Campus
Sociale veiligheid

Landelijke vakbonden ‘woedend’ over situatie op TU Delft

De vakbonden CNV, FNV, AOb en FBZ zijn ‘woedend op het gebrek aan sociale veiligheid aan de TU Delft’. Ze constateren dat er nog veel open vragen zijn over het plan van aanpak dat tot verbetering moet leiden. Ook krijgen ze naar eigen zeggen tientallen reacties binnen van verontruste medewerkers na een onderzoeksartikel in het Algemeen Dagblad.

(Foto: Justyna Botor)

Hoewel de bonden erkennen dat het al langer duidelijk is dat ‘er veel schort aan de sociale veiligheid aan de TU Delft’, roept het AD-artikel volgens de bonden ‘ernstige vragen op over de kans van slagen van het huidige plan van aanpak’.

Dat komt volgens hen door ‘de directe betrokkenheid van leden van het college van bestuur en de raad van toezicht bij de sociaal onveilige cultuur’. De bonden zeggen na publicatie van het artikel op 1 juni tientallen reacties binnen te hebben gekregen van verontruste TU-medewerkers, met name over de rol van rector magnificus Tim van der Hagen.

Officiële klacht

Het persbericht waarin dit staat komt van de landelijke vakbonden CNV, FNV, AOb en FBZ en is bedoeld om hun lokale afdelingen te steunen, zegt een woordvoerder. CNV, FNV en AOb hebben lokale vertegenwoordigers op de TU Delft. Desgevraagd wijst de lokale voorzitter, Fred Veer, op de belangrijkste passage die bedoeld wordt met ‘directe betrokkenheid’.

Het gaat om een conflict met de directeur financiën van een aantal jaren geleden. Die casus stond beschreven in een niet goed weggelakt deel van de reactie van het college van bestuur (cvb) op het inspectierapport, die Delta ook in sinds 1 maart in handen heeft. Delta besloot op dat moment om niet over deze en andere specifieke gevallen in de afgelakte delen te schrijven, wegens herleidbaarheid.

‘Het moet worden voorkomen dat daders verdere schade kunnen aanrichten’

Volgens het AD zeggen de TU-bestuurders in de afgelakte delen dat veel medewerkers van financiën waren vertrokken door onrust die de directeur zou hebben veroorzaakt. Maar ook noteert de krant dat de directeur een officiële klacht tegen de rector had ingediend ‘vanwege integriteitsschendingen’. De raad van toezicht (rvt) verklaarde die klacht vervolgens niet-ontvankelijk, waarna de directeur de TU verliet en tevergeefs meerdere rechtszaken voerde.

Schade beoordelen

De landelijke bonden eisen in hun persbericht duidelijkheid over de aanpak van sociale onveiligheid. Dat daar zorgen over zijn, blijkt uit een brief van de lokale bonden aan het cvb, die in handen is van Delta. Daarin zijn zij kritisch op het plan van aanpak, officieel ‘veranderplan’ geheten. Na enkele positieve opmerkingen over de cultuurverandering die voorop staat en het feit dat ‘veel gremia’ input hebben mogen geven, wijzen ze op meerdere hiaten.

Zo mist volgens hen een nulmeting over de stand van sociale veiligheid. Die zou nodig zijn om het effect van nieuw beleid te meten. Ook herhalen ze dat er erkenning en compensatie moet komen voor slachtoffers. Ze vinden dat er een ‘onafhankelijk extern punt’ moet komen waar slachtoffers zich kunnen melden en dat hun schade beoordeelt. Volgens de landelijke bonden moet bovendien worden ‘voorkomen dat de daders verdere schade kunnen aanrichten’.

Assessments

Over dat laatste hebben de lokale bonden wel een idee. In hun brief halen ze het voorbeeld aan van het Innovation & Impact Centre (I&IC), waarover Delta en vervolgens NRC en het AD hebben geschreven. In hun ogen is die casus een voorbeeld van fouten in het wervings- en selectieproces, terwijl zij in 2023 al gewezen zouden hebben op ‘de noodzaak voor een zwaarder selectieproces gebaseerd op individuele assessments’. Zij zien dat niet duidelijk terug in het veranderplan.

Inmiddels willen ze bovendien een stap verder gaan, zo blijkt. Ook ‘zittend personeel dat een sleutelrol heeft in de sociale veiligheid’ moet een assessment krijgen, aldus de bonden. “Dit is o.i. (onzes inziens, red.) noodzakelijk om de geloofwaardigheid van het TU Delft-management bij het personeel te garanderen tijdens de meerjarige cultuurverandering die voor ons ligt.”

De landelijke bonden ‘verlangen’ van het cvb en de rvt ‘een gedegen inhoudelijke reactie’ richting de lokale bonden. “Blijft die uit, dan verwachten de bonden dat het personeel geen enkel vertrouwen heeft in verbetering.” De lokale bonden vergaderen op 24 juni weer met het cvb. Dan zal het onderwerp worden besproken. Dan zal het cvb erop ingaan, laat een woordvoerder weten.

Wat zei de Inspectie van het Onderwijs ook alweer over de TU Delft?

De Inspectie van het Onderwijs heeft van december 2022 tot november 2023 onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag aan de TU Delft. In het rapport dat daarvan het resultaat is, spreken de onderzoekers onder meer van intimidatie, racisme, seksisme, pesten, uitsluiting, roddelen en sociale onveiligheid als gevolg van gebrek aan leiderschap.

De effecten bij TU-medewerkers die zich bij de inspectie hebben gemeld zijn vaak langdurig en belemmerend. De inspectie spreekt van psychologische en fysieke gezondheidsklachten, uitval en een algemeen gevoel van onveiligheid. Ook stress, burn-out, depressie en PTSS, huilbuien en gespannen thuissituaties komen voor, net als ziekte, overgeven op het werk, paniekaanvallen en hartkloppingen.

Bij het universiteitsbestuur is er volgens inspecteurs veel informatie aanwezig over wat er speelt op het vlak van sociale veiligheid, maar deze ‘verzuimt’ om ‘de optelsom te maken om tot een volledig beeld te komen’. Ook ‘stuurt het bestuur onvoldoende op passende maatregelen’. Om deze reden is er sprake van wanbeheer, aldus de inspectie.

In ons dossier lees je nieuws en achtergrondartikelen over het inspectierapport.

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.