Campus
Actieplan sociale veiligheid

Meer vrouwen in mt’s en externe bijstand voor medezeggenschap

Voor het eerst sinds de publicatie van het rapport van de onderwijsinspectie zaten het college van bestuur, de ondernemings- en studentenraad donderdag met elkaar om tafel. Slechts een klein deel was openbaar. Er kwamen een paar nieuwtjes voorbij. Zo wil de or meer vrouwen in sommige managementteams.

Een vergadering van de ondernemingsraad met het college van bestuur in oktober 2021. (Foto: Justyna Botor)

Bij aanvang van het openbare deel gaf de voorzitter van de ondernemingsraad (or), Ronald Kuil, een korte samenvatting van wat er even daarvoor achter gesloten deuren was besproken. Zo had het college van bestuur (cvb) verteld hoe het de afgelopen weken had beleefd. Ook was het gegaan over de veranderde toon waarmee het cvb nu sprak, in tegenstelling tot de eerste reactie. “Veel empathischer”, aldus Kuil.

Meer vrouwen

Daarnaast was het plan van aanpak besproken, waarmee het cvb tot een actieplan sociale veiligheid wil komen. De or bleek een aantal verzoeken op tafel te hebben gelegd, en die waren ingewilligd. Zo wil de raad dat het actieplan niet alleen gaat over sociale veiligheid, maar ook over organisatiecultuur, diversiteit en inclusie. Ook moeten er op sommige plekken meer vrouwen in managementteams komen.

Verder had de raad benadrukt dat iedere medewerker de gelegenheid moet krijgen om met bureau Berenschot read-more-closed in contact te komen, waarbij vertrouwelijkheid gegarandeerd moet worden. Behalve de or zal ook de sr instemmingsrecht krijgen op het actieplan. Beide raden krijgen budget voor bijstand door een externe adviseur.

Verschillende soorten openbare vergaderingen

De or kent verschillende soorten openbare vergaderingen waar toehoorders – in principe – welkom zijn.

  • De interne vergadering, waar or-leden samenkomen en onder andere het overleg met het cvb voorbereiden.
  • Het overleg met het cvb.
  • Een gezamenlijke vergadering (gv) met de studentenraad (sr) en het cvb.
  • Een voorbereiding (pre-gv), waarbij alleen or en sr aanwezig zijn.

Agenda’s en een beperkt aantal vergaderstukken zijn toegankelijk via de gedeelde netwerkschijf U:\ODCOR\Ondernemingsraad info.

De sr vergadert maandelijks intern en samen met het cvb. Beide overleggen zijn openbaar. Fractie Dé Partij houdt hiervan online een agenda bij.

Verlenging

Na Kuils samenvatting mocht de sr zijn vragen aan vice-rector Rob Mudde herhalen. Het openbare stuk van de vergadering werd daarmee deels een verlenging van de overlegvergadering tussen de sr en het cvb een week eerder, waar Mudde wegens ziekte verstek moest laten gaan.

‘Ergens kwam een kink in de kabel. Dat hebben we niet goed gedaan’

SR-lid Sam de Jong bekritiseerde nogmaals de communicatie over het inspectierapport richting studenten. “Waarom werden zij niet eerder geïnformeerd over het verschijnen van het inspectierapport en waarom was vrijwel alle communicatie in het Nederlands?”

Volgens Mudde zouden studenten ‘volgens het draaiboek’ gelijktijdig met medewerkers worden geïnformeerd. “Maar ergens kwam een kink in de kabel. Dat hebben we niet goed gedaan.” Hij gaf de garantie dat studenten vanaf nu actief worden betrokken en dat alle communicatie in zowel Nederlands als Engels verschijnt. Evenals het rapport, dat momenteel wordt vertaald.

Mudde liet weten ‘brede oplopen’ te zullen organiseren: bijeenkomsten ook en in het bijzonder met studenten. Om daar zo snel en zoveel mogelijk ruchtbaarheid aan te geven vroeg hij hulp aan de studentenraad, de facultaire studentenraden, de Verenigingsraad en de Studieverenigingenraad.

Niet nodig

Jelle Stap, voorzitter van de sr, herhaalde het jammer te vinden dat het eerste anderhalf uur niet toegankelijk was voor de ‘hele TU-gemeenschap’ en pleitte ervoor om ‘in het kader van het samen doen’ zoveel mogelijk vergaderingen wél openbaar te maken. “Zodat we niemand achterstellen.”

Nog steeds snapte Stap niet waarom dat nu niet zo was, zei hij. Veel duidelijkheid kwam er niet. Volgens rector magnificus en cvb-voorzitter Tim van der Hagen was het besluit genomen zodat ‘mensen zich niet geremd voelden om te spreken’, al was een besloten gedeelte volgens hem achteraf gezien niet nodig geweest.

  • Delta blijft op zoek naar (voormalig) TU-medewerkers die hun ervaringen willen delen. Dit kan eventueel anoniem. Mail naar tudelta@protonmail.com.
Bevindingen

De Inspectie van het Onderwijs heeft van december 2022 tot november 2023 onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag aan de TU Delft. In het rapport dat daarvan het resultaat is, spreken de onderzoekers onder meer van intimidatie, racisme, seksisme, pesten, uitsluiting, roddelen en sociale onveiligheid als gevolg van gebrek aan leiderschap.

De effecten bij TU-medewerkers die zich bij de inspectie hebben gemeld zijn vaak langdurig en belemmerend. De inspectie spreekt van psychologische en fysieke gezondheidsklachten, uitval en een algemeen gevoel van onveiligheid. Ook stress, burn-out, depressie en PTSS, huilbuien en gespannen thuissituaties komen voor, net als ziekte, overgeven op het werk, paniekaanvallen en hartkloppingen.

Bij het universiteitsbestuur is er volgens inspecteurs veel informatie aanwezig over wat er speelt op het vlak van sociale veiligheid, maar deze ‘verzuimt’ om ‘de optelsom te maken om tot een volledig beeld te komen’. Ook ‘stuurt het bestuur onvoldoende op passende maatregelen’. Om deze reden is er sprake van wanbeheer, aldus de inspectie.

In ons dossier lees je nieuws en achtergrondartikelen over het inspectierapport.

Nieuwsredacteur Marjolein van der Veldt

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

m.vanderveldt@tudelft.nl

Comments are closed.