Buiten de campus
Leden aan zet

Cao universiteiten: 4,7 procent salaris erbij én meer sociale veiligheid

De werknemers van Nederlandse universiteiten krijgen in september 3,7 procent loonsverhoging en een eenmalige uitkering van 300 euro. In januari komt er nog één procent extra salaris bij. Ook de sociale veiligheid wordt verbeterd. Wat vinden de lokale bonden op de TU Delft daarvan?

(Foto: Justyna Botor)

Ondanks de aangekondigde bezuinigingen van het nieuwe kabinet en de teruglopende studentenaantallen willen de universiteiten, verenigd in de Universiteiten van Nederland (UNL), voor hun werknemers blijven staan. “Met deze verantwoorde loonafspraak geven werkgevers en bonden het signaal af samen op te willen te trekken om de problemen die op onze sector afkomen het hoofd te bieden.”

Inflatie

Ook vakbond FNV Onderwijs en Onderzoek is tevreden over het onderhandelingsakkoord. “Na de ruime loonsverhoging in de huidige cao hebben we met deze salarisstijging de inflatie van de afgelopen jaren meer dan gecompenseerd”, laat bestuurder Bernard Koekoek weten.

Doordat het loongebouw tot en met schaal 7 op de schop gaat, verwacht hij dat een onderwijsassistent of een receptionist een salarisverhoging tot 200 euro tegemoet kan zien.

Onwil

Vorige week nog beschuldigde de FNV de universitaire bestuurders van bestuurlijke onwil omdat ze te weinig stappen maakten met het verbeteren van de sociale veiligheid aan de universiteiten. Een week later lijkt de lucht geklaard.

‘Het waren zeer zware onderhandelingen, maar het resultaat is op zich goed voor de werknemers’

In het nieuwe conceptakkoord staat dat er op elke universiteit één centraal meldpunt voor sociale onveiligheid komt. Ook mogen geheimhoudingsbepalingen niet langer worden mogen gebruikt om werknemers te verbieden om grensoverschrijdend gedrag te melden. Bovendien wordt de positie van de ombudspersoon verstevigd.

Werkdruk

Verder zijn er afspraken gemaakt om de hoge werkdruk aan te pakken. Die gaan onder meer over het inroosteren van pauzes en over een realistische taakomvang van docenten. Vooral parttimers draaien nu vaak te veel uren.

Het onderhandelingsresultaat moet nog worden goedgekeurd door de achterban van de vakbonden en de afzonderlijke universiteiten. De nieuwe cao loopt van 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025.

Lokale bonden TU Delft

De voorzitter van de lokale vakbonden op de TU Delft, Fred Veer, was tweede onderhandelaar namens vakbond CNV. Hij is tevreden met de uitkomsten van de onderhandelingen, laat hij weten. “Het waren zeer zware onderhandelingen, maar het resultaat is op zich goed voor de werknemers.”

Hij vindt dat UNL ‘duidelijke aandacht voor sociale veiligheid’ heeft. Hij wijst erop dat specifieke maatregelen op de universiteiten zelf moeten worden genomen. “Wij krijgen nog steeds nieuwe meldingen van sociale onveiligheid en er is nog steeds een angstcultuur wat betreft meldingen. Dus wij zien op dit moment geen resultaat wat betreft de maatregelen die het college van bestuur genomen heeft.”

Veer blijft dan ook bij zijn eerdere verzoek aan de TU Delft om een nulmeting, een onafhankelijk en extern meldpunt voor slachtoffers en assessments om daders (‘personen A’, in zijn woorden) te ‘identificeren en te voorkomen dat zij meer slachtoffers maken’. “Dit zijn simpele maatregelen die snel genomen kunnen worden en die snel resultaat kunnen boeken.”

HOP, Hein Cuppen/Delta, Saskia Bonger

  • Wil je meer weten over het rapport van de Inspectie van het Onderwijs en alles dat daarmee samenhangt? Bekijk dan Delta’s dossier over dit onderwerp.
HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.