Campus
Aanjager #NietMijnCvB

[UPDATE] Anonieme actiegroep wil dat cvb opstapt

Actiegroep Students and Staff for Safety gelooft niet dat het huidige college van bestuur de scherven nog kan lijmen. Dat schrijft de speciaal voor de sociale veiligheidskwestie opgerichte actiegroep donderdag in een verklaring.

Studenten en medewerkers fietsen over de campus. Deze mensen hebben niets te maken met de actiegroep. (Foto: Thijs van Reeuwijk)

Translation in progress

‘Ons vertrouwen is volledig geschonden’ aldus de actiegroep in de e-mail die Delta ontving. “Het is onduidelijk hoe het cvb ons vertrouwen terug wil winnen. Na alles wat er gebeurd is, zien wij geen mogelijkheid tot herstel.” Telefonisch bevestigt een woordvoerder dat de actiegroep vindt dat het cvb moet opstappen.

Het cvb onderneemt alleen maar actie als het stuit op flinke tegenstand van studenten, medewerkers, Delta en andere journalistieke media, schrijven de actievoerders in de verklaring. Daarin delen ze ook de resultaten van de poll die zij op 9 april uitschreven.

In die raadpleging zei 77,4 procent van de 348 respondenten dat zij niet denken dat het huidige cvb in staat is om culturele verandering te bewerkstelligen. 14 procent acht het cvb daartoe wel in staat, de overige 8,6 procent twijfelt.

Onderdeel van het probleem

Belangrijker dan deze statistieken zijn volgens de groep de (met Delta anoniem gedeelde) teksten in het motivatievakje onderaan de poll, ingevuld door circa de helft. Daarin is onder meer te lezen dat de meeste respondenten het cvb als onderdeel van het probleem zien. Hun historische betrokkenheid maakt het volgens sommigen onmogelijk om deel te zijn van de oplossing. Het cvb zou ‘een wolf in schaapskleren’ zijn. ‘Als het cvb het beste voor de universiteit wil, moeten ze opstappen.’

Al op 5 maart startte Students and Staff for Safety een petitie die meer dan 1100 keer werd ondertekend. Dat leidde er onder meer toe dat het cvb afzag van een gang naar de rechter. De organisatie is ook de drijvende kracht achter het verspreiden van de hashtag #NietMijnCvB, geïntroduceerd door Delta-columnist Bob van Vliet.

Bang voor consequenties

De groep bestaat uit medewerkers van de TU Delft in verschillende posities, van promovendus tot hoogleraar, vertelde een woordvoerder eerder aan Delta. De leden blijven anoniem. ‘Mensen zijn bang voor de mogelijke consequenties als hun naam bekend wordt. Wijzelf ook.’

De actievoerders roepen iedereen op om, net als zij, uit te spreken dat zij hun vertrouwen in het cvb opzeggen, en daarmee automatisch ook dat in de raad van toezicht (rvt). “Zo’n uitspraak kan niet worden genegeerd.”

Dijkgraaf

Volgens Demissionair Onderwijsminister Dijkgraaf is het juist belangrijk ‘dat de huidige bestuurlijke verhoudingen in plaats blijven’. Het cvb moet volgens hem handelen om de sociale veiligheid te verbeteren en de rvt moet daar toezicht op houden. Dat zei hij op maandag 15 april in een debat met de Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Dijkgraaf voert met cvb en rvt gesprekken om zich er van ‘te vergewissen dat dit proces bij hen in goede handen is’. De demissionair minister benadrukt in die gesprekken steeds ‘het belang van gedrags- en cultuurverandering en de rol die zowel bestuur als de rvt daar zelf in hebben’, zei hij. “Want zij zijn ook onderdeel van het hele proces. Het college zelf moet een verandering in leiderschap tonen, in cultuur en sturing, en dat vereist de nodige zelfreflectie.”

Bevindingen

De Inspectie van het Onderwijs heeft van december 2022 tot november 2023 onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag aan de TU Delft. In het rapport dat daarvan het resultaat is, spreken de onderzoekers onder meer van intimidatie, racisme, seksisme, pesten, uitsluiting, roddelen en sociale onveiligheid als gevolg van gebrek aan leiderschap.

De effecten bij TU-medewerkers die zich bij de inspectie hebben gemeld zijn vaak langdurig en belemmerend. De inspectie spreekt van psychologische en fysieke gezondheidsklachten, uitval en een algemeen gevoel van onveiligheid. Ook stress, burn-out, depressie en PTSS, huilbuien en gespannen thuissituaties komen voor, net als ziekte, overgeven op het werk, paniekaanvallen en hartkloppingen.

Bij het universiteitsbestuur is er volgens inspecteurs veel informatie aanwezig over wat er speelt op het vlak van sociale veiligheid, maar deze ‘verzuimt’ om ‘de optelsom te maken om tot een volledig beeld te komen’. Ook ‘stuurt het bestuur onvoldoende op passende maatregelen’. Om deze reden is er sprake van wanbeheer, aldus de inspectie.

In ons dossier lees je nieuws en achtergrondartikelen over het inspectierapport.

  • Delta blijft op zoek naar (voormalig) TU-medewerkers die hun ervaringen willen delen. Dit kan eventueel anoniem. Mail naar tudelta@protonmail.com.
UPDATE 19:40 uur: Reactie van het college van bestuur

“Het CvB heeft kennisgenomen van de uitslag van poll en de boodschap van de Students and Staff for Safety. Wij nodigen de actiegroep uit om samen het gesprek aan te gaan. Wij zien en erkennen dat de gebeurtenissen diepe gevoelens van teleurstelling, boosheid, onbegrip en verdriet hebben teweeggebracht. Daar willen wij een luisterend oor voor bieden, ruimte aan geven en ook persoonlijk met deze groep over in gesprek.

Deze weken voeren wij vele gesprekken met medewerkers en studenten. Die zijn nodig en nuttig. Wij luisteren. Wij lezen met pijn in het hart ook over gevoelens van ‘angst’ om met ons in gesprek te gaan. Aan iedereen reiken wij via deze weg graag de hand. Moet jou iets van het hart, ga met ons in gesprek. Voelt het bij ons (nog) niet veilig of vertrouwd (genoeg), richt je dan tot iemand anders in de organisatie via wie je je eventuele boodschap aan ons toevertrouwt. Wij hopen van ganser harte dat deze groep, maar ook anderen die zich daartoe geroepen voelen zich vrij voelen om op onze uitnodiging in te gaan.

Omdat de leden van de actiegroep, om begrijpelijke redenen, niet bij ons bekend zijn, doen wij onze oproep aan hen om die reden via deze weg. Graag zoeken we het persoonlijk contact en het persoonlijk gesprek. We realiseren ons dat woorden op papier, ook in onze eerdere verklaringen, vaak ontoereikend zijn, onbedoeld verkeerd uitgelegd kunnen worden, of in het verkeerde keelgat kunnen schieten. We hebben het vertrouwen dat we door meer in gesprek te gaan meer verbinding en wederzijds begrip kunnen vinden. Daar willen we graag meer met elkaar en met jullie naartoe.”

Wetenschapsredacteur Kim Bakker

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

k.bakker@tudelft.nl

Comments are closed.