Campus
Toespraak

Cvb-lid Van der Meer: ‘Ik voel de verantwoordelijkheid om het juiste te doen’

College van bestuurslid Marien van der Meer heeft er ‘het volste vertrouwen in’ dat de TU Delft ‘stappen voorwaarts’ kan maken om ‘ook in sociale veiligheid een topuniversiteit te worden’. Dat zei ze tijdens haar eerste publieke optreden sinds het vernietigende rapport over sociale veiligheid van de Inspectie van het Onderwijs is gepubliceerd.

(Foto: Marjolein van der Veldt)

Van der Meer sprak tijdens een bijeenkomst ter ere van internationale vrouwendag van Dewis, het vrouwennetwerk van de TU. Ze bekende daar zenuwachtig te zijn voor wat er komen zou. “Mij was geadviseerd om vandaag lichte kleuren te dragen. Ik zei tegen mijn collega’s Tim (rector Tim van der Hagen, red.) en Rob (vice-rector Rob Mudde, red.) dat ik hoopte dat ze niet rood zouden worden door alle tomaten die naar me toe gegooid werden.”

Zeer serieus

Van der Meer heeft als lid van het college van bestuur onder meer de ondersteunende diensten in haar portefeuille. Staande achter een katheder op het podium in de aula zei ze de ‘emoties over wat er gebeurt’ te begrijpen. “We zijn een topuniversiteit waar ik erg trots op ben. Maar het zou geweldig zijn als we ook een topuniversiteit konden zijn in het bieden van een sociale, veilige omgeving. Uit het rapport blijkt dat de TU Delft nog niet voor iedereen een veilige plek is. Collega’s voelen zich gediscrimineerd en verwaarloosd of hebben onveilig gedrag ervaren. Mensen op leidinggevende posities hebben niet goed gehandeld. Het bestuur en ik nemen dit zeer serieus.”

‘We hebben al veel gedaan, maar het is niet genoeg’

Het collegelid zei de afgelopen dagen veel verhalen gehoord te hebben. Ze deelde er drie, met toestemming van de betrokkenen: van een onderzoekster wiens autoriteit niet werd geaccepteerd door een mannelijke collega en een decaan die dat liet lopen, van een medewerker die slapeloze nachten en gevoelens van angst heeft door het gepest van zijn directeur en andere collega’s, en van een lid van een managementteam (MT) dat tijdens een bijeenkomst over het inspectierapport tegen een ander MT-lid zei dat diegene moet stoppen met vragen of ze afgelopen weekend nog seks heeft gehad.

“Ik krijg daar kippenvel van en het maakt me nederig. Ik vind het zo erg dat dit gebeurt”, vertelde Van der Meer. Ze zei tegen haar publiek dat zij vast nog meer verhalen horen dan zij. “Met elkaar praten over gedrag is moeilijk, maar heel belangrijk.”

  • Delta is op zoek naar (voormalig) TU-medewerkers die hun ervaringen willen delen. Dit kan eventueel anoniem. Mail naar tudelta@protonmail.com.
Suggesties

Ze zei de verantwoordelijkheid te voelen om ‘het juiste te doen’. “We hebben al veel gedaan. We hebben regelingen, contactpunten, ombudsdiensten, HR-adviseurs, offices voor integriteit, inclusie en diversiteit, het medewerkersonderzoek. Maar het is niet genoeg. We hebben meer en andere dingen nodig.”

De komende maanden zullen Van der Meer en anderen een actieplan maken, zoals de demissionair minister van Onderwijs dat van hen verlangt. “Als iemand suggesties heeft, laat het ons weten. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we in staat zullen zijn om stappen voorwaarts te maken om ook in sociale veiligheid een topuniversiteit te worden.”

De manier waarop het cvb heeft gereageerd op het inspectierapport wekt veel wrevel bij medewerkers. De onvrede is groot, blijkt uit een petitie en een harde reactie van de vakbonden. In haar praatje ging Van der Meer op dat alles niet in. Ruimte voor vragen van het publiek was er direct erna niet. Ook later konden er geen vragen worden gesteld, want Van der Meer was niet bij de rest van het evenement.

Update 11 maart, 14:20 uur

Bovenstaande voorbeelden uit de speech van Marien van der Meer roepen de vraag op wat het college van bestuur doet voor mensen die met dit soort verhalen bij hen komen. Zij beantwoordt die vraag via een woordvoerder. “In algemene zin zullen we informeren of er onderzoek is gedaan en of de juiste maatregelen zijn genomen”, citeert hij.

In de toespraak noemde Van der Meer drie voorbeelden. Van twee daarvan heeft de woordvoerder meer informatie. Zo zou de vrouwelijke leidinggevende die niet werd geaccepteerd door een mannelijke collega overwegen om alsnog een melding te doen. Waar ze dat zou doen, is niet duidelijk. De TU-woordvoerder meldt dat de decaan die deze leidinggevende niet steunde niet meer op de TU werkt.

De zaak van het lid van een managementteam (MT) dat een ander MT-lid het maken van seksuele opmerkingen verweet, is volgens de woordvoerder ‘meteen opgepakt door hun directeur’. “Deze melding wordt onderzocht met hulp van een extern begeleider.”

Bevindingen

De Inspectie van het Onderwijs heeft van december 2022 tot november 2023 onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag aan de TU Delft. In het rapport dat daarvan het resultaat is, spreken de onderzoekers onder meer van intimidatie, racisme, seksisme, pesten, uitsluiting, roddelen en sociale onveiligheid als gevolg van gebrek aan leiderschap.

De effecten bij TU-medewerkers die zich bij de inspectie hebben gemeld zijn vaak langdurig en belemmerend. De inspectie spreekt van psychologische en fysieke gezondheidsklachten, uitval en een algemeen gevoel van onveiligheid. Ook stress, burn-out, depressie en PTSS, huilbuien en gespannen thuissituaties komen voor, net als ziekte, overgeven op het werk, paniekaanvallen en hartkloppingen.

Bij het universiteitsbestuur is er volgens inspecteurs veel informatie aanwezig over wat er speelt op het vlak van sociale veiligheid, maar deze ‘verzuimt’ om ‘de optelsom te maken om tot een volledig beeld te komen’. Ook ‘stuurt het bestuur onvoldoende op passende maatregelen’. Om deze reden is er sprake van wanbeheer, aldus de inspectie.

In ons dossier lees je nieuws en achtergrondartikelen over het inspectierapport.

Foto © Sam Rentmeester . 20231019  .
Delta Profielfoto

Saskia Bonger

Marjolein van der Veldt

Marjolein van der Veldt

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.