Campus
Verslag van vergadering

Medezeggenschap deelt voorlaatste versie actieplan met achterban

De studentenraad en de ondernemingsraad spraken tijdens de overlegvergadering van april opnieuw met het college van bestuur over sociale veiligheid. De raadsleden spraken met het cvb af dat ze een ‘80-procent-versie’ van het actieplan sociale veiligheid zullen delen met hun achterban.

Leden van de ondernemingsraad tijdens een vergadering in oktober. (Foto: Thijs van Reeuwijk)

Translation in progress

De rijen blauwgroene stoelen in commissiekamer 3 van de aula zijn op donderdag 25 april iets minder gevuld dan tijdens voorgaande vergaderingen. De studentenraad (sr) is met vijf leden aangesloten en dat is een kleinere delegatie dan normaal, legt sr-voorzitter Jelle Stap vlak na de opening uit. “Op deze manier is een kleine groep sr-leden enorm goed ingelezen over sociale veiligheid en kunnen ze zich volop op het onderwerp storten zonder dat de volledige studentenraad overbelast raakt.” Ook het college van bestuur (cvb) is niet volledig aanwezig. Vice-rector magnificus Rob Mudde is er vanwege persoonlijke omstandigheden niet bij.

Net als tijdens de twee voorgaande overlegvergaderingen domineert het actieplan sociale veiligheid de agenda. De medezeggenschap heeft daar volgens or-voorzitter Ronald Kuil zo veel vragen over ‘dat enige beknoptheid in antwoorden gewenst is’, knikt hij rector magnificus Tim van der Hagen en vice-president operations Marien van der Meer toe.

Geheimhoudingsverklaring

Kuil wil weten hoe het cvb voor het actieplan sociale veiligheid input wil ophalen ‘bij mensen die niet op de werkvloer komen’. “Zoals TU-medewerkers die ziek thuis zitten.” Een duidelijk antwoord heeft Van der Hagen niet, maar hij wil wel kwijt dat ‘actieplan eigenlijk een verkeerde naam is’. “Wat we op 15 mei gaan inleveren bij de inspectie is geen eind- of beginpunt, het is een tussenstap. Het wordt een levend document dat we continu zullen aanpassen.” Volgens Van der Hagen is de term ‘veranderplan’ daarom een beter woord. Hij vertelt verder dat er in totaal 350 ideeën voor het actieplan zijn binnengekomen via de mail, de (anonieme) ideeënbus en de online tool Mentimeter.

De feedback van voormalig medewerkers die zijn weggegaan, vindt de or eveneens belangrijk, stelt or-raadslid Cornel Thill. “Kun je die medewerkers niet deels vrijwaren (red. van de geheimhoudingsverklaring), zodat ze kunnen praten met Berenschot?” read-more-closed Volgens Van der Hagen is dat niet nodig. “Ik begrijp wat je bedoelt. Kijk, ook die mensen zijn volledig welkom om verbetervoorstellen te doen. Dat kan buiten die geheimhoudingsverklaring om.”

Transparanter

Zowel de or en de sr vinden dat het opstellen van het actieplan transparanter moet verlopen, vertelt Kuil even later. “Hoe wil het cvb dat doen? Ons voorstel is om de huidige 80-procent-versie van het actieplan openbaar te maken zodat iedereen input kan geven.” Het college van bestuur ziet dat in principe wel zitten, zegt Van der Hagen, maar hij plaatst vraagtekens bij de haalbaarheid. “We kunnen nooit al die feedback op een goede manier verwerken voor de deadline van 15 mei”, zegt hij.

Na een korte discussie over hoe zo veel mogelijk TU-medewerkers en -studenten toch nog zouden kunnen reageren op het actieplan, heeft or-lid Herman de Wolff een idee. Kunnen de sr en or de 80-procent-plannen voorleggen aan de onderdeelcommissies en facultaire studentenraden? “Die versie wordt immers al rondgestuurd aan alle gremia en op die manier kunnen wij zelf input ophalen en doorgeven aan de begeleidingscommissie.” Het college van bestuur stemt hiermee in.

Gebrek aan vertrouwen

Ook maken beide raden een punt van het gebrek aan vertrouwen dat zij signaleren. Volgens Kuil horen de raden van hun achterban dat ‘het vertrouwen in het proces tot het vormen van het actieplan laag is’. Hij vervolgt: “Hoe wil het cvb dit vertrouwen terugwinnen?” Ook vraagt hij hoe het cvb wil stilstaan bij het verleden. “Veel aanwezigen bij de bijeenkomsten over het actieplan hebben behoefte om het verleden op een of andere manier af te sluiten in plaats van alleen vooruit te kijken.”

Collegelid Van der Meer herkent deze boodschap, antwoordt ze. “In de sessie waar wij als cvb bij aanwezig waren kwam dit heel duidelijk naar voren. We ruimen vanaf nu heel duidelijk tijd in om te luisteren, naar decanen, directeuren en medewerkers. De komende tijd is een tijd voor healing en herstel. We moeten samen optrekken om de sociale veiligheid te verbeteren.”

De studentenraad uit tijdens de vergadering kritiek op de communicatie over het actieplan en de vier bijeenkomsten over sociale veiligheid. “Die bijeenkomsten vielen allemaal in de tentamenperiode”, merkt sr-raadslid Pravesha Ramsundersingh op. “Ik heb van veel studenten gehoord dat ze daardoor niet konden komen.” Van der Hagen noemt dit ‘buitengewoon spijtig’. “Het is helaas niet meer te repareren, maar er komen nog allerlei feedbackrondes en daarmee allerlei nieuwe kansen.” Sr-voorzitter Stap benadrukt net als eerder dat de communicatie naar studenten beter moet, omdat die volgens hem achterloopt op die naar medewerkers. Van der Meer beaamt dat. “We hebben daarom al afgesproken beter te communiceren. We gaan het met name beter doen op Brightspace.”

Bevindingen

De Inspectie van het Onderwijs heeft van december 2022 tot november 2023 onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag aan de TU Delft. In het rapport dat daarvan het resultaat is, spreken de onderzoekers onder meer van intimidatie, racisme, seksisme, pesten, uitsluiting, roddelen en sociale onveiligheid als gevolg van gebrek aan leiderschap.

De effecten bij TU-medewerkers die zich bij de inspectie hebben gemeld zijn vaak langdurig en belemmerend. De inspectie spreekt van psychologische en fysieke gezondheidsklachten, uitval en een algemeen gevoel van onveiligheid. Ook stress, burn-out, depressie en PTSS, huilbuien en gespannen thuissituaties komen voor, net als ziekte, overgeven op het werk, paniekaanvallen en hartkloppingen.

Bij het universiteitsbestuur is er volgens inspecteurs veel informatie aanwezig over wat er speelt op het vlak van sociale veiligheid, maar deze ‘verzuimt’ om ‘de optelsom te maken om tot een volledig beeld te komen’. Ook ‘stuurt het bestuur onvoldoende op passende maatregelen’. Om deze reden is er sprake van wanbeheer, aldus de inspectie.

In ons dossier lees je nieuws en achtergrondartikelen over het inspectierapport.

  • Delta is op zoek naar (voormalig) TU-medewerkers die hun ervaringen willen delen. Dit kan eventueel anoniem. Mail naar tudelta@protonmail.com.
Nieuwsredacteur Annebelle de Bruijn

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

a.m.debruijn@tudelft.nl

Comments are closed.