te halen voor meer sociale veiligheid op de TU Delft. De eerste daarvan vindt plaats op woensdagmiddag 20 maart. Tegelijkertijd zit het cvb om tafel met de studentenraad. Het is de eerste openbare overlegvergadering tussen beide sinds het inspectierapport naar buiten kwam.

Dit is een geüpdate versie van het artikel dat verscheen op 20 maart om 11:26 uur.

  • Delta is op zoek naar (voormalig) TU-medewerkers die hun ervaringen willen delen. Dit kan eventueel anoniem. Mail naar tudelta@protonmail.com.
Bevindingen

De Inspectie van het Onderwijs heeft van december 2022 tot november 2023 onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag aan de TU Delft. In het rapport dat daarvan het resultaat is, spreken de onderzoekers onder meer van intimidatie, racisme, seksisme, pesten, uitsluiting, roddelen, sociale onveiligheid als gevolg van gebrek aan leiderschap en een angstcultuur. Zo zouden medewerkers bang zijn om hun mening te geven en elkaar aan te spreken op gedrag.

De effecten bij TU-medewerkers die zich bij de inspectie hebben gemeld zijn vaak langdurig en belemmerend. De inspectie spreekt van psychologische en fysieke gezondheidsklachten, uitval en een algemeen gevoel van onveiligheid. Ook stress, burn-out, depressie en PTSS, huilbuien en gespannen thuissituaties komen voor, net als ziekte, overgeven op het werk, paniekaanvallen en hartkloppingen.

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.