Campus

Geplaagd I&IC richt werkgroep sociale veiligheid op

Het Innovation & Impact Centre heeft een werkgroep sociale veiligheid ingesteld. Die moet helpen ‘rust te brengen’, aldus voorzitter Jan Schiereck. De medewerkers van de afdeling liepen schade op door hoe de organisatie het vertrek van hun directeur afhandelde. “We willen zorgen dat iedereen zich weer senang voelt.”

(Foto: Thijs van Reeuwijk)

De werkgroep is een idee van het managementteam (MT) en de interim-directeur van het Innovation & Impact Centre (I&IC). Zij riepen medewerkers op om zich te melden als zij deel wilden nemen. Caroline Kohlmann en Jan Schiereck delen het voorzitterschap van de werkgroep die bestaat uit negen mensen

Schiereck sprak zich in maart in een ingezonden brief in Delta als eerste openlijk uit over de problemen op zijn afdeling. Drie weken later publiceerde Delta een artikel over wat er precies aan de hand was. De redactie verwijderde dat stuk nog diezelfde dag, onder protest, nadat zij was gesommeerd door de eigen juridische afdeling.

Interne cultuur

De werkgroep zal eerst vaststellen wat ze onder sociale veiligheid verstaat, blijkt uit het werkdocument. Daarna zal ze onderzoeken hoe sociale veiligheid een ‘pijler van de interne cultuur’ kan worden. Indien nodig mondt dat uit in ‘helder gecommuniceerde’ en concrete (omgangs)regels en procedures die ‘ongewenst gedrag, intimidatie, discriminatie en pesterijen’ moeten tegengaan. Ook heeft het MT de werkgroep gevraagd om met suggesties te komen voor hoe medewerkers elkaar op ongewenst gedrag kunnen aanspreken.

‘Veel mensen zijn aangeslagen door wat er de afgelopen maanden allemaal is gebeurd’

Dat is geen overbodige luxe, blijkt uit wat Schiereck vertelt. “Mensen zijn blij dat ze bij I&IC werken, omdat ze het gevoel hebben dat ze iets nuttigs doen. We hebben een goed werkklimaat. Maar veel mensen zijn wel aangeslagen door wat er de afgelopen maanden allemaal is gebeurd. Dat merk je als je ze iets langer spreekt.” Kohlmann ziet de gebeurtenissen binnen I&IC en het rapport van de onderwijsinspectie over sociale onveiligheid op de TU Delft ook als kans. “Zo kunnen we bewustwording rond dit onderwerp vergroten en in gezamenlijkheid een positieve en duurzame verandering bewerkstelligen.”

Peilstok in de organisatie

Het idee om een eigen werkgroep op te starten, staat los van het veranderplan sociale veiligheid dat het college van bestuur half mei indiende bij de onderwijsinspectie. Volgens interim-directeur Alice Stäbler zal I&IC meedoen aan acties die daaruit voortkomen, maar wilden zij en het managementteam juist aan medewerkers zelf vragen ‘om invulling te geven aan de kernwaarden van de TU Delft’, te weten diversiteit, integriteit, respect, betrokkenheid, moed en vertrouwen. “Wat vinden wij nou respect? Verschillende mensen zullen daar verschillende antwoorden op geven. Wat spreken we daar dan samen over af?”, vraagt Stäbler.

Zij begon op 2 april bij I&IC en vindt dat ze nu met de ‘allerleukste groep’ samenwerkt, met wie het ‘buitengewoon aangenaam’ werken is. De werkgroep is er desondanks, omdat ‘je continu scherp moet zijn’ op hoe het gaat, aldus Stäbler. “Je moet nooit denken dat je er bent, zeker niet als leidinggevende. Je moet oog hebben voor je stijl van leidinggeven en communiceren. Past die bij iedereen? Zo nee, pas die dan per persoon aan. Je moet voortdurend de peilstok in de organisatie steken.”

Senang

Stäbler blijft aan als interim-directeur tot er een opvolger is. Ze hoopt dat dat in oktober zal zijn. De concept-profielschets is klaar. Interne en externe kandidaten krijgen binnenkort de kans om zich te melden. “Het MT is betrokken bij dat proces, zodat het draagvlak goed geborgd is en we dit keer unaniem tot een keuze kunnen komen.”

De werkgroep streeft ernaar om in ieder geval vóór de kerstvakantie met een advies te komen, zegt Schiereck. Het hele proces zal ‘rust in de tent brengen’, hoopt en verwacht hij. “We willen zorgen dat iedereen zich weer senang voelt. Het gaat zeker de goede kant op.”

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.