Campus
Brief aan cvb

Promovendi: ‘Betrek ons meer bij verbeteren sociale veiligheid’

Betrek promovendi meer bij initiatieven rondom het verbeteren van sociale veiligheid. Die oproep doet de University PhD Council op vrijdag 26 april in een brief aan het college van bestuur. Daarin deelt de belangenbehartiger eigen ideeën om de sociale veiligheid te verbeteren.

De afgebeelde personen zijn niet de briefschrijvers. (Foto: Thijs van Reeuwijk)

Translation in progress

Promovendi aan de TU Delft ervaren volgens de onderwijsinspectie ‘disproportioneel vaker’ sociale onveiligheid, trapt de University PhD council (UPC) de brief aan het college van bestuur (cvb) af. Er werken bovendien meer dan 3.300 promovendi aan de TU Delft. Die combinatie maakt, volgens UPC, dat promovendi beter moeten worden betrokken bij het opstellen van het actieplan sociale veiligheid en alle initiatieven die daarop volgen.

Volgens de begeleidingscommissie sociale veiligheid is er ook een gesprek geweest met UPC, maar UPC-voorzitter Israel Carrete vindt dat er meer nodig is dan dat, vertelt hij Delta. “We hebben een uur gepraat met iemand van het Integrity Board en iemand van de Graduate School. Dat is veel te weinig om tot de kern te komen van de problemen rondom sociale veiligheid. Daarnaast hebben we nog nooit direct met het cvb gepraat.” Carrete hoopt dat de brief daar verandering in brengt.

Uitspreken en ideeën aandragen

In die brief introduceert UPC het concept ‘psychologische veiligheid’, verwijzend naar een definitie van de Amerikaanse onderzoeker Amy Edmondson. “Psychologische veiligheid bestaat wanneer mensen het gevoel hebben dat hun werkplek een omgeving is waar ze zich kunnen uitspreken, ideeën kunnen aandragen en vragen kunnen stellen zonder bang te hoeven zijn om gestraft of in verlegenheid gebracht te worden”, schrijven de promovendi.

Ze vragen het cvb om te laten onderzoeken tegen welke problemen promovendi aanlopen, daarbij rekening houdend met hun diverse achtergronden. PhD’s komen uit ‘verschillende educatieve, sociaaleconomische en culturele achtergronden en omvatten een breed scala aan religies, seksuele geaardheden, geslachten en leeftijdsgroepen’, schrijft UPC. Dat kan invloed hebben op hoeveel psychologische vrijheid zij ervaren. De onderwijsinspectie merkte in haar rapport al op dat veel TU-medewerkers zich doorgaans niet vrij voelen om hun mening te geven of collega’s aan te spreken op gedrag.

Verplichte training

UPC noemt in de brief meerdere ideeën om de sociale veiligheid te verbeteren, op de korte en de lange termijn.

Een greep uit de aanbevelingen:

  • Verplichte trainingen over psychologische veiligheid voor medewerkers hoger in de hiërarchie, zoals supervisors en managers.
  • Meer kansen om feedback te geven. Niet alleen de supervisor moet feedback kunnen geven op de promovendus, de promovendus moet dit ook omgekeerd ook kunnen doen.
  • Het aanstellen van social safety stewards naar het TU-concept van data stewards. “Ze zullen medeverantwoordelijk zijn voor veiligheidstrainingen en het beoordelen van de psychologische veiligheid bij onderzoeksgroepen.”
  • Machtsdynamiek erkennen. “Macht is onevenredig verdeeld in de relatie tussen promovendus en supervisor. Dat is niet persé slecht, maar als dit niet erkend wordt kan het transparante gesprekken of psychologische veiligheid in de weg staan.”
  • Betere inwerkprocedures. Volgens UPC weten promovendi vaak niet waar ze terechtkunnen bij problemen en waar ze recht op hebben. Geef ze op de eerste werkdag een overzicht van alle relevante ondersteunende netwerken, regelingen en documenten, luidt het voorstel.

UPC sluit de brief af met een oproep aan het cvb. De belangenbehartiger nodigt de bestuurders ‘uit om contact met ons op te nemen over de inhoud van deze brief en het welzijn van onze gemeenschap.’

  • UPC brengt de belangen van TU Delft-promovendi onder de aandacht, maar organiseert ook activiteiten. Meer weten? Kijk op de intranetpagina.
  • UPC zoekt naar iemand die kan helpen met communicatie binnen de TU. Wil je hiervoor inzetten? Of op een andere manier UPC helpen? Meld je dan bij upc-org@tudelft.nl.
Bevindingen van de Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs heeft van december 2022 tot november 2023 onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag aan de TU Delft. In het rapport dat daarvan het resultaat is, spreken de onderzoekers onder meer van intimidatie, racisme, seksisme, pesten, uitsluiting, roddelen en sociale onveiligheid als gevolg van gebrek aan leiderschap.

De effecten bij TU-medewerkers die zich bij de inspectie hebben gemeld zijn vaak langdurig en belemmerend. De inspectie spreekt van psychologische en fysieke gezondheidsklachten, uitval en een algemeen gevoel van onveiligheid. Ook stress, burn-out, depressie en PTSS, huilbuien en gespannen thuissituaties komen voor, net als ziekte, overgeven op het werk, paniekaanvallen en hartkloppingen.

Bij het universiteitsbestuur is er volgens inspecteurs veel informatie aanwezig over wat er speelt op het vlak van sociale veiligheid, maar deze ‘verzuimt’ om ‘de optelsom te maken om tot een volledig beeld te komen’. Ook ‘stuurt het bestuur onvoldoende op passende maatregelen’. Om deze reden is er sprake van wanbeheer, aldus de inspectie.

In ons dossier lees je nieuws en achtergrondartikelen over het inspectierapport.

  • Delta is op zoek naar (voormalig) TU-medewerkers die hun ervaringen willen delen. Dit kan eventueel anoniem. Mail naar tudelta@protonmail.com.
Nieuwsredacteur Annebelle de Bruijn

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

a.m.debruijn@tudelft.nl

Comments are closed.