Campus
Interview

Opstellers petitie: ‘Collega’s zijn boos, verdrietig en teleurgesteld’

Een anonieme groep TU’ers, de ‘Students and staff for safety’, is een petitie gestart tegen het voornemen van het college van bestuur en de raad van toezicht om de Inspectie van het Onderwijs voor de rechter te dagen. Delta mailde met hen.

(Foto: Christin Hume/Unsplash)

Wie zijn jullie en hoe is het idee voor een petitie is ontstaan?

Wij zijn medewerkers van de TU Delft in verschillende posities, van promovendus tot hoogleraar. Na de bijeenkomsten van 4 maart op onze faculteiten lunchten we samen en onze hoofdconclusie was dat we een tegengeluid wilden laten horen.

De reactie van het TU-bestuur op het inspectierapport is het tegenovergestelde van wat we hadden willen horen. De bestuurders halen uit naar de degene die het probleem aankaart, de Inspectie van het Onderwijs, in plaats van het probleem aan te pakken. ‘Don’t shoot the messenger, fix the problem’, was een passende reactie onder onze petitie.

‘Mensen zijn bang voor de mogelijke consequenties als hun naam bekend wordt. Wijzelf ook’

Wat we ook vervelend vonden, was dat het bestuur steeds namens de hele TU Delft sprak, terwijl veel medewerkers zich niet in hun uitspraken kunnen vinden. We hebben een aantal opties besproken om dit aan te kaarten. Een petitie leek ons het beste. Dan kun je laten merken wat je vindt, maar wel anoniem blijven.”

Waarom is anoniem blijven zo belangrijk?

“Mensen zijn bang voor de mogelijke consequenties als hun naam bekend wordt. Wijzelf ook. We hebben ons al vaak genoeg uitgesproken over dit onderwerp, maar er verandert niets. Het cvb zegt dat het sociale veiligheid een belangrijk onderwerp vindt, maar is niet in staat geweest om een duidelijke visie op inclusief leiderschap uit te dragen. De raad van toezicht, die allang bekend is met in ieder geval de hoeveelheid meldingen, is er ook niet in geslaagd om voldoende prioriteit aan dit onderwerp te geven en om het cvb zover te krijgen dat er voelbaar en zichtbaar iets in een positieve richting verandert.

Daarnaast willen we niet dat dit al onze tijd opslokt, aangezien we ook onze gewone werkzaamheden moeten uitvoeren.”

Wat voor reacties krijgen jullie?

“Iedereen die we binnen en buiten de universiteit spreken is erg verbaasd dat het cvb naar de rechter wil stappen, en vraagt zich af of heel bestuurlijk TU Delft er zo instaat. Velen denken dat dit de reputatie van de TU Delft juist zal schaden. Collega’s zijn boos, verdrietig en teleurgesteld.”

Op hoeveel handtekeningen hopen jullie?

“Gegeven de onveilige sfeer lijkt dit een van de weinige opties om je mening te laten horen en daarom zijn veel collega’s blij met deze petitie, zien wij. We hebben nu ruim 880 handtekeningen. Dat is al heel veel, maar we hopen natuurlijk op meer.

‘Als 880 handtekeningen geen indruk maken bij het cvb en de rvt, dan zou dat erg jammer zijn’

Mensen delen de petitie op sociale media, en ook de media pakken het onderwerp op. We merken alleen dat sommige mensen niet durven te tekenen. Maar ook als zij dat niet doen: als 880 handtekeningen geen indruk maken bij het cvb en de rvt, dan zou dat erg jammer zijn.

De toon van het cvb-bericht  read-more-closed  (op intranet) van 7 maart, waarin ook de petitie werd genoemd, was al een stap in de goede richting. Maar het is afwachten of er daadwerkelijk acties komen op de schaal die nodig is.

Het valt ons op dat het cvb weer vraagt aan medewerkers om met ideeën te komen, maar die hebben we allang gegeven. Het probleem is geen gebrek aan ideeën, maar dat er niks mee gebeurt. Ook kijken bestuurders vaak terug op wat er allemaal is gedaan. Dat is storend, want die stappen hebben duidelijk niet genoeg teweeggebracht. Bovendien lijken cvb en rvt nog steeds door te willen gaan met de rechtszaak.”

 Hoe weet je dat de ondertekenaars van de petitie echt tot de TU-gemeenschap behoren?

“Via de website krijgen wij de namen van alle ondertekenaars te zien. Uit ons eigen onderzoek blijkt dat het vrijwel allemaal (oud-) TU Delft-studenten en -medewerkers zijn. Bij 700 handtekeningen zagen we dat 75 procent huidig medewerker is aan de TU Delft, 10 procent huidig student en 5 procent oud-medewerker of -student. Ze komen van alle faculteiten en functies. We willen wel benadrukken dat we erg voorzichtig met alle namen omgaan. E-mailadressen en IP-nummers zijn niet bekend bij ons.”

  • De namen van de ‘Students and staff for safety’ zijn bij de redactie bekend.
Bevindingen

De Inspectie van het Onderwijs heeft van december 2022 tot november 2023 onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag aan de TU Delft. In het rapport dat daarvan het resultaat is, spreken de onderzoekers onder meer van intimidatie, racisme, seksisme, pesten, uitsluiting, roddelen en sociale onveiligheid als gevolg van gebrek aan leiderschap.

De effecten bij TU-medewerkers die zich bij de inspectie hebben gemeld zijn vaak langdurig en belemmerend. De inspectie spreekt van psychologische en fysieke gezondheidsklachten, uitval en een algemeen gevoel van onveiligheid. Ook stress, burn-out, depressie en PTSS, huilbuien en gespannen thuissituaties komen voor, net als ziekte, overgeven op het werk, paniekaanvallen en hartkloppingen.

Bij het universiteitsbestuur is er volgens inspecteurs veel informatie aanwezig over wat er speelt op het vlak van sociale veiligheid, maar deze ‘verzuimt’ om ‘de optelsom te maken om tot een volledig beeld te komen’. Ook ‘stuurt het bestuur onvoldoende op passende maatregelen’. Om deze reden is er sprake van wanbeheer, aldus de inspectie.

In ons dossier lees je nieuws en achtergrondartikelen over het inspectierapport.

  • Delta is op zoek naar (voormalig) TU-medewerkers die hun ervaringen willen delen. Dit kan eventueel anoniem. Mail naar tudelta@protonmail.com.
Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.