Campus
Update

Waarom onderzoeksartikel over zwijgplicht op TU Delft nog altijd offline is

Na een sommatie van de TU Delft verwijderde Delta op maandag 15 april een onderzoeksartikel over problemen bij de afdeling I&IC. Op 16 april volgden excuses van het college van bestuur. Desondanks heeft Delta het artikel nog niet opnieuw gepubliceerd. Lees hieronder waarom.

(Foto: Lachlan via Unsplash)

Translation in progress

Het stuk met de titel ‘Hoe zwijgplicht leidde tot angst onder medewerkers I&IC en vertrouwensbreuk met rector’ verscheen op maandag 15 april even voor het middaguur online. Iets meer dan acht uur later haalde de redactie het onder protest weer weg. Er leek geen andere uitweg, omdat de TU Delft Delta en de hoofdredacteur persoonlijk aansprakelijk stelde voor eventuele schade die de TU mogelijk door het stuk zou lijden.

De hoofdredacteur had als medewerker van de TU Delft niet mogen citeren uit vertrouwelijke documenten, was de redenering daarachter. De journalistieke noodzaak daartoe, die uitvoerig in het artikel zelf was toegelicht, bleek voor de juridische afdeling van de TU Delft niet voldoende.

Nadat het artikel was gedepubliceerd, legde Delta daarover verantwoording af in een ander stuk. Een dag later bood het college van bestuur excuses aan. Het stelde dat de sommatie nooit verzonden had mogen worden en dat Delta als onafhankelijk journalistiek medium zelf gaat over de inhoud van zijn stukken.

Juridisch advies

De redactieraad en de hoofdredacteur zagen in de verklaring van het bestuur nog niet voldoende ruimte om zonder risico op een nieuwe sommatie het artikel te herpubliceren. Ze vroegen steun, liefst onvoorwaardelijk en anders maximaal binnen de gegeven juridische kaders.

Over de precieze invulling daarvan zijn de gesprekken gaande. Twee leden van de redactieraad en het voltallige college van bestuur hebben inmiddels met elkaar gesproken, wat zij allen als constructief hebben ervaren. Een uitkomst is dat er in gezamenlijkheid juridisch advies wordt ingewonnen over herpublicatie. Als dat binnen en gewogen is, zal de hoofdredactie samen met de redactieraad een beslissing nemen.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.