Ingezonden brief

‘Bestuurders en toezichthouders, win ons vertrouwen terug’

De Students and Staff for Safety vragen het college van bestuur en de raad van toezicht om zelfreflectie en transparant handelen om het vertrouwen van studenten en medewerkers terug te winnen. Deze ingezonden brief is door 25 van hen ondertekend.

Geachte leden van het college van bestuur en de raad van toezicht,

Afgelopen maand is het Plan for Change afgerond: een eerste stap in het verbeteren van de sociale veiligheid aan de TU Delft. Omdat dit plan nog erg vaag is en gezien alles wat er de afgelopen maanden is gebeurd, hebben wij op dit moment geen vertrouwen meer in het college van bestuur en de raad van toezicht. Wij, de Students and Staff for Safety, vragen om reflectie op uw eigen rol in het creëren van een sociaal onveilige omgeving en om transparantie rondom het proces bij de benoeming van nieuwe cvb-leden.

Door uw eerste reactie op het rapport van de inspectie hebben veel mensen het vertrouwen in u verloren. Dit vertrouwen werd nog meer beschaamd door andere incidenten, zoals de benoeming van de begeleidingscommissie (en het opheffen daarvan), de rol van het college van bestuur wat betreft de situatie bij I&IC, de censuur van Delta, het meerdere keren intimideren van Delta-medewerkers, en het proces rondom de herbenoeming van de rector magnificus. Dat er geen vertrouwen meer is, werd ook bevestigd door onze poll.

Publiekelijke zelfreflectie lijkt alleen nog steeds te ontbreken, aangezien u alleen excuses aanbood nádat u werden gecorrigeerd (‘vooruit struikelen’). In het veranderplan staat bovendien over sociaal onveilig gedrag: “Er klinken ook geluiden dat dit eveneens zou gelden voor het college van bestuur.” U noemt wel dat groepen leidinggevenden sociaal onveilig gedrag vertonen, maar wat betreft uzelf blijft het bij ‘geluiden’.

‘We weten niet of we u kunnen vertrouwen bij het benoemen van nieuwe bestuursleden’

Ook de opmerking van de rector magnificus tijdens de personeelsbijeenkomst van 1 maart, “Hoe haal je het in je hoofd om intimiderend te zijn?”, wees op weinig zelfreflectie. Dat die nodig is, is duidelijk aangezien hij zelf de leden van het managementteam van I&IC en medewerkers van Delta heeft geïntimideerd.

We richten ons met onze zorgen over het benoemen van nieuwe cvb-leden direct tot de rvt. U had de afgelopen jaren en maanden kritischer moeten zijn richting het cvb. Niet voor niets wijst demissionair minister Dijkgraaf u op de afstand die u moet houden. Wij hebben nog altijd geen tekenen van deze kritische blik gezien en daarom weten we niet of we u kunnen vertrouwen bij het benoemen van nieuwe bestuursleden.

Dat is extra pregnant nu er binnen afzienbare tijd een nieuw cvb-lid geworven moet worden. Dit proces moet, in tegenstelling tot eerdere (her)benoemingen, transparant zijn. Nieuwe bestuursleden moeten de studenten en medewerkers van de TU Delft ervan overtuigen dat zij de waarden en ideeën in het Plan for Change delen om steun en vertrouwen te waarborgen.

Daarom vragen wij u de tijd te nemen voor zelfreflectie en ernaar te handelen. Vraag uzelf af of het nog mogelijk is om ons vertrouwen terug te winnen, en zo ja, neem meteen publiekelijke en transparante acties om dat te doen.

Update 5-7-2025: de brief is uiteindelijk verstuurd met de namen van 41 studenten en medewerkers eronder.

Dit is de eerste keer dat de Students and Staff for Safety met naam en toenaam een brief ondertekenen, na eerdere acties die anoniem plaatsvonden. Op 2 juli zullen zij deze brief naar het college van bestuur en de raad van toezicht sturen. Ze roepen andere medewerkers en studenten op om voor die dag ook hun naam toe te voegen om zo ‘de boodschap te versterken’.

Akshay Patil, Postdoctoral researcher, Architecture and the Built Environment

Alex Nedelcu, BSc student, Aerospace Engineering

Anurag Bishnoi, Assistant professor, Electrical Engineering, Mathematics & Computer Science

Emeline Lin, Phd candidate, Architecture and the Built Environment

Esther Julien, Phd candidate, Electrical Engineering, Mathematics & Computer Science

Fernanda do Nascimento Monteiro, Phd candidate, Aerospace Engineering

Fred Veer, Associate professor, Architecture and the Built Environment

Frerik Siebren Zandhuis, BSc student, Mechanical Engineering

Geertje Slingerland, Assistant professor, Architecture and the Built Environment

Georgia Stavropoulou, Support staff, Architecture and the Built Environment

Haris Shahzad, Phd candidate, Aerospace Engineering

Helena Schmidt, Phd candidate, Aerospace Engineering

Hugo Ledoux, Associate professor, Architecture and the Built Environment

Jan Schiereck, Support staff, I&IC

Jonathan Neeser, MSc student, Aerospace Engineering

Jos Weber, Associate professor, Electrical Engineering, Mathematics & Computer Science

Maaike Elgersma, Phd candidate, Electrical Engineering, Mathematics & Computer Science

Marieke Kootte, Assistant professor, Electrical Engineering, Mathematics & Computer Science

Marissa van der Tol, BSc student, Electrical Engineering, Mathematics & Computer Science

Marleen Keijzer, Lecturer, Electrical Engineering, Mathematics & Computer Science

Nohemí Ramírez Aranda, Postdoctoral researcher, Architecture and the Built Environment

Remke Klapwijk, Assistant professor, Applied Sciences

Sanne Alblas, Support staff, Electrical Engineering, Mathematics & Computer Science

Theresia van Essen, Associate professor, Electrical Engineering, Mathematics & Computer Science

Yoshi Verspaget, BSc student, Mechanical Engineering

  • Wil je meer weten over het rapport van de Inspectie van het Onderwijs en alles dat daarmee samenhangt? Bekijk dan Delta’s dossier over dit onderwerp.
Schrijver Opinie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

opinie.delta@tudelft.nl

Comments are closed.