Campus

TU-financiën ook onder de loep van Inspectie

Het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar grensoverschrijdend gedrag op de TU Delft is in de analysefase. Ook financiën blijken onder de loep te liggen.

(Foto: Justyna Botor)

De analyse draait met name om de verslagen van gesprekken met melders. Dat laat een woordvoerder desgevraagd weten. Hoe lang de analyse duurt, is afhankelijk van verschillende factoren, zegt hij. “Zeggen mensen dezelfde of andere dingen, leidt dat tot vervolgvragen van onze kant, komt er nog ergens een konijn uit de hoge hoed: dat maakt uit.” Daarbij komt dat de oproep aan TU’ers om zich te melden niet is gesloten.

De woordvoerder bevestigt bovendien dat niet alleen grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer de aandacht van de Inspectie heeft, een gerucht dat op de TU rondgaat. Ook financiën worden onderzocht. Hij wil over beide onderwerpen om redenen van zorgvuldigheid niet uitweiden.

Rechtsgang
Sowieso verwacht de woordvoerder, zoals hij ook al eerder zei, definitief geen (deel)rapport te publiceren vóór de zomer. Voordat het rapport openbaar wordt, gaat het eerst naar het college van bestuur (cvb) zodat het zijn zienswijze kan geven. Uiterlijk vijf weken nadat het cvb het concept ontvangt, wordt het openbaar, tenzij een gang naar de rechter dat zou verhinderen.

Overigens spreekt de Inspectie ook in een eerdere fase met het cvb. Of dat al is gebeurd, is niet duidelijk. Ook is niet bekend wat de inhoud van die gesprekken is. Volgens de woordvoerder is het standaard dat de Inspectie het bestuur van een instelling aanspreekt en bevraagt. “Wij houden toezicht op instellingen. Het college van bestuur is dan de gesprekspartner.”

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.