Campus
Onder protest

Juridische druk dwingt Delta artikel offline te halen

Vanochtend publiceerde Delta een verhaal met de kop ‘Hoe zwijgplicht leidde tot angst onder medewerkers I&IC en vertrouwensbreuk met de rector’. Dat hebben we vanavond onder protest verwijderd.

(Foto: Kelly Sikkema/Unsplash)

Namens de in het verhaal genoemde directeur sommeerde een advocatenkantoor Delta dit artikel te verwijderen. Zo niet, dan zou aangifte volgen wegens smaad of laster.

Later meldde ook de juridische afdeling van de TU Delft zich per mail. Daarin sommeert deze de redactie eveneens om het artikel te verwijderen van de website en andere platformen, omdat er in arbeidsrechtelijke zin niet mag worden geciteerd uit vertrouwelijke documenten. Zou Delta dat niet doen, dan zou de TU Delft, waar alle redacteuren van Delta in dienst zijn, Delta en de hoofdredacteur persoonlijk aansprakelijk stellen voor eventuele schade die de TU zou lijden.

Voor de redactie van Delta is waarheidsvinding een journalistieke kerntaak. Het is de essentie van ons vakmanschap. Daarbij past zorgvuldige omgang met informatie en bronnen. Voor dit verhaal hebben wij meerdere bronnen, elke bewering is onderbouwd. We staan achter elk woord in het artikel. Hoewel het indruist tegen onze beroepseer, hebben wij er toch voor gekozen om het stuk – onder protest – offline te halen. Niet omdat wij buigen voor deze juridische intimidaties, maar omdat wij menen dat de TU haar geld en tijd beter kan besteden dan aan het voeren van rechtszaken tegen haar eigen medewerkers.

Wij doen ons werk voor de TU Delft zo goed mogelijk vanuit de overtuiging dat de TU alleen een gezonde werkomgeving kan worden als er ruimte is om problemen open en eerlijk te bespreken. Eerst de juiste diagnose, daarna het behandelplan.

De TU kiest voor deze aanpak, een bevestiging van de situatie waarin de TU zich volgens de onderwijsinspectie bevindt.

Wij doen slechts ons journalistieke werk en daar gaan we mee door. Wij danken jullie als lezers voor het vertrouwen. Als jullie tips hebben: tudelta@protonmail.com

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.