Hoe Onderwijsinspectie zal reageren op veranderplan TU

Het college van bestuur (cvb) heeft het zogenoemde ‘Plan for change sociale veiligheid TU Delft’ op 15 mei ingeleverd bij de Onderwijsinspectie. Die laatste zal later een eerste terugkoppeling geven.

De inspectie eiste in haar vernietigende rapport over de sociale veiligheid aan de TU Delft dat het cvb half mei met een actieplan zou komen. Eerder schreef Delta al over het feit dat dat was omgedoopt naar veranderplan.

Draait om de inhoud

Volgens een woordvoerder is het voor de inspectie niet belangrijk hoe het plan heet, zeker niet als het cvb kan onderbouwen waarom er voor de huidige opzet is gekozen. Het draait volgens de woordvoerder om de inhoud. “Wij zullen vooral kijken of ze op de goede weg zitten. Het plan moet bijdragen aan het einddoel: het herstellen van de sociale veiligheid.” De woordvoerder verwacht over ongeveer twee weken iets meer te kunnen zeggen over hoe de inspectie op de inhoud zal ingaan. De inspecteurs zullen later ook een terugkoppeling geven aan het college van bestuur en de minister.

Het veranderplan ligt nu al bij demissionair onderwijsminister Robbert Dijkgraaf. De raad van toezicht heeft het op 15 mei aangeboden. Volgens de inspectiewoordvoerder moest dat omdat de inspectie wanbeheer op de TU Delft heeft geconstateerd. De minister kan volgens hem los van de inspectie bepalen of het veranderplan hem voldoende vertrouwen geeft dat het TU-bestuur op de goede weg zit. Zo niet, dan kan hij ingrijpen door een aanwijzing te geven.

Volgend jaar zal de inspectie een herstelonderzoek uitvoeren op de TU Delft. Dan moeten concrete verbeteringen meetbaar zijn.

Comments are closed.