Campus
Brief aan cvb

Lokale vakbonden: ‘Stel projectteam sociale veiligheid opnieuw samen’

De lokale vakbonden van de TU Delft bekritiseren de samenstelling van het projectteam sociale veiligheid. Ze adviseren het college van bestuur de samenstelling zo snel mogelijk te heroverwegen en doen daar een voorstel voor.

(Foto: Saskia Bonger)

Translation in progress

Het bestaan van het projectteam werd op donderdag 4 april aangekondigd in een inmiddels offline gehaald bericht op intranet. In het team zitten rector magnificus Tim van der Hagen, HR-directeur Annemieke Zonneveld, directeur communicatie Carola de Vree, de decanen Aukje Hassoldt en Henri Werij, Remco Vroegop van het bestuursbureau, medewerker van het Integrity Office Rivka van der Schoor-van Mastrigt, directeur Education & Student Affairs Sacha Kroonenberg en student en voormalig lid van de studentenraad Rutger Blijleven.

De vakbonden schrijven in een brief aan het college van bestuur (cvb) dat ze de afgelopen dagen ‘meerdere negatieve reacties’ hebben gekregen op die samenstelling. Volgens hen heeft dit team in de wandelgangen inmiddels de naam ‘projectteam sociale onveiligheid’ gekregen. Meerdere bronnen van Delta bevestigen dit. De vakbonden vinden dat de leden ‘duidelijk niet betrokken [moeten] zijn bij eerdere incidenten van sociale onveiligheid’.

Sociale media

De vakbonden zijn niet de enige die reacties op de samenstelling binnen hebben gekregen van TU-medewerkers. Zo hebben zij ook hun zorgen geuit bij onderdeelcommissies, blijkt uit navraag van Delta. Eerder uitten TU-medewerkers al op sociale media kritiek. Zo wezen sommigen op het feit dat er alleen Nederlanders in het team zitten. In de reacties op een poll van de zogenoemde Students and Staff for Safety – een anonieme groep TU’ers – klinken soortgelijke zorgen. Ook van buiten de TU Delft kwam online kritiek. ‘Hier kan wc-eend nog wat van leren’, schreef de Leidse professor Remco Breuker bijvoorbeeld op X, voorheen Twitter.

‘Elke schijn van belangenverstrengeling dient voorkomen te worden’

De bonden vragen het college van bestuur om de samenstelling van het projectteam te heroverwegen. Ze willen een onafhankelijker team, dat ‘in ieder geval uit een onafhankelijke externe voorzitter, leden voorgedragen door DEWIS, de Ondernemingsraad, de Studentenraad, PromooD (de voormalige naam van het University PhD Council, red.) en door de vakbonden’ zou moeten bestaan. Daar zouden ook deskundigen en een ‘extern secretariaat’ bij moeten horen, zodat ‘maximale onafhankelijkheid gegarandeerd is’.

Onafhankelijk

Daarbij moet het team volgens de bonden ‘onafhankelijk zijn van het management van de universiteit dat verantwoordelijk was voor de incidenten van sociale onveiligheid die aanleiding waren voor het onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs’. ‘Immers: de slager mag niet gezien worden als de keurmeester van zijn eigen vlees. Elke schijn van belangenverstrengeling dient voorkomen te worden.’ Volgens de vakbonden kan de huidige samenstelling ‘niet leiden tot een Plan van Aanpak dat in alle delen van de gemeenschap als geloofwaardig wordt gezien’.

De bonden vragen aan het einde van hun brief om een spoedige schriftelijke reactie, ‘bij voorkeur vóór de vergadering van het Lokaal Overleg op 15 april aanstaande’. Een woordvoerder laat weten dat het college van bestuur nu geen reactie zal geven aan Delta. Eerst wil het cvb met de vakbonden praten.

  • Het overleg van de Vakbonden in het Lokaal overleg is openbaar en duurt op 15 april van 15.30 tot 17.00 uur. Locatie: De twaalfde verdieping van EWI in de Rode Zaal.

Op 4 april kondigde de TU Delft op intranet aan dat er een projectteam sociale veiligheid in het leven was geroepen. In dat bericht werden ook de namen van de leden bekendgemaakt. Delta heeft vrijdag 5 april hierover een nieuwsbericht gepubliceerd. Inmiddels heeft de universiteit het begrip ‘projectteam’ gewijzigd in ‘begeleidingscommissie’. Op donderdag 11 april omstreeks 13.00 uur heeft de TU Delft het intranetbericht over het projectteam offline gehaald. De universiteit heeft nog geen apart nieuwsbericht gepubliceerd waarin het vermeldt dat het om een begeleidingscommissie gaat in plaats van een projectteam. Wel spreekt een ander intranetbericht van 11 april van een begeleidingscommissie. In datzelfde bericht belooft de universiteit dat deze begeleidingscommissie nog wordt uitgebreid ‘om ook het internationale deel van de TU-gemeenschap goed te vertegenwoordigen’.

Foto © Sam Rentmeester . 20231019  .
Delta Profielfoto

Saskia Bonger

Annebelle de Bruijn (nieuwsredacteur)

Annebelle de Bruijn

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.