Campus
Verweer inspectierapport

Weggelakte passages TU-stukken: vooral angst voor reputatieschade bestuurders

De TU Delft heeft per abuis vertrouwelijke bedrijfsinformatie online gezet in haar verweer tegen het rapport van de Inspectie van het Onderwijs. Passages die waren witgelakt, waren toch leesbaar. Uit die delen blijkt dat de universiteit vooral vreesde voor reputatieschade voor bestuurders.

(Foto: Brandi Redd / Unsplash, bewerking: Marjolein van der Veldt)

“Het beoogde (concept)rapport zal grote aandacht van media, opiniemakers en politiek krijgen”, schrijft de TU bijvoorbeeld in de eerste weggelakte passage. “Openbaarmaking van deze feitelijk onjuiste en onterechte bevindingen en conclusies zijn voor de TU Delft, specifieke groepen medewerkers en haar individuele medewerkers in algemene zin ongekend buitenproportioneel en onnodig schadelijk.”

Op vrijdag 1 maart maakte de TU Delft zelf een rapport van de onderwijsinspectie openbaar. In het rapport – dat volgde op een onderzoek van ruim tien maanden – concludeert de inspectie dat de universiteit de zorg voor sociale veiligheid van medewerkers zo ernstig verwaarloost dat er op dit terrein sprake is van ‘wanbeheer’. Dat is het zwaarst mogelijke oordeel dat de inspectie kan geven.

Het college van bestuur (cvb) en de raad van toezicht (rvt) krijgen in het rapport gerichte kritiek. Met uitspraken en acties zouden (voormalige) cvb-leden hebben gezorgd voor ‘een grotere ervaren sociale onveiligheid’ en de rvt zou ‘onvoldoende bij[dragen] aan de sociale veiligheid van medewerkers’.

Tegelijk met die openbaarmaking publiceerde de TU Delft haar reactie op het conceptrapport dat de inspectie in november verstuurde. Verschillende passages met ‘strikt vertrouwelijke bedrijfsinformatie’ uit dat document zijn weggelakt, maar niet afdoende. Na een tip heeft Delta die passages alsnog ingezien. Een deel van de verwijderde delen gaat specifiek over medewerkers en (voormalig) bestuurders. Delta heeft ervoor gekozen om daarover niet te publiceren.

Reputatieschade voor bestuurders

In de verwijderde tekstdelen lijkt de universiteit meer begaan met het lot van bestuurders dan dat van medewerkers. De TU uit acht keer haar zorgen dat de ‘feitelijk onjuiste en onterechte bevindingen en conclusies’ van de inspectie zullen leiden tot reputatieschade voor bestuurders. Zorgen over schade voor (groepen) TU-medewerkers komen minder vaak voor: zes keer. De vrees voor algemene reputatieschade, bijvoorbeeld voor de universiteit als geheel, wordt tien keer genoemd.

‘Dit was niet de bedoeling’

Een groot deel van de verwijderde passages draait om een advies van communicatiebureau Confidant Partners. De TU blijkt dit bureau opdracht te hebben gegeven om het conceptrapport vanuit reputatie-oogpunt te analyseren. Confidant Partners schrijft onder meer: “In de media wordt sociale onveiligheid steevast ‘grensoverschrijdend gedrag’ genoemd. De daarmee samenhangende onvermijdelijke reputatieschade geldt in ieder geval voor de betreffende organisatie, veelal ook voor betrokkenen, vaak bestuurders.”

Waarschuwing voor inspectie

Hoofdstuk 9 zou, aldus de universiteit, aparte aandacht verdienen omdat het college van bestuur en de raad van toezicht hierdoor mogelijk zouden moeten aftreden. Dit hoofdstuk gaat specifiek over vermeende intimidatie en bedreiging door (voormalig) bestuurders of toezichthouders. “De consequentie van publicatie van een dergelijk hoofdstuk kan niet anders zijn dan dat de betrokken bestuurders en toezichthouders zich in het openbaar hiertegen verzetten dan wel dat zij aftreden (al of niet gedwongen), omdat ze zich niet kunnen verdedigen”, schrijft de TU. Volgens de universiteit heeft de inspectie ‘geen enkel bewijs, onderbouwing of context’ voor de ‘zeer zware aantijging’.

De toon van de weggelakte tekstdelen is dikwijls geïrriteerd of aanvallend. Zo waarschuwt de universiteit dat de inspectie er – indien bestuurders zich publiekelijk moeten verdedigen – niet zonder kleerscheuren vanaf zal komen. “Dit zal dan onvermijdelijk consequenties hebben voor de reputatie van de universiteit (en ook die van uw inspectie, maar dat terzijde).”

Spijtig

Een woordvoerder van de TU noemt het uitlekken van de gevoelige tekstdelen ‘spijtig’. “Dit was niet de bedoeling”, zegt hij. “We hebben het meteen na ontdekking ongedaan gemaakt.” Volgens de woordvoerder is de angst voor reputatieschade niet de reden dat de universiteit ervoor heeft gekozen het rapport zelf eerder naar buiten te brengen. “Het gaat erom dat de inspectie zeer zware conclusies trekt, zoals wanbeheer, op basis van ondeugdelijk onderzoek. We wilden het medewerkers niet aandoen dat ze dit uit de krant moesten vernemen.”

Hoewel de universiteit in de verwijderde passages vaker haar zorgen uit over reputatieschade voor bestuurders dan voor medewerkers, betekent dit volgens de woordvoerder niet dat de TU meer waarde hecht aan de belangen van bestuurders. “Alle medewerkers binnen de TU Delft zijn ons even lief.”

  • Delta is op zoek naar (oud) TU-medewerkers die hun ervaringen willen delen. Dit kan eventueel anoniem. Mail naar tudelta@protonmail.com.
Nieuwsredacteur Annebelle de Bruijn

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

a.m.debruijn@tudelft.nl

Comments are closed.