AD: ‘TU Delft sjoemelde met jaarrekening’

De boekhouding van de TU Delft was rond 2019 niet op orde, schrijft het Algemeen Dagblad. Volgens de krant zou de universiteit zich rond die tijd armer hebben voorgedaan dan daadwerkelijk het geval was door te sjoemelen met de financiële afsluiting van projecten.

Zo zouden in een van de jaarrekeningen onder meer positieve saldi zijn weggeschreven als nog te verrichten ‘onderhanden werk’. read-more-closed Het zou gaan om een verschil van 15 miljoen euro, is te lezen in een onderzoeksartikel dat ook ingaat op sociale onveiligheid aan de TU Delft. Het AD heeft hiervoor gesproken met zestien (voormalig) TU-medewerkers die vrijwel allemaal sociaal onveilig gedrag hebben ervaren.

Geen verklaring

Naar de financiële constructie wordt in het jaarverslag van 2019 vaag verwezen, concludeert de krant, door te reppen over een ‘brede interne controle op projectadministratie’. “Daarbij zijn in 2019 een aanzienlijk aantal projecten afgesloten met een positief resultaateffect in het kader van een brede interne controle op de projecten-administratie”, aldus de krant.

Voor het verschil van de miljoenen euro’s geeft het college van bestuur (cvb) in het AD geen verklaring. Wel heeft het cvb aan het AD een algemene reactie gegeven, waarin het zegt de verhalen van de individuele werknemers te herkennen. Tegen Delta zegt een universiteitswoordvoerder niet opnieuw op het artikel te willen reageren.

Comments are closed.