Campus
Grensoverschrijdend gedrag

Inspectierapport over TU Delft bijna klaar

De Inspectie van het Onderwijs verwacht in maart haar rapport over grensoverschrijdend gedrag en financiën op de TU Delft te publiceren. Het gaat om een omvangrijk onderzoek.

(Foto: Justyna Botor)

Dat laat een woordvoerder van de Inspectie desgevraagd weten. Hij vertelt dat het rapport in concept klaar is, dat het college van bestuur inzage (cvb) heeft gehad en op 12 januari een reactie heeft gestuurd.

Het cvb heeft daar op verzoek langer dan gebruikelijk de tijd voor gekregen. Staat er standaard twee weken voor de reactietermijn, de TU heeft er acht gekregen. Dat komt volgens de Inspectiewoordvoerder door de vakantieperiode en door de omvang van het rapport. “We hebben vele gesprekken gehad”, is zijn verklaring. Op de inhoud wil hij niet ingaan.

Openbaar

Na lezing van de reactie van het cvb weet de Inspectie wat haar te doen staat, vertelt de woordvoerder. Ook daar kan hij inhoudelijk niks over zeggen. Wel vertelt hij dat de Inspectie van plan is om haar rapport over de TU Delft half februari vast te stellen.

Daarna gaat een periode in van drie weken, waarna het rapport – in maart dus – openbaar wordt. Binnen die drie weken heeft de TU het recht om te proberen publicatie via de rechter tegen te houden. Zoiets komt wel eens voor bij Inspectierapporten, vertelt de woordvoerder. De TU kan de drie weken volgens hem ook gebruiken om de communicatie over de bevindingen voor te bereiden.

Als het rapport over vermeend grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer en over financiën inderdaad in maart gepubliceerd wordt, dan is dat ongeveer vijftien maanden na de Inspectie-oproep aan alle medewerkers waarmee het traject begon. Is dat lang? De woordvoerder kan het niet zeggen. “Het is de eerste keer dat we in het hoger onderwijs onderzoek doen naar sociale veiligheid, dus ik weet het niet. Omvangrijk was het wel.”

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.