Campus

Cvb stuurt journalist weg bij openbare vergadering: ‘Hier is geen rechtvaardiging voor’

Het college van bestuur (cvb) heeft maandagmiddag een Delta-verslaggever weggestuurd bij een openbare vergadering met drie lokale vakbonden. Toehoorders en een adviseur van Berenschot waren wel welkom. Zowel vakbond FNV Overheid als de Nederlandse Vereniging van Journalisten verwerpen de actie.

(Foto: Thijs van Reeuwijk)

Maandagmiddag vergaderden vertegenwoordigers van de lokale vakbonden read-more-closed van de TU Delft, ook wel de vakbonden in het Lokaal Overleg genoemd, met cvb-lid Marien van der Meer over sociale veiligheid. Ook rector magnificus Tim van der Hagen was aangeschoven. Vlak voordat de vergadering begon, stuurde vice president operations Van der Meer alle toehoorders – onder wie een verslaggever van Delta – de zaal uit.

Na 8 minuten liet Van der Meer weten dat Delta geen verslag mocht doen van de vergadering. Toehoorders en een externe adviseur van bureau Berenschot read-more-closed waren wel welkom. Volgens Matthijs Valent, secretaris online media bij de NVJ, ‘is er geen enkele rechtvaardiging voor het verwijderen van journalisten uit een openbare bijeenkomst waar nota bene externen wel welkom waren’. “We eisen dat deze intimidatie stopt.”

Voor het blok

Van der Meer zei dat het besluit was genomen in samenspraak met de vakbonden, maar die bestrijden dat. Voorzitter van de lokale vakbonden Fred Veer vertelt dat zij ter plekke een keuze moesten maken: of vergaderen zonder Delta of géén vergadering. De drie vertegenwoordigers kozen daarop eieren voor hun geld. “Ik vond deze eis erg ver gaan”, zegt Veer. “We vinden transparantie enorm belangrijk en verslaggeving voor onze leden en andere TU-medewerkers ook. Maar geen overleg betekende voor ons dat we geen input zouden kunnen leveren op het actieplan sociale veiligheid dat deze week voor 90 procent af moet zijn. Daarom hebben we besloten alsnog te vergaderen.”

Bernard Koekoek van FNV Overheid noemt de gang van zaken ‘onbestaanbaar’. “Dit is één keer en nooit weer”, vervolgt hij. “Het is een openbare vergadering. Een journalist daarvan van wegsturen getuigt van willekeur in de richting van Delta, terwijl het college van bestuur journalisten juist zou moeten beschermen.”

Luisteren naar slachtoffers

De lokale vakbonden hebben tijdens de vergadering onder meer gezegd dat het college van bestuur meer tijd moet nemen om te luisteren naar slachtoffers van sociaal onveilig gedrag. “Daar is tot nu toe geen aandacht aan besteed. Terwijl je een probleem niet kunt oplossen zonder te luisteren naar mensen die het probleem daadwerkelijk hebben ervaren.”

Vorige maand werd het overgrote deel van een vergadering van de medezeggenschapsraden over sociale veiligheid besloten verklaard. Delta kon alleen verslag doen van het laatste openbare half uur. Het openbare gedeelte kwam er op aandringen van de studentenraad. De reden om de eerste anderhalf uur te vergaderen achter gesloten deuren is nog altijd niet duidelijk. Ook navraag bij bestuurssecretaris van het cvb, André Groenhof, leverde weinig op. Hij wilde er alleen over kwijt dat het in ‘onderling overleg is besloten’.

Holle claims

De openbaarheid van medezeggenschapsvergaderingen is vastgelegd in de Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, maar volgens Peter Kwikkers, gespecialiseerd in hogeronderwijsbestuur, – beleid en -recht, bevat de wet geen regels over journalisten. “Het is in het algemeen juridisch wel mogelijk om de deuren van een doorgaans openbare vergadering te sluiten. Als het goed is, is dat netjes geregeld in een reglement of overlegprotocol. Maar of het dan ook bestuurlijk en politiek verstandig is, is een andere vraag.” Hij vervolgt: “Juist bij dit onderwerp kun je je voorstellen dat openbaarheid gewenst is en de aanwezigheid van pers eerder normaal dan abnormaal.”

Een paar uur na de vergadering met de lokale vakbonden voelde de redactie van Delta zich genoodzaakt om een artikel over sociale onveiligheid offline te halen, nadat zowel de TU Delft als een in het artikel genoemde directeur juridische dreigementen uitten. Een dag later bood het college van bestuur daarvoor excuses aan. NVJ-secretaris Valent: “De claim van het cvb dat zij persvrijheid enorm belangrijk vinden klinkt hol zolang ze Delta met juridische dreigementen muilkorven en hun journalistieke werkzaamheden frustreren.”

Bevindingen

De Inspectie van het Onderwijs heeft van december 2022 tot november 2023 onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag aan de TU Delft. In het rapport dat daarvan het resultaat is, spreken de onderzoekers onder meer van intimidatie, racisme, seksisme, pesten, uitsluiting, roddelen en sociale onveiligheid als gevolg van gebrek aan leiderschap.

De effecten bij TU-medewerkers die zich bij de inspectie hebben gemeld zijn vaak langdurig en belemmerend. De inspectie spreekt van psychologische en fysieke gezondheidsklachten, uitval en een algemeen gevoel van onveiligheid. Ook stress, burn-out, depressie en PTSS, huilbuien en gespannen thuissituaties komen voor, net als ziekte, overgeven op het werk, paniekaanvallen en hartkloppingen.

Bij het universiteitsbestuur is er volgens inspecteurs veel informatie aanwezig over wat er speelt op het vlak van sociale veiligheid, maar deze ‘verzuimt’ om ‘de optelsom te maken om tot een volledig beeld te komen’. Ook ‘stuurt het bestuur onvoldoende op passende maatregelen’. Om deze reden is er sprake van wanbeheer, aldus de inspectie.

In ons dossier lees je nieuws en achtergrondartikelen over het inspectierapport.

  • Delta blijft op zoek naar (voormalig) TU-medewerkers die hun ervaringen willen delen. Dit kan eventueel anoniem. Mail naar tudelta@protonmail.com.
Nieuwsredacteur Annebelle de Bruijn

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

a.m.debruijn@tudelft.nl

Comments are closed.