Campus
Onderbouwing onduidelijk

Medezeggenschap vergadert achter gesloten deuren over sociale veiligheid: ‘Transparantie komt hierna’

De maandelijkse vergadering van het college van bestuur met de medezeggenschapsraden vindt donderdag grotendeels achter gesloten deuren plaats. Alleen het laatste half uur van de in totaal twee uur durende vergadering is openbaar.

(Foto: Marjolein van der Veldt)

Donderdag 28 maart zit het college van bestuur (cvb) voor het eerst sinds de publicatie van het rapport van de onderwijsinspectie aan tafel met de voltallige ondernemings- (or) en studentenraden (sr). Er staat slechts één onderwerp op de agenda: sociale veiligheid. Normaal zijn deze vergaderingen openbaar, wat betekent dat elke TU-medewerker er als toehoorder bij kan zijn. Delta is er altijd bij.

Donderdag kan dit alleen het laatste half uur. De eerste negentig minuten is de vergadering besloten. Volgens or-voorzitter Ronald Kuil is hiervoor gekozen read-more-closed omdat de aanwezigheid van ‘de pers’ niet op prijs wordt gesteld. “Het moet een goed en open gesprek worden. Mensen moeten zich vrij voelen om te zeggen wat ze willen zeggen. Het helpt niet als Delta daarbij is.”

Transparantie

De medezeggenschapsraden gaan het voornamelijk hebben over het plan van aanpak waarmee het college van bestuur tot een actieplan sociale veiligheid wil komen. Zo’n actieplan is één van de eisen uit het rapport van de Inspectie van het Onderwijs over het gebrek aan sociale veiligheid op de TU Delft. Gevraagd naar hoe transparant zo’n besloten vergadering is en in hoeverre de or hiermee het belang van medewerkers dient, antwoordt Kuil dat ‘dit besluit juist in het belang van TU-medewerkers is genomen’. “We willen dingen nu goed uitspreken zodat we daarna verder kunnen en naar de toekomst kunnen kijken.” Hij vervolgt: “Transparantie komt hierna weer. Er gaan nog veel bijeenkomsten volgen over het actieplan waar medewerkers wél bij kunnen zijn.”

Tijdens een vooroverleg  read-more-closed bleek dat er bij or-leden onvrede is sinds de publicatie van het inspectierapport. Zo is de mail waarmee het cvb aankondigde tóch niet naar de rechter te stappen  sommige or-leden een doorn in het oog. Daar zou te weinig empathie en urgentie uit spreken. “Er is behoefte aan daadkrachtig en empathisch leiderschap”, vat Kuil het samen tegenover Delta.

Studentenraad

Het laatste openbare halve uur is ingelast op aandringen van de sr. “We wilden dit voor onze achterban”, vertelt voorzitter Jelle Stap. Tijdens de laatste maandelijkse overlegvergadering van de sr met het cvb op 21 maart was er immers van overleg geen sprake, omdat vice-rector magnificus Rob Mudde zich wegens ziekte had afgemeld.

Stap hoopt dat de schriftelijke vragen die hij en zijn mederaadsleden vervolgens hebben gesteld donderdag in het laatste half uur worden beantwoord. “Dat zijn bijvoorbeeld vragen over waarom studenten in eerste instantie niet werden ingelicht over het inspectierapport. Het cvb heeft de antwoorden kunnen voorbereiden. Als het goed is, kunnen ze daardoor veel vragen beantwoorden.”

Het komt vaker voor dat de raden besloten vergaderen, bijvoorbeeld wanneer het om vertrouwelijke documenten gaat. Volgens het officiële reglement van de medezeggenschap moet het besluit om een overlegvergadering besloten te verklaren, worden onderbouwd. Wat deze onderbouwing nu is, is niet geheel duidelijk. Volgens or-voorzitter Kuil vormt Delta de voornaamste reden, terwijl de studentenraad woensdag in de veronderstelling was dat het te maken heeft met documenten rondom het plan van aanpak. Die zouden vertrouwelijk zijn. “We willen die officiële reden nog wel horen en daar blijven we scherp op. Zo’n besluit móet goed onderbouwd worden.”

  • Delta blijft op zoek naar (voormalig) TU-medewerkers die hun ervaringen willen delen. Dit kan eventueel anoniem. Mail naar tudelta@protonmail.com.
Bevindingen

De Inspectie van het Onderwijs heeft van december 2022 tot november 2023 onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag aan de TU Delft. In het rapport dat daarvan het resultaat is, spreken de onderzoekers onder meer van intimidatie, racisme, seksisme, pesten, uitsluiting, roddelen en sociale onveiligheid als gevolg van gebrek aan leiderschap.

De effecten bij TU-medewerkers die zich bij de inspectie hebben gemeld zijn vaak langdurig en belemmerend. De inspectie spreekt van psychologische en fysieke gezondheidsklachten, uitval en een algemeen gevoel van onveiligheid. Ook stress, burn-out, depressie en PTSS, huilbuien en gespannen thuissituaties komen voor, net als ziekte, overgeven op het werk, paniekaanvallen en hartkloppingen.

Bij het universiteitsbestuur is er volgens inspecteurs veel informatie aanwezig over wat er speelt op het vlak van sociale veiligheid, maar deze ‘verzuimt’ om ‘de optelsom te maken om tot een volledig beeld te komen’. Ook ‘stuurt het bestuur onvoldoende op passende maatregelen’. Om deze reden is er sprake van wanbeheer, aldus de inspectie.

In ons dossier lees je nieuws en achtergrondartikelen over het inspectierapport.

Nieuwsredacteur Annebelle de Bruijn

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

a.m.debruijn@tudelft.nl

Comments are closed.