Campus
Veranderplan TU

Cvb: ‘Reactie onderwijsinspectie zullen we delen met medezeggenschap’

Het college van bestuur zal de reactie van de Inspectie van het Onderwijs op het veranderplan van de TU Delft delen met de ondernemings- en studentenraad. Die toezegging deed rector magnificus en collegevoorzitter Tim van der Hagen tijdens de maandelijkse vergadering met de medezeggenschap.

(Foto: Thijs van Reeuwijk)

De studenten- en ondernemingsraden hadden samen dertien vragen read-more-closed over sociale veiligheid voorbereid en die van tevoren opgestuurd naar het college van bestuur (cvb). Wanneer krijgen studenten en medewerkers de beloofde maandelijkse update over het veranderplan, wilden raadsleden bijvoorbeeld weten. En wat gaat het cvb doen met die ándere kritische rapporten, zoals dat van de Arbeidsinspectie?

Uitbreiding bij Integrity Office

Van der Hagen heeft tijdens de vergadering nieuws: er is een zogenoemde ‘kartrekker’ sociale veiligheid aangenomen: Olivier Sueur. Hij blijkt sinds begin juni manager te zijn van het Integrity Office en ‘moet van het Plan for change een actieplan maken’. Het is daarnaast de bedoeling dat het Integrity Office er de komende tijd twee extra medewerkers bij krijgt.

Sueur is medeoprichter van adviesbureau Governance & Integrity, waar volgens Van der Hagen de cvb-leden en decanen onlangs nog workshops volgden. Voor de studenten- en ondernemingsraad is de komst van Sueur nieuw. De medezeggenschap wil zo snel mogelijk met hem spreken, zegt or-voorzitter Ronald Kuil. “We kunnen ons niet voorstellen dat hij aan zijn opdracht gaat beginnen zonder dat hij ons gesproken heeft.” Van der Hagen zegt dit toe.

‘Het is belangrijk dat we tot één integraal plan komen’

Andere recente rapporten – zoals het snoeiharde oordeel van de arbeidsinspectie over de hoge werkdruk en ongewenst gedrag aan de TU Delft – moeten ook hun weerslag vinden in toekomstige maatregelen, zegt hij. “Al die rapporten wijzen dezelfde kant op: de sociale veiligheid is niet op orde aan de TU Delft.” Hij vervolgt: “Het is belangrijk om op basis van al die rapporten tot één integraal plan te komen, tot integrale acties die beantwoorden aan alle signalen die we ontvangen hebben.”

Reactie van Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie zal voor het eind van de maand reageren op het veranderplan dat half mei is ingeleverd, voegt Van der Hagen toe als de medezeggenschap daarnaar vraagt. Er komt een brief aan, weet hij. “We hopen dat onze intenties ondersteund worden door die brief. Mocht het anders zijn, dan moeten we bijsturen.”

Navraag bij de Inspectie van het Onderwijs leert dat de inspecteurs hard werken aan hun reactie, maar dat ze niet kunnen garanderen dat de brief uiterlijk 30 juni in de inbox van het college van bestuur valt. “We vinden zorgvuldigheid het belangrijkste, dus het kan zijn dat het iets langer duurt voordat onze reactie er is”, aldus een woordvoerder.

De onderwijsinspectie blijkt op vrijdag 14 juni te hebben gesproken met leden van de begeleidingscommissie sociale veiligheid. Studentenraadsvoorzitter Jelle Stap vraagt om een verslag van dat gesprek. Wanneer Van der Hagen meedeelt dat hij de inhoud niet kent omdat hij er niet bij was, ontstaat er verwarring. Van der Hagen is toch lid van die commissie?

Daarop heeft bestuurssecretaris André Groenhof, die naast de rector zit, nieuws: de begeleidingscommissie is opgeheven en het gesprek vond plaats met enkele leden in plaats van met hen allemaal. Groenhof: “Formeel bestaat de begeleidingscommissie niet meer. We kijken naar een duurzamere programmastructuur voor de verdere opvolging.” Volgens Groenhof was het gesprek met de inspectie mogelijk vertrouwelijk. Na aandringen van sr-voorzitter Stap belooft hij ‘bij de begeleidingscommissie na te vragen of zij een terugkoppeling kan geven’.

Afstand tussen rvt en cvb

De brief van demissionair onderwijsminister Dijkgraaf aan de raad van toezicht (rvt), waarin hij de leden opdraagt om kritische afstand te houden tot het cvb, vindt ook zijn weg naar de vergadering. Is het cvb dit met de minister eens en welke stappen nemen de cvb-leden om dit op te volgen?

‘Toezicht houden betekent afstand nemen, sparren betekent juist dichtbij zijn’

Cvb-lid Marien van der Meer refereert aan een bespreking die het cvb nog diezelfde ochtend had met rvt-lid Manon van Beek. Daarin ging het over de ‘diverse rollen’ van de rvt, aldus Van der Meer. “Wat wij hebben ervaren op het dossier sociale veiligheid is dat ze heel nadrukkelijk een separate rol vervullen.” Ze denkt dat de afstand voldoende is. “Maar het is aan de minister en de raad van toezicht om dit te beantwoorden”, voegt ze toe.

Van der Hagen vult aan: “Van Beek had het vooral over balans creëren tussen de rol van toezichthouder en die van sparringpartner. Toezicht houden betekent afstand nemen, sparren betekent juist dichtbij zijn. Je moet het allebei doen. En daarnaast is de raad van toezicht werkgever, dus ze hebben een aantal complexe rollen. Die balans zullen zij zelf moeten creëren.”

En de beloofde maandelijkse update over het veranderplan? Die komt volgende week, belooft Van der Hagen.

Overleg met studentenraad

De studentenraad stuurde op 13 mei een brief naar het college van bestuur waarin hij schreef dat het veranderplan sociale veiligheid ’te weinig concrete maatregelen heeft genoteerd’. In de maandelijkse vergadering met cvb-lid Rob Mudde op woensdag 19 juni vroeg sr-lid Pravesha Ramsundersingh om een update over de maatregelen uit dat plan. Volgens Mudde hebben betrokkenen niet stil gezeten en is de lijst met ‘dingen die zijn gedaan behoorlijk indrukwekkend’.

Zo wees hij – net als Van der Hagen tijdens de vergadering met de voltallige medezeggenschap – op de workshops die het cvb en decanen hebben gevolgd. Daarnaast was en is sociale veiligheid een onderwerp in tal van overleggen, aldus Mudde. Hij noemde het weekoverleg van het cvb, de overleggen tussen cvb en rvt en het ‘voorjaarsoverleg met de afdelingsvoorzitters en decanen’.

Ook komt er een ‘adviseur ethisch leiderschap’ voor cvb-leden en decanen, is sociale veiligheid besproken met het Owee-bestuur, werkt de juridische afdeling aan nieuwe protocollen bij klachten en zijn er twee lunchbijeenkomsten geweest met studenten en medewerkers.

  • De vakbonden overleggen op 24 juni ook met het college van bestuur over sociale veiligheid. Deze openbare vergadering vindt plaats in de Mekelzaal op de twaalfde verdieping van de faculteit EWI, tussen 14:00 uur en 15:30 uur.

Met medewerking van Marjolein van der Veldt.

Nieuwsredacteur Annebelle de Bruijn

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

a.m.debruijn@tudelft.nl

Comments are closed.