Dossier

Inspectierapport

Sociale veiligheid

Op de TU Delft is de zorg voor sociale veiligheid van werknemers dusdanig verwaarloosd dat er sprake is van ‘wanbeheer’. Dit concludeerde de Inspectie van het Onderwijs na een onderzoek van ruim tien maanden. De snoeiharde conclusie leidde tot boosheid bij het universiteitsbestuur. De TU Delft kwam met een verweer. Lees in dit dossier meer over het inspectierapport en alles wat daarmee te maken heeft.

  • Delta is op zoek naar (oud) TU-medewerkers die hun ervaringen willen delen. Dit kan eventueel anoniem. Mail naar tudelta@protonmail.com.
Wetenschap

Hoogleraar wiskunde Jan van Neerven is één van de drie Delftenaren die zijn toegetreden tot de Koninklijke Nederlandse Academie der Wetenschappen. Naar eigen zeggen geeft hij het enige vak aan de TU Delft met als leerdoel dat studenten achteraf minder weten dan vooraf. Wat drijft Van Neerven en hoe vindt hij dat het zes weken na zijn kritische ingezonden brief in Delta gaat met het verbeteren van de sociale veiligheid?

Opinie

Columnist Birgit van Driel verbaast zich over het gebrek aan zelfreflectie in de maatschappij. Ze betoogt dat politici en bestuurders eens wat vaker – publiekelijk – in de spiegel moeten kijken.

Campus
Het college van bestuur (cvb) heeft het zogenoemde ‘Plan for change sociale veiligheid TU Delft’ op 15 mei ingeleverd bij de Onderwijsinspectie. Die laatste zal later een eerste terugkoppeling geven. De inspectie eiste in haar vernietigende rapport over de sociale veiligheid aan de TU Delft dat het cvb half mei met een actieplan zou komen.
Opinie

Columnist Dap Hartmann hoorde bij een van de bijeenkomsten over sociale veiligheid dat het college van bestuur op -20 stond. ‘Ik kon beamen dat het cvb inderdaad flink op achterstand stond, maar ik heb niet de indruk dat het zich daarvan bewust is.’

Campus

De Arbeidsinspectie oordeelt dat de universiteiten sinds 2020 slechts ‘marginaal’ actie hebben ondernomen tegen overmatige werkdruk en ongewenst gedrag. Ze moeten per 2025 verbetering laten zien, anders zal de inspectie gaan handhaven. Wat hebben de universiteiten gedaan en nagelaten en wat stelt de Arbeidsinspectie voor dat ze nu doen?

Campus

Onderwijzend en wetenschappelijk personeel op de universiteiten in Nederland lijdt massaal onder hoge werkdruk en ongewenst gedrag. De afgelopen jaren hebben de universiteiten dat niet weten te verbeteren. Dat constateert de Arbeidsinspectie in een hard rapport. De universiteiten krijgen tot 2025 om zich aan hun wettelijke zorgtaak te houden. Lukt dat niet, dan zal de inspectie gaan handhaven.

Campus

Het actieplan sociale veiligheid, dat de TU Delft half mei bij de Onderwijsinspectie moet inleveren, is bijna klaar. Althans, de versie die het college van bestuur (cvb) wil indienen. Het gaat namelijk om een ‘levend document’ dat daarom is omgedoopt in veranderplan. In het stuk trekt het cvb het boetekleed aan, erkent het dat terugkijken nodig is en noemt het een aantal (mogelijke) maatregelen voor de korte en de langere termijn.

Opinie

Het is verontrustend dat de universiteit zo veel consultants inhuurt om haar problemen op te lossen, schrijft Delta’s nieuwe student-columnist Alex Nedelcu in zijn eerste bijdrage. Het belemmert ons in het daadwerkelijk oplossen van problemen, betoogt hij.

Opinie
Ingezonden door Ruben Wiersma (promovendus bij Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica) Ik luister al een paar jaar graag naar de podcast 'Where should we begin?' van Esther Perel. In de podcast spreekt zij met stellen die tegen problemen aanlopen in hun relaties: de een zoekt te veel ruzie, diens partner is te rationeel; de een voelt
Campus
Tweede Kamerlid Luc Stultiens (GroenLinks-PvdA) heeft op vrijdag 19 april Kamervragen gesteld over de gang van zaken rondom het onderzoeksartikel over I&IC dat Delta uit protest offline heeft gehaald. Stultiens wil onder meer weten of demissionair Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf net als de Nederlandse Vereniging van Journalisten van mening is dat de onafhankelijkheid van hogeschool- en
Campus
De Kring van Hoofdredacteuren – kortweg de Kring - veroordeelt de juridische dreigementen die de TU Delft heeft geuit aan het adres van Delta. In een brief aan het college van bestuur vraagt de Kring bovendien om hoofdredacteur Saskia Bonger te vrijwaren van persoonlijke financiële claims. “Het baart ons grote zorgen dat de redactie van
Opinie

Dik een maand nadat het rapport van de Inspectie van het Onderwijs uitkwam, geeft columnist Dap Hartmann het college van bestuur gratis advies: maak schoon schip, leg rekenschap af en stop met raamdecoratie.

Campus
De zogenoemde Students and Staff for Safety - een anonieme groep TU'ers - hebben in navolging van hun petitie een poll geopend. Ook doen ze een ‘call for action’. In een bericht op Change.org vragen zij aan mensen of ze denken dat het huidige college van bestuur in staat is om een cultuuromslag te bewerkstelligen
Opinie

In deze brief neemt hoogleraar wiskunde Jan van Neerven de hashtag #NietMijnCvb van columnist Bob van Vliet over. Hij vraagt zich af of college van bestuur en raad van toezicht zich aan hun eigen woorden zullen houden.

Campus
De leden van het projectteam dat zal toezien op de totstandkoming van een actieplan Sociale Veiligheid zijn donderdag bekendgemaakt in een bericht op intranet. Het projectteam bestaat uit negen medewerkers, onder wie rector magnificus Tim van der Hagen, directeur HR Annemieke Zonneveld, directeur communicatie Carola de Vree en decanen Henri Werij (LR) en Aukje Hassoldt
Campus

Het ‘projectteam sociale veiligheid’ heeft vier momenten geprikt waarop medewerkers, studenten en alumni van de TU Delft ideeën kunnen geven voor ‘een sociaal veiliger werk- en studieomgeving’. Bij een van de sessies zal de raad van toezicht aanwezig zijn, bij een andere het college van bestuur.

Campus

Voor het eerst sinds de publicatie van het rapport van de onderwijsinspectie zaten het college van bestuur, de ondernemings- en studentenraad donderdag met elkaar om tafel. Slechts een klein deel was openbaar. Er kwamen een paar nieuwtjes voorbij. Zo wil de or meer vrouwen in sommige managementteams.

Opinie

In de discussie over sociale veiligheid gaat het veel over hiërarchie, schrijft columnist Bob van Vliet. Maar je kunt dat ook anders noemen: een gebrek aan democratie. “We hebben nul macht over onze bestuurders.”

Opinie

Na publicatie van het inspectierapport schiet de TU te snel in de aloude rol van probleemoplosser, met de rug naar het verleden en de deuren dicht. Als we echt een sociaal veilige universiteit willen, dan kunnen we dat niet laten gebeuren, schrijft hoofdredacteur Saskia Bonger in dit commentaar.

Campus
Alice Stäbler wordt per 28 maart interim-directeur van het Innovation & Impact Centre (I&IC). Dat staat in een bericht op intranet. Stäbler vervangt Kemo Agović die volgens het bericht ‘recent besloot zijn functie als Directeur I&IC neer te leggen om een nieuw carrièrepad in te slaan’. Alice Stäbler werkt sinds 2018 als zelfstandig adviseur en
Campus
Geweld, bedreiging, vervolging, seksuele intimidatie, het intrekken van onderzoeksfondsen: wereldwijd krijgen vele wetenschappers ermee te maken, blijkt bijvoorbeeld uit de wereldwijde tellingen van Scholars at Risk. Op verzoek van demissionair minister Dijkgraaf en UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) verzamelde de Utrechtse hoogleraar rechtsgeleerdheid Janneke Gerards nog meer onderzoeken en die wijzen veelal
Campus

Alle medewerkers van de TU Delft kunnen hun ideeën over een sociaal veiligere werkomgeving delen met de ondernemingsraad (or). Die heeft iedereen uitgenodigd voor een bijeenkomst op woensdag 20 maart. De or zal die ideeën delen met het college van bestuur, dat zijn actieplan uiterlijk 19 mei aan de onderwijsinspectie wil sturen.

Campus
De lokale vakbonden binnen de TU Delft willen een extra vergadering inlassen met het college van bestuur (cvb). Ze willen zo snel mogelijk weten wat het bestuur gaat doen aan twijfels die medewerkers volgens de Inspectie van het Onderwijs hebben over de klachtencommissie ongewenst gedrag. Ze schrijven: 'De vakbonden verzoeken u om op de kortst
Campus
De zogenoemde Students and Staff for safety hebben hun petitie op donderdagmiddag 14 maart per e-mail aangeboden aan het college van bestuur (cvb) en de raad van toezicht (rvt) van de TU Delft. Ze hebben daar sinds 5 maart meer dan duizend handtekeningen onder verzameld. In de petitie roepen de anonieme initiatiefnemers het TU-bestuur op
Opinie

Laten we ophouden met doen alsof de meldingen bij de onderwijsinspectie uitschieters zijn in een verder prettige gemeenschap, schrijft universitair docent Marieke Kootte. “Corrigeer iemand die zegt dat ‘vrouwen net zo leuk zijn om mee te spelen als getallen’.”

Campus

De vier vakbonden die zijn verbonden aan de TU Delft willen niet dat het college van bestuur (cvb) de Inspectie van het Onderwijs voor de rechter daagt. In een statement aan haar leden schrijven de bonden dat veel TU-medewerkers de visie van het cvb niet steunen.

Opinie

De gang naar de rechter die de TU overweegt naar aanleiding van het rapport van de onderwijsinspectie, lijkt meer een poging om het eigen straatje schoon te vegen dan om iets te doen aan de onderliggende oorzaken van de meldingen. De goede naam van de TU Delft herstel je niet in de rechtbank, maar door je een uitmuntend werkgever te tonen, vindt Dap Hartmann.

Campus

Na onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer van de TU Delft concludeert de Inspectie van het Onderwijs dat er sprake is van wanbeheer. De organisatie zou tot op het hoogste niveau tekortschieten bij het borgen van de sociale veiligheid. De TU spreekt van een ‘ondeugdelijk onderzoek’ en een ‘grote stappen snel thuis-rapport’ en is van plan om naar de rechter te stappen.

Campus
Het college van bestuur (cvb) van de TU Delft heeft alle medewerkers uitgenodigd voor een bijeenkomst over het aanstaande rapport van de Inspectie van het Onderwijs. De mail is op 1 maart om 9.00 uur verstuurd en de bijeenkomst staat gepland om 11.00 uur in de Green Village. In de mail staat niet wat het