Campus
Overleg met cvb

Vakbonden blijven hameren op nulmeting, meldpunt en assessments

De lokale vakbonden op de TU Delft herhaalden tijdens een overlegvergadering met het college van bestuur (cvb) hun eerdere standpunten en adviezen voor het vergroten van de sociale veiligheid op de TU Delft. Cvb-lid Marien van der Meer zei dat ze die zou meenemen. Ook vroeg ze om vertrouwen.

(Foto: Marjolein van der Veldt)

Na lezing van het veranderplan sociale veiligheid van de TU Delft concluderen de bonden FNV, AOb en CNV dat daarin belangrijke onderdelen missen, zo zeiden zij tijdens het overleg op 24 juni. Eerder stuurden ze het cvb daarover al een brief. Het gaat hen om drie punten.

“Doe een nulmeting”, begon voorzitter Fred Veer. Dat hoeft niet moeilijk te zijn, denkt hij. “Stuur alle medewerkers een brief met drie simpele vragen en een antwoordenveloppe: heb je zelf sociale onveiligheid ervaren, ken je anderen die dat hebben ervaren, ken je leidinggevenden die sociale onveiligheid hebben geschapen?” Daarna moet dit onderzoek wat hem betreft iedere twee jaar worden herhaald ‘totdat de cijfers naar nul gaan’.

‘Medmon ongeschikt’

Volgens Veer is de Medewerkersmonitor (Medmon) die de TU Delft in 2017, 2020 en 2024 heeft gedaan ongeschikt als nulmeting, omdat dat onderzoek ‘herleidbaar is naar het individu, zeker bij kleine afdelingen’. “Er is zoveel wantrouwen dat veel medewerkers die vragenlijst niet invullen, juist als ze dat wel zouden moeten doen. Het bewijs zie je in de uitkomsten van de enquête van de Arbeidsinspectie. Die zijn heel anders.”

Cvb-lid Marien van der Meer zei dat ze dit punt zou meenemen, al is de Medmon volgens haar niet herleidbaar naar individuele personen. “Met kleine teams wordt rekening gehouden”, zei ze. Volgens Veer is dat niet voldoende: “Medewerkers weten het niet, geloven het niet en zitten in een angstcultuur. Ik ken genoeg collega’s die het invullen om die reden weigeren.”

‘Je kunt wel een brief uitsturen dat het je spijt hebt, maar wat heeft een slachtoffer daaraan?’

Van der Meer wees erop dat onderzoeken als de Medmon ‘in de hele sector worden gebruikt’, wat onderling vergelijken mogelijk maakt. “Bovendien vragen we nu plannen van aanpak uit de hele organisatie. Die doen recht aan wat er in specifieke onderdelen speelt.”

Persoon A

De bonden blijven er desondanks bij dat ‘slachtoffers zich niet gehoord voelen, ook niet vier maanden na dato’ (de publicatie van het rapport van de Inspectie van het Onderwijs was op 1 maart). “Je kunt wel een brief uitsturen dat het je spijt hebt, maar wat heeft een slachtoffer daaraan?”, vroeg Veer. Dus herhaalde hij zijn tweede punt, namelijk dat er ‘een onafhankelijk meldpunt moet komen, met een onafhankelijke commissie en een arbeidsjurist die kunnen beoordelen of leidinggevenden aan plichtsverzuim hebben gedaan’.

Dat moet er ook voor zorgen dat daders consequenties ondervinden. Veer noemde een recent onderzoek naar een hoogleraar in Leiden – door hem consequent ‘persoon A’ genoemd – als goed voorbeeld. “Hoeveel personen A zijn er in Delft, misschien wel een heel alfabet vol. Pas na onderzoek weet je dit. Zoek tot op de bodem uit wat er is misgegaan en stuur ze weg.”

Volgens Van der Meer wordt wel degelijk geacteerd op meldingen. “Het is goed dat mensen weten waar ze terecht kunnen als er wat is. In het rapport van de inspectie ging het om 148 meldingen. Dat spijt ons zeer. Dat hebben we ook meerdere malen herhaald. Ik snap dat het leed daarmee niet weg is.”

Vertrouwen

Van der Meer vond het ‘een relevant punt’ dat je klachten extern moet kunnen melden en ze wees erop dat mensen terecht kunnen bij het Integrity Office. Ook ging ze in op preventie. “Hoe kunnen we investeren in leiderschapstrainingen, leren feedback te geven en krijgen? We verwachten dat het een paar jaar duurt om dit goed te doen.”

‘Als je steeds zegt dat er geen vertrouwen is, komen we niet verder’

“We vragen om duidelijkheid naar de slachtoffers”, reageerde Veer. “Kunnen mensen zich met een casus van tien jaar geleden ergens melden? En ex-medewerkers? Ik denk niet dat er nu voldoende vertrouwen is om naar het Integrity Office te gaan.”

“Als je steeds zegt dat er geen vertrouwen is, komen we niet verder”, reageerde Van der Meer. “Er zijn zoveel mensen bezig met het Plan for Change, ook externen. We zorgen dat we maandelijks updates sturen. De minister heeft vier keer met de rvt gesproken. We moeten vertrouwen hebben dat dit de goede kant op gaat bewegen.”

Assessments

Daarbij moet er volgens de vakbonden aandacht zijn voor onafhankelijke assessments van nieuwe en bestaande medewerkers, ook van nieuwe cvb-leden, hun derde punt. Dat is relevant nu vicerector  Rob Mudde zijn vertrek heeft aangekondigd. Van der Meer: “Dat heb ik goed gehoord. Aandacht voor werving en selectie is relevant.” Volgens directeur HR Annemieke Zonneveld, die ook bij de vergadering was, is er wel degelijk aandacht voor assessments in het Plan for Change. “Er ligt nu een voorstel voor hoe dat dan moet.”

  • Aanpassing 28-6-2024, 13:30 uur:

    In de eerste versie van dit artikel stond de quote dat Marien van der Meer zei dat de minister vier keer met het cvb heeft gesproken. Dat moet zijn: “De minister heeft vier keer met de rvt gesproken.” Zo staat het nu ook in de tekst.

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.