Campus
Inspectierapport

Nog geen antwoord op vragen studentenraad, cvb ontbreekt bij overleg

De maandelijkse overlegvergadering van de studentenraad moest het woensdag zonder het college van bestuur stellen, terwijl beide juist voor het eerst openbaar over het inspectierapport zouden praten.

Een vergadering van de studentenraad en de ondernemingsraad in oktober 2023. (Foto: Thijs van Reeuwijk)

Translation in progress

De vergadering was het eerste geplande overleg tussen de studentenraad (sr) en het college van bestuur (cvb) sinds de publicatie van het rapport van de onderwijsinspectie op 1 maart. Daarin constateert de inspectie dat er sprake is van een ‘verhoogd risico op sociale onveiligheid voor alle medewerkers’ en van wanbeheer.

Dat onderzoek richtte zich expliciet niet op studenten, ‘omdat de signalen die de inspectie ontving alleen medewerkers betroffen’. Toch vindt de sr dat het onderwerp een urgent probleem is dat studenten aangaat, zegt sr-voorzitter Jelle Stap (Oras) tijdens de vergadering. “Het rapport trekt conclusies over de cultuur op de hele TU Delft en studenten maken hier deel van uit.”

In een gezamenlijke reactie uiten de leden van de sr hun zorgen over de situatie. De conclusies zijn ‘heftig’, maar de raad is niet verrast. “We herkennen het beeld dat in het rapport wordt geschetst en hebben al eerder soortgelijke signalen ontvangen, van studenten en medewerkers.” De afwerende reactie van het cvb is volgens de raad dan ook niet gepast, maar ‘weinig empathisch’ en getuigend van ‘weinig zelfreflectie’.

Slechte communicatie met studenten

Dat de reactie van de TU Delft op het rapport oorspronkelijk alleen aan medewerkers was gericht, is de sr een doorn in het oog. Pas nadat de sr herhaaldelijk aandrong, kwam er een bericht aan studenten. “Studenten lazen hierover in de krant voordat ze het van hun eigen universiteit hoorden”, aldus raadslid Sam de Jong (Lijst Bèta). En toen het bericht er eenmaal was, liet de coördinatie te wensen over, vindt hij. “Er leek geen verband te bestaan tussen de manier waarop verschillende faculteiten met dit bericht omgingen. Sommige faculteiten plaatsten het op Brightspace (de online leeromgeving, red.), maar andere niet.”

‘Trek lering uit actieplannen van studentenverenigingen’

En dat terwijl studenten het TU-bestuur juist kunnen helpen bij het oplossen van de problemen, denkt de sr. Zij hebben de afgelopen jaren veel gedaan om de sociale veiligheid op verenigingen te verbeteren, bijvoorbeeld de campagnes ‘Ben je oké?’ of de ‘Trek wel aan de bel!’, vertelt Stap. “Trek hier lering uit, kijk naar hun actieplannen en gebruik hun ideeën”. De sr wil dan ook worden betrokken bij het opstellen van het actieplan dat de TU op uiterlijk 19 mei aan de inspectie moet sturen.

Gevoeligheid

De raad had voor de overlegvergadering ook vragen voorbereid over de opstelling van het cvb en de te nemen vervolgstappen. Antwoorden krijgen ze alleen niet. Vice-rector magnificus Rob Mudde had zich wegens ziekte afgemeld.

Beleidsadviseur onderwijs en studentenzaken Danko Roozemond, die Mudde vervangt, kan vanwege de gevoeligheid van het onderwerp niet veel meer doen dan toezeggen dat hij de vragen zal doorgeven. Wel wijst hij er de studenten op dat er die ochtend een mail aan alle medewerkers is gestuurd, waarin studenten expliciet worden genoemd. Een vergelijkbaar bericht verscheen die dag op de webpagina TU Delft Student News.

Besloten of openbaar

De sr verwacht op donderdag 28 maart alsnog antwoord te krijgen op zijn vragen. Dan staat er een gezamenlijke vergadering met de ondernemingsraad en het cvb op de agenda. Of die bijeenkomst voor anderen toegankelijk zal zijn, is nog niet bekend.

In een reactie op vragen van Delta vertelt sr-voorzitter Stap dat het bestuursbureau nog bezig is met de afweging. Dat zou te maken hebben met het plan van aanpak dat naar de inspectie moet en dat besproken zal worden. “Het plan van aanpak is een gevoelig document, dat nog niet publiek is”, legt Stap uit. Als het aan de sr ligt, wordt in ieder geval een deel van de vergadering openbaar. “Wij hebben een hoop vragen gesteld en willen die graag publiekelijk beantwoord zien.”

Bevindingen

De Inspectie van het Onderwijs heeft van december 2022 tot november 2023 onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag aan de TU Delft. In het rapport dat daarvan het resultaat is, spreken de onderzoekers onder meer van intimidatie, racisme, seksisme, pesten, uitsluiting, roddelen en sociale onveiligheid als gevolg van gebrek aan leiderschap.

De effecten bij TU-medewerkers die zich bij de inspectie hebben gemeld zijn vaak langdurig en belemmerend. De inspectie spreekt van psychologische en fysieke gezondheidsklachten, uitval en een algemeen gevoel van onveiligheid. Ook stress, burn-out, depressie en PTSS, huilbuien en gespannen thuissituaties komen voor, net als ziekte, overgeven op het werk, paniekaanvallen en hartkloppingen.

Bij het universiteitsbestuur is er volgens inspecteurs veel informatie aanwezig over wat er speelt op het vlak van sociale veiligheid, maar deze ‘verzuimt’ om ‘de optelsom te maken om tot een volledig beeld te komen’. Ook ‘stuurt het bestuur onvoldoende op passende maatregelen’. Om deze reden is er sprake van wanbeheer, aldus de inspectie.

In ons dossier lees je nieuws en achtergrondartikelen over het inspectierapport.

  • Delta is op zoek naar (voormalig) TU-medewerkers die hun ervaringen willen delen. Dit kan eventueel anoniem. Mail naar tudelta@protonmail.com.
Nieuwsredacteur Emiel Beinema

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

tudelta@emielb.nl

Comments are closed.