Campus
Inspectierapport

Data bijeenkomsten over sociale veiligheid bekend

Het ‘projectteam sociale veiligheid’ heeft vier momenten geprikt waarop medewerkers, studenten en alumni van de TU Delft ideeën kunnen geven voor ‘een sociaal veiliger werk- en studieomgeving’. Bij een van de sessies zal de raad van toezicht aanwezig zijn, bij een andere het college van bestuur.

Het auditorium van de Aula tijdens de Dies 2024. (Foto: Thijs van Reeuwijk)

Dat de bijeenkomsten zouden worden georganiseerd maakte het college van bestuur (cvb) op 20 maart al bekend, tegelijk met de mededeling dat het afziet van het voornemen om de Inspectie van het Onderwijs voor de rechter te dagen. Het cvb is het niet eens met de methode die de inspectie heeft gebruikt om de sociale veiligheid op de TU Delft te onderzoeken, maar ziet na veel protest in dat het zijn energie beter kan steken in het verbeterplan dat de inspectie eist en dat uiterlijk op 19 mei klaar moet zijn. De bijeenkomsten worden gebruikt als input.

Tijdens die bijeenkomsten, die worden begeleid door deskundigen van bureau Berenschot, kunnen aanwezigen hun ideeën doorgeven via de online tool Mentimeter. Daarna is er gelegenheid om in kleine groepen te praten over die ideeën.

Data en tijden
  1. ​​​​​​Woensdag 10 april, tussen 10.00 uur en 12.00 uur, volledig in het Engels.
  2. Maandag 15 april, tussen 12.30 uur en 14.30 uur, volledig in het Nederlands.
  3. Maandag 15 april, tussen 16.00 uur en 18.00 uur, in aanwezigheid van de raad van toezicht. De voertaal is Engels, waarbij de plenaire gedeelten worden vertaald naar het Nederlands. De voertaal sessies in kleinere groepen zal afhangen van de deelnemers.
  4. ​​​​​​​Dinsdag 16 april, tussen 12.30 uur en 14.30 uur, in aanwezigheid van het cvb. De voertaal is Nederlands, waarbij de plenaire gedeelten worden vertaald naar het Engels. De voertaal van de kleinere groepen zal afhangen van de deelnemers.

Alle sessies zullen plaatsvinden in het auditorium van de Aula. De TU vraagt mensen zich aan te melden, ‘om zicht te hebben op het aantal deelnemers’. Er is ook een digitale ideeënbus opengesteld voor wie niet kan komen.

Bevindingen

De Inspectie van het Onderwijs heeft van december 2022 tot november 2023 onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag aan de TU Delft. In het rapport dat daarvan het resultaat is, spreken de onderzoekers onder meer van intimidatie, racisme, seksisme, pesten, uitsluiting, roddelen en sociale onveiligheid als gevolg van gebrek aan leiderschap.

De effecten bij TU-medewerkers die zich bij de inspectie hebben gemeld zijn vaak langdurig en belemmerend. De inspectie spreekt van psychologische en fysieke gezondheidsklachten, uitval en een algemeen gevoel van onveiligheid. Ook stress, burn-out, depressie en PTSS, huilbuien en gespannen thuissituaties komen voor, net als ziekte, overgeven op het werk, paniekaanvallen en hartkloppingen.

Bij het universiteitsbestuur is er volgens inspecteurs veel informatie aanwezig over wat er speelt op het vlak van sociale veiligheid, maar deze ‘verzuimt’ om ‘de optelsom te maken om tot een volledig beeld te komen’. Ook ‘stuurt het bestuur onvoldoende op passende maatregelen’. Om deze reden is er sprake van wanbeheer, aldus de inspectie.

In ons dossier lees je nieuws en achtergrondartikelen over het inspectierapport.

  • Delta blijft op zoek naar (voormalig) TU-medewerkers die hun ervaringen willen delen. Dit kan eventueel anoniem. Mail naar tudelta@protonmail.com.
Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.