‘Juridische druk en intimidatie tegenover Delta is onacceptabel’

De Kring van Hoofdredacteuren – kortweg de Kring – veroordeelt de juridische dreigementen die de TU Delft heeft geuit aan het adres van Delta. In een brief aan het college van bestuur vraagt de Kring bovendien om hoofdredacteur Saskia Bonger te vrijwaren van persoonlijke financiële claims.

“Het baart ons grote zorgen dat de redactie van het universiteitsmedium Delta een artikel offline heeft gehaald na juridische druk vanuit de universiteit. Dit druist regelrecht in tegen de onafhankelijke journalistieke positie van Delta”, schrijft de Kring van Hoofdredacteuren, de landelijke koepel van onafhankelijke universiteits- en hogeschoolmedia.

Directe aanleiding voor de brief zijn dreigementen van de juridische afdeling van de TU Delft aan het adres van Delta. De juridische afdeling sommeerde om het artikel ‘Hoe zwijgplicht leidde tot angst onder medewerkers I&IC en vertrouwensbreuk met de rector’ offline te halen omdat Delta hierin citeerde uit vertrouwelijke stukken. Zou Delta de sommatie negeren, dan zou de universiteit Delta en hoofdredacteur Saskia Bonger persoonlijk aansprakelijk stellen voor eventuele schade die de TU zou lijden. Delta heeft het daarop onder protest offline gehaald.

De Kring vindt zo’n dreigement alle perken te buiten gaan, is te lezen in de brief. “Kritische berichtgeving is natuurlijk niet altijd aangenaam voor het bestuur, maar wel essentieel voor een goed functionerende, transparante en sociaal veilige universiteit. Wij achten het dan ook volstrekt onacceptabel dat de universiteit heeft gedreigd om de hoofdredacteur en redactie van Delta financieel aansprakelijk te stellen voor eventuele schade die de universiteit lijdt door het artikel.”

Hoewel het college van bestuur inmiddels excuses heeft aangeboden voor de juridische dreigementen, schrijf rector magnificus Tim van der Hagen in een mail aan hoofdredacteur Saskia Bonger dat hij nog steeds van mening is dat TU-medewerkers, en daarmee ook Delta-journalisten, niet mogen citeren uit vertrouwelijke stukken.

In de brief vraagt de Kring het college van bestuur juist om een tegenovergestelde houding aan te nemen en de journalistieke onafhankelijkheid van Delta te garanderen. “Daar hoort ook bij dat het offline gehaalde artikel weer terug online wordt geplaatst. En tot slot vragen wij daarbij ook de garantie dat de hoofdredacteur gevrijwaard blijft van persoonlijke financiële claims. Opdat de Delta-redactie in een sociaal veilige omgeving eerlijk verslag kan blijven doen over dit belangrijke onderwerp”, sluit de Kring haar brief af.

Comments are closed.