Campus

TU’ers reageren op oproep Inspectie

De Inspectie van het Onderwijs krijgt respons op haar oproep aan TU-medewerkers om grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer te melden. Navraag leert dat de oproep breder is.

Woordvoerder inspectie: “Natuurlijk kunnen ook studenten zich melden. Hun informatie kan waardevol zijn.” (Foto: Justyna Botor)

De Inspectie van het Onderwijs riep TU-medewerkers vlak voor kerst in een e-mail op om zich te melden als zij te maken hebben (gehad) met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Hoe staat het daar nu mee? “Het is duidelijk dat die oproep is doorgekomen, want we krijgen respons”, zegt een woordvoerder desgevraagd. Over de hoeveelheid en aard van de meldingen wil hij omwille van het onderzoek niks zeggen, zoals het vier weken geleden ook onduidelijk bleef welk soort meldingen aanleiding was om het onderzoek te starten.

Hoe zit het met studenten? Zij hebben de oproep niet gekregen, maar ook zij zien vast wel eens wat gebeuren op de werkvloer. “Natuurlijk kunnen studenten zich melden. Hun informatie kan waardevol zijn”, reageert de woordvoerder. Ook een melding over omgangsvormen buiten de werkvloer is welkom, zoals altijd. “Maar die zullen we dan behandelen als aparte, reguliere melding.”

Het is niet bekend hoe lang medewerkers nog de tijd hebben om gehoor te geven aan de oproep. De woordvoerder vraagt wel om dat zo snel mogelijk te doen. “Het helpt heel erg als mensen zich melden.” Hij voegt daaraan toe dat ook positieve ervaringen welkom zijn, al was dat geen onderdeel van de aanvankelijke oproep. “Zo kunnen we goed in kaart brengen wat er speelt.”

‘Indien nodig geven wij het bestuur herstelopdrachten’

Waar de inspectie precies naar op zoek is, blijft vooralsnog onduidelijk. Het onderzoek moet uitmonden in een rapport, waarvan de woordvoerder de eindversie in de tweede helft van 2023 verwacht. Voor die tijd zal de inspectie binnengekomen meldingen vastleggen en inventariseren, gesprekken voeren met meerdere melders en vervolgens eventueel geconstateerde zaken toetsen aan de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Het conceptrapport met eventuele ‘herstelopdrachten’ gaat vervolgens naar ‘het bevoegd gezag’, te weten het college van bestuur en de raad van toezicht van de TU Delft. Zij mogen reageren op feitelijke onjuistheden, waarop de inspectie na vijf weken een definitief rapport publiceert. Of het rapport dan naar de minister zal gaan, hangt af van de bevindingen. “In principe is dit, zeker in eerste instantie, iets tussen ons en de instelling. Indien nodig geven wij het bestuur herstelopdrachten, waarna we in de gaten houden wat er gebeurt.”

  • Melding maken bij de inspectie kan hier.

Intussen staat het onderwerp op de agenda van in ieder geval een deel van de faculteiten en diensten. Zo stond decaan Henri Werij van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (L&R) in zijn nieuwjaarstoespraak (intranet) uitgebreid bij het onderwerp stil. Hij verwees naar de medewerkersmonitor en lokaal vervolgonderzoek dat hem en zijn managementteam eerder al deed besluiten een programma op te starten over diversiteit, inclusie en een veilige, plezierige werkplek. Zo verwacht hij van zijn gehele staf dat zij eind maart tijdens een cultuurweek een sessie volgen over gedrag. “Ik weet niet waar deze signalen vandaan komen en of het onze faculteit betreft, maar het feit dat niet iedereen zich veilig voelt of is op onze universiteit is niet oké.”

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.