Campus
Cultuurverandering

Vakbonden: ‘Probleem met continuïteit binnen college van bestuur’

De lokale vakbonden op de TU Delft stellen ‘ernstige vragen over de continuïteit bij de door de onderwijsinspectie voorgeschreven veranderprocessen’. Twee collegeleden zullen nog maar relatief kort op hun posten zitten, terwijl een cultuurverandering volgens de bonden om een langjarige stabiele leiding vraagt.

Het kantoor van het college van bestuur. (Foto: Delta)

Het gaat om een ‘procesmatige mening’ van de vakbonden FNV, AOb en CNV in het lokaal overleg, vertelt voorzitter Fred Veer. Hij is ook landelijk voorzitter van de sectorgroep bestuur universiteiten van vakbond CNV en tweede cao-onderhandelaar namens CNV.

Veer benadrukt dat de bonden niet op de stoel van de raad van toezicht en de ondernemingsraad willen gaan zitten – die gaan immers over het aanstellen en ontslaan van leden van het college van bestuur (cvb). Ook gaan de bonden niet over de personen of hun functioneren, aldus Veer.

Zekerheid

Volgens hem vraagt zijn achterban echter al langer om een cultuurverandering, en helemaal sinds bekend is geworden dat de Inspectie van het Onderwijs vindt dat de borging van sociale veiligheid op de TU Delft niet op orde is. Het is in zijn ogen aan de bonden om het verbetertraject te monitoren. “Iedereen weet dat een cultuurverandering meerdere jaren duurt en je wilt niet middenin een storm een nieuwe kapitein op het schip. We willen zekerheid en continuïteit.  Anders is er een risico dat hun opvolgers de zaken weer anders willen aanpakken als cvb-leden de komende twee jaar vervangen worden. Dan kun je opnieuw beginnen.”

Aftreden

Veer doelt op Tim van der Hagen (1959) en Rob Mudde. Van der Hagen, die naast rector magnificus ook cvb-voorzitter is, heeft begin februari nog een contractverlenging gekregen. Hij is sinds 2016 voorzitter. Twee jaar later werd hij ook rector. Zijn herbenoeming loopt tot oktober 2026. Mudde is sinds 2018 in functie als vicerector en vicevoorzitter. Zijn tweede termijn loopt af in maart 2026.

Beiden hebben er geen blijk van gegeven aan aftreden te denken nu de inspectie ze wanbeheer verwijt. Wel kwam het onderwerp aftreden ter sprake in een reactie van de TU Delft op de eerste versie van het inspectierapport. Die kreeg het cvb in november onder ogen.

In dat stuk waren delen tekst weggelakt, maar zodanig dat ze vrij eenvoudig toch te lezen waren. De zorgen over de positie van het cvb betroffen een hoofdstuk waarin vermeende intimidatie en bedreiging door (voormalig) bestuurders of toezichthouders besproken werd. Dat hoofdstuk telt maar één pagina, maar de inspectie trekt daarin de conclusie dat er ‘een verhoogd risico is voor dergelijke incidenten’.

Overleg

De vakbonden namen eerder al afstand van het voornemen van het college van bestuur om de onderwijsinspectie voor de rechter te dagen. Later vroegen ze om een spoedvergadering, onder meer om het functioneren van de klachtencommissie ongewenst gedrag te bespreken. Die commissie kan rekenen op weinig vertrouwen van medewerkers, stelt de inspectie in haar rapport.

Voordat er eventueel een spoedvergadering komt, heeft het college van bestuur de bonden uitgenodigd voor een voorbereidend overleg. Veer is van plan om ook daar zijn zorgen te uiten over het ‘waarborgen van de continuïteit van een proces waarbij kritische leidinggevenden tijdens dat proces gewisseld moeten worden’.

  • Delta is op zoek naar (oud) TU-medewerkers die hun ervaringen willen delen. Dit kan eventueel anoniem. Mail naar tudelta@protonmail.com.
Bevindingen

De Inspectie van het Onderwijs heeft van december 2022 tot november 2023 onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag aan de TU Delft. In het rapport dat daarvan het resultaat is, spreken de onderzoekers onder meer van intimidatie, racisme, seksisme, pesten, uitsluiting, roddelen en sociale onveiligheid als gevolg van gebrek aan leiderschap.

De effecten bij TU-medewerkers die zich bij de inspectie hebben gemeld zijn vaak langdurig en belemmerend. De inspectie spreekt van psychologische en fysieke gezondheidsklachten, uitval en een algemeen gevoel van onveiligheid. Ook stress, burn-out, depressie en PTSS, huilbuien en gespannen thuissituaties komen voor, net als ziekte, overgeven op het werk, paniekaanvallen en hartkloppingen.

Bij het universiteitsbestuur is er volgens inspecteurs veel informatie aanwezig over wat er speelt op het vlak van sociale veiligheid, maar dit ‘verzuimt’ om ‘de optelsom te maken om tot een volledig beeld te komen’. Ook ‘stuurt het bestuur onvoldoende op passende maatregelen’. Om deze reden is er sprake van wanbeheer, aldus de inspectie.

In ons dossier lees je nieuws en achtergrondartikelen over het inspectierapport.

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.