Campus
Gevolgen inspectierapport

Oók medezeggenschap uit felle kritiek op college van bestuur

De centrale en lokale medezeggenschapraden van de TU Delft zijn het niet eens met de ‘weinig empathische’ manier waarop het college van bestuur heeft gereageerd op het inspectierapport. ‘We hadden meer zelfreflectie verwacht’, schrijft de ondernemingsraad.

Een vergadering van de ondernemingsraad en de studentenraad met het college van bestuur in oktober 2023. Namens het cvb zijn secretaris André Groenhof, vice-rector Rob Mudde en cvb-lid Marien van der Meer (v.l.n.r.) aanwezig. (Foto: Thijs van Reeuwijk)

Door Saskia Bonger, Annebelle de Bruijn en Marjolein van der Veldt

De ondernemingsraad (or), partijen van de studentenraad (sr) en de lokale ondernemingsraad van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (odc LR) verwerpen de plannen van het college van bestuur om de Inspectie van het Onderwijs voor de rechter te dagen. In brieven, mails en online statements uiten ze kritiek op de gebeurtenissen van de afgelopen dagen.

Zo schrijven de or en de odc van LR dat ze sinds de publicatie van het inspectierapport veel reacties hebben ontvangen van verontruste TU-medewerkers die zich niet kunnen vinden in het handelen van het college van bestuur (cvb). Een groot deel van de LR-medewerkers vindt het voornemen van het universiteitsbestuur om naar de rechter te stappen ‘overdreven defensief en zelfs wraakzuchtig’, is te lezen in een brief die de odc aan de or heeft gestuurd. Die brief heeft het lokale medezeggenschapsorgaan ook met Delta gedeeld.

  • Delta is op zoek naar (voormalig) TU-medewerkers die hun ervaringen willen delen. Dit kan eventueel anoniem. Mail naar tudelta@protonmail.com.

Een rechtszaak aanspannen geeft volgens de odc het ‘signaal’ af dat ‘elke vorm van kritiek leidt tot straf’. En zo’n signaal hoort niet thuis op de TU Delft want iedere TU-medewerker moet juist kritiek kunnen uiten zonder ‘bang te moeten zijn voor repercussies’.

Niet verrassend

Het cvb en de raad van toezicht (rvt) maakten op vrijdag 1 maart zelf bekend dat de inspectie hen wanbeheer verwijt, omdat zij de zorg voor medewerkers niet goed zouden hebben geborgd. Voordat de medewerkers het rapport konden lezen, maakten cvb en rvt hen al duidelijk dat zij de onderzoeksmethode en de conclusies van de inspectie verwerpen en dat ze daarom ‘voornemens’ zijn om een civiele rechtszaak aan te spannen.

Volgens de odc kunnen de bevindingen van de onderwijsinspectie ‘niet als verrassend of onjuist worden beschouwd’. De afgelopen jaren zou het lokale medezeggenschapsorgaan het faculteitsbestuur namelijk herhaaldelijk hebben gewezen op sociaal onveilig gedrag binnen de faculteit.

Honderden handtekeningen

Eerder al schreven de vier aan de TU Delft verbonden vakbonden dat zij het cvb de afgelopen jaren meermaals hebben gewezen op sociale onveiligheid. Ook de vakbonden zijn tegen een rechtszaak, net als de meer dan 920 medewerkers die een petitie van die strekking tekenden.

De or schrijft in een e-mail aan TU-medewerkers dat de sociale veiligheid op de TU Delft ‘niet op orde’ is. Ook vindt de medezeggenschapsraad dat de reactie van het cvb getuigt van ‘te weinig erkenning en empathie’.

‘Zogenaamd deze melders ‘serieus nemen’, maar toch de harde conclusies in het rapport durven af te branden’

De TU Delft nam vorige week in een lijvig verweer stelling tegen de bevinding van de inspectie dat ‘borgingsmechanismen voor een sociaal veilige omgeving’ voor medewerkers ‘beperkt vindbaar en onvoldoende effectief’ zijn. De or is het juist met de inspectie eens. “De effectiviteit van de bestaande systemen lijkt immers onvoldoende te zijn en nodigt ontoereikend uit tot een veilige omgeving voor meldingen.” Daarom zijn extra maatregelen nodig, meent de or.

Invloed op studenten

Ook drie partijen in de centrale studentenraad vragen om extra maatregelen. Zo noemt Lijst Bèta de uitkomsten van het rapport in een online statement ‘verontrustend voor de studentengemeenschap’. ‘De werkcultuur en opvattingen van docenten en ondersteunend personeel hebben directe invloed op de ervaringen van de huidige generatie studenten’. De fractie roept het cvb op om meer oog te hebben voor de ernst en urgentie van de situatie in plaats van voor haar eigen reputatie.

Volgens Dé Partij toont de reactie van het cvb zelfs dat het ‘lak heeft’ aan de 148 melders uit het inspectierapport. ‘Zogenaamd deze melders wel ‘serieus nemen’, maar dan toch de harde conclusies in het rapport durven af te branden en juridische stappen hiertegen te nemen.’

Oras zegt daarnaast teleurgesteld te zijn dat studenten de inhoud van het rapport uit de media moesten vernemen. “Transparante communicatie richting studenten (en medewerkers) over dit rapport en de gevolgen ervan dient een hoge prioriteit te zijn voor het cvb.”

De fractie roept op te leren van wat Delftse studenten(organisaties) al doen om sociale veiligheid te verbeteren, zoals de Trek wel aan de bel-campagne.

Plan van aanpak

Delta heeft op vrijdag 1 maart interviewverzoeken gedaan bij het cvb en de rvt. Daar is tot op heden geen gehoor aan gegeven. Wel plaatste het cvb op donderdag 7 maart een korte reflectie op intranet. Daarin schrijft het dat ‘iedereen een fijne werkomgeving verdient’, en dat het tijdens verschillende inloopbijeenkomsten bij directies en faculteiten ‘al veel suggesties voor acties en verbeteringen’ heeft gehoord.

Een dag later, op vrijdag 8 maart, zei cvb-lid Marien van der Meer tijdens een evenement ter ere van internationale vrouwendag de ‘emoties over wat er gebeurt’ te begrijpen en de verantwoordelijk te voelen om ‘het juiste te doen’

De komende maanden werkt het cvb, zoals de Inspectie van het Onderwijs verlangt, aan ‘een stevig plan van aanpak’ om de sociale veiligheid op TU te verbeteren. In het bericht op intranet roept het cvb alle medewerkers op hiervoor ideeën te delen. Navraag leert dat er een ‘trekker’ is benoemd die het opstellen van een actieplan leidt. De TU-woordvoerder zegt alleen geen toestemming te hebben om vertellen wie dat is.

Het cvb benadrukt in het intranetbericht dat ‘ook voor hr-medewerkers en leidinggevenden de werkomgeving veilig moet zijn’. Tegen die achtergrond zou de overweging om naar de rechter te stappen gezien moeten worden. “Maar dat was en is wat ons betreft niet de hoofdboodschap, die erdoor overschaduwd lijkt te worden. Onze medewerkers zijn ons kapitaal en zijn ons zeer lief.”

Bevindingen

De Inspectie van het Onderwijs heeft van december 2022 tot november 2023 onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag aan de TU Delft. In het rapport dat daarvan het resultaat is, spreken de onderzoekers onder meer van intimidatie, racisme, seksisme, pesten, uitsluiting, roddelen en sociale onveiligheid als gevolg van gebrek aan leiderschap.

De effecten bij TU-medewerkers die zich bij de inspectie hebben gemeld zijn vaak langdurig en belemmerend. De inspectie spreekt van psychologische en fysieke gezondheidsklachten, uitval en een algemeen gevoel van onveiligheid. Ook stress, burn-out, depressie en PTSS, huilbuien en gespannen thuissituaties komen voor, net als ziekte, overgeven op het werk, paniekaanvallen en hartkloppingen.

Bij het universiteitsbestuur is er volgens inspecteurs veel informatie aanwezig over wat er speelt op het vlak van sociale veiligheid, maar deze ‘verzuimt’ om ‘de optelsom te maken om tot een volledig beeld te komen’. Ook ‘stuurt het bestuur onvoldoende op passende maatregelen’. Om deze reden is er sprake van wanbeheer, aldus de inspectie.

In ons dossier lees je nieuws en achtergrondartikelen over het inspectierapport.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.