Campus
Actieplan sociale veiligheid

[Update] Medezeggenschap en cvb bespreken diversiteit, tijdlijn en verslaggeving Delta tijdens extra overleg

Tijdens een extra vergadering mochten de ondernemings- en studentenraad het college van bestuur bevragen over het actieplan sociale veiligheid. Ook de verslaggeving door Delta kwam ter sprake.

De vergadering was in dit gebouw van de faculteit EWI. (Foto: Marjolein van der Veldt)

Waar het eerste overleg tussen medezeggenschap en het college van bestuur (cvb) nog deels achter gesloten deuren plaatsvond, waren bij het tweede overleg op 10 april ook toehoorders welkom. Delta was er als enige.

Diversiteit

Na een samenvatting van de huidige stand van zaken door Rivka van der Schoor-van Mastrigt, beleidsadviseur integriteit en lid van het projectteam dat toeziet op totstandkoming van het actieplan, kregen de leden van de ondernemingsraad (or) en studentenraad (sr) de gelegenheid vragen te stellen.

Pravesha Ramsundersingh van de studentenraad wilde meer weten over de samenstelling van de klankbordgroep, de groep medewerkers die de uit te voeren werkzaamheden uit het plan toetst. Ramsundersingh constateerde dat deze groep ‘niet heel divers is’ en adviseerde een bredere samenstelling met daarin ook internationale studenten en medewerkers.

Or-voorzitter Ronald Kuil benadrukte dat ook kwetsbare groepen zoals promovendi en vrouwen, ook genoemd in het Inspectierapport, vertegenwoordigd moeten zijn in de klankbordgroep.

Van der Schoor-van Mastrigt erkende dat de groep niet volledig is. Ze zou graag meer mensen toevoegen om de diversiteit te vergroten. “Goed dat we daar nu aandacht voor hebben, dat is belangrijk bij de opvolging van het actieplan.”

Petitie

Sam de Jong (sr) vroeg of het cvb voornemens is een reactie naar de ‘Students and staff for safety’ te sturen. De groep is verantwoordelijk voor de petitie waarin ze het TU-bestuur oproepen om de Inspectie van het Onderwijs niet voor de rechter te dagen.

Van der Hagen antwoordde bevestigend. Het cvb zal de groep bedanken voor het signaal en laten weten dat ze dit ter harte hebben genomen, aldus de collegevoorzitter.

Daarnaast merkte De Jong op dat de sr beperkte middelen heeft om alle TU-studenten te bereiken. Hij vroeg daarom om een aparte pagina voor de sr op Brightspace. Van der Hagen reageerde verbaasd dat dit er nog niet is en zei positief te staan tegenover het voorstel. Vice rector magnificus Rob Mudde zegde toe dit te helpen organiseren.

Onverwachte wending

Toen voorzitter Ronald Kuil or-lid Erwin van Rijn de beurt gaf, kreeg het overleg een onverwachte wending. Van Rijn zei dat hij op 5 april in Delta een nieuwsbericht las over een projectteam – ‘met daaroverheen een filter van Delta’. Het or-lid vroeg zich af of hij een memo heeft gemist, want over welk projectteam gaat dit?

Rector magnificus Tim van der Hagen antwoordde dat de informatie in het bericht van Delta niet klopt. Er zou helemaal geen sprake zijn van een projectteam, maar van een ‘begeleidingscommissie’ read-more-closed . Delta heeft volgens hem informatie onvolledig overgenomen en met een filter geplaatst.

Niet handig, merkte Van Rijn op. “Het cvb zit op dit moment in de hoek waar de klappen vallen, dit maakt het alleen maar erger.”

Toehoorder

De aanwezige Delta-redacteur mocht niet reageren op deze uitspraken, ook niet toen de rector haar rechtstreeks aankeek. Het bewuste Delta-artikel berust namelijk op informatie van intranet (het bericht is verwijderd, maar Delta heeft screenshots).

Or-lid Koen Mulderij reageerde wel. In meerdere pogingen maakte hij duidelijk dat de informatie die Delta publiceerde een-op-een van intranet kwam. “Dan bevat juist het TU-bericht foutieve informatie en niet het Delta-artikel?”

Van der Hagen bevestigde uiteindelijk dat de informatie op intranet incorrect was. “Maar Delta had ook gewoon even in de stukken kunnen kijken”, aldus Van der Hagen. Op welke stukken hij doelt, werd niet duidelijk. Het offline gehaalde intranetbericht verwees ook niet naar stukken.

  • Het bericht ‘Leden projectteam Sociale Veiligheid bekend’ verscheen vrijdag 5 april online.
  • Maandag 8 april ontving Delta van de afdeling communicatie per mail een verzoek de functie van een teamlid aan te passen, dit stond per abuis verkeerd op intranet. Er werd niets gezegd over andere onjuiste informatie.
  • Op woensdag 10 april werd Delta ten overstaan van de ondernemings- en studentenraad aangesproken op het delen van onjuiste informatie, het verspreiden van informatie met een filter en het ‘sturen van alle ballen op het college’.
    De aanwezige redacteur was daar als toehoorder en mag, zo staat het in de officiële reglementen, niet spreken.
  • De studentenraad (sr) heeft het cvb aangesproken op deze gang van zaken. De sr keurt het af en laat de redacteur weten het vervelend te vinden dat dit is gebeurd.
  • De hoofdredacteur van Delta heeft op woensdagmiddag 10 april haar ongenoegen over de gang van zaken, die voor de redacteur intimiderend was, kenbaar gemaakt bij het college van bestuur en gevraagd om opheldering. Daar is tot op het moment van publicatie van dit artikel geen reactie op gekomen.
  • Het originele bericht op intranet is donderdag 11 april rond 13.00 offline gehaald.
Alle ballen op het college

Hiermee was het onderwerp nog niet van tafel. Van der Hagen vertelde over reacties naar aanleiding van het Delta-bericht op sociale media. Daarin zouden opmerkingen worden gemaakt over hem als ‘degene die zelf het grootste probleem is, heeft een plaats in de groep’. Dit raakt hem zeer, zei hij.

Collegelid Marien van der Meer haakte daarop in door te stellen dat niet alleen leidinggevenden het probleem zijn en dat het goed is om te horen wat dit met haar collega doet. “Daar wil ik respect voor. Delta stuurt alle ballen op het college, dat is niet fijn. Het is erg op de persoon”, zei ze.

Tijdlijn

Sr-voorzitter Jelle Stap vroeg naar de tijdlijn tot aan 16 mei, de opleverdatum van het plan van aanpak. Van der Schoor-van Mastrigt liet weten dat ze volgende week de laatste interne gesprekken zullen voeren, zoals de bijeenkomsten over sociale veiligheid in de aula. Ook wil ze nog praten met externe experts op gebied van sociale veiligheid, zoals Naomi Ellemers en Kitty Nooy.

Vervolgens wordt het rapport in week 17 (22-28 april) geschreven, in week 18 (29 april-5 mei) volgt een nabespreking met de inspectie en in week 19 en 20 (6-19 mei) wordt het project afgerond.

Op de vraag vanuit de or of Berenschot, het adviesbureau dat is gevraagd te helpen bij opstellen van het actieplan, ook na oplevering van het actieplan betrokken blijft, antwoordde Van der Hagen ontkennend. “Het is zeker dat er externe expertise nodig is, maar die hulp komt niet van Berenschot.”

Bestuurssecretaris André Groenhof benadrukte dat Berenschot alleen een contract heeft voor het opstellen van het actieplan.

Brief vakbonden

Tot slot vroeg de or naar de brief van de lokale vakbonden waarin zij de samenstelling van het projectteam bekritiseren. Heeft het cvb deze ontvangen? Marien van der Meer bevestigde de ontvangst en zei dat ze de vakbonden ervoor zal danken, maar dat zij ook hen zal wijzen op de onjuiste formulering op intranet. Het betreft geen projectteam, maar een begeleidingscommissie die de voortgang van het proces bewaakt.

Update 12 april, 14.20 uur:
Een lezer wees ons erop dat TU-nieuws op 3 april (twee dagen voor het verschijnen van het intranetbericht) een e-mail stuurde met daarin de uitnodiging om een van de bijeenkomsten over sociale veiligheid bij te wonen. Dit bericht is ondertekend door ‘Projectteam Sociale Veiligheid’.

Update 12 april, 16.35 uur:
Tim van der Hagen en Marien van der Meer hebben op 12 april gereageerd op de e-mail van de hoofdredacteur. Ze schrijven dat het hen spijt dat de redacteur hun woorden als intimiderend heeft ervaren en dat het niet de bedoeling was de redacteur persoonlijk aan te spreken tijdens hun gesprek met de ondernemingsraad en studentenraad. ‘We betreuren het dat dit zo is overgekomen.’ Ook stellen ze voor om hierover in gesprek te gaan.

Nieuwsredacteur Marjolein van der Veldt

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

m.vanderveldt@tudelft.nl

Comments are closed.