Campus

Hybride werken: hoe dan?

Ook als het kabinet het thuiswerkadvies schrapt, willen en hoeven veel TU’ers niet volledig terug naar kantoor. De universiteit werkt daarom aan regels voor hybride werken.

Het college van bestuur spreekt van een campusuniversiteit, waar medewerkers en studenten elkaar ‘gepland en ongepland’ ontmoeten en inspireren. (Foto: Justyna Botor)

Van ‘thuiswerken tenzij het echt niet anders kan’ naar ‘werk thuis wanneer het kan, op kantoor wanneer nodig’. Meer dan een lichte versoepeling zit er voor TU-medewerkers vanaf deze week, de week van het schrappen van de anderhalve-meter-samenleving, niet in. Dat geldt niet voor mensen die voor onderwijs, onderzoek en ander locatiegebonden werk op de campus móeten zijn, maar de rest moet nog steeds overleggen met de leidinggevende als ze naar kantoor willen.

Wat gaat de TU Delft doen als het kabinet het thuiswerkadvies schrapt, en wat wordt dan voor medewerkers de richtlijn voor thuiswerken? Dat de universiteit grotendeels van thuiswerken af wil, werd begin juli duidelijk, tijdens de zogenoemde TU Delft talkshow. Het college van bestuur zei daar de TU te zien als een campusuniversiteit, waar medewerkers en studenten elkaar ‘gepland en ongepland’ ontmoeten en inspireren. Oog voor de voordelen van thuiswerken was er ook, vandaar het voornemen om hybride te gaan werken.

Verhouding campus/thuis
Dat past bij de wensen van veel medewerkers. Uit een enquête onder een kleine tweeduizend medewerkers bleek aan het begin van de zomer dat 95 procent nog maar de helft van de werktijd terug wil naar de campus. De CAO voor universiteiten hanteert voor het vaststellen van de thuiswerkvergoeding voor het gemak de verhouding 60/40: drie dagen per week op kantoor en twee thuis bij een volledige werkweek.

‘Medewerkers moeten mogelijk wennen’

Welke verhouding de TU straks zal hanteren, moet blijken na overleg tussen het college van bestuur en de ondernemingsraad. Daar staat het onderwerp eind oktober op de agenda. De afdeling Human Resources (HR) spoort leidinggevenden intussen aan het onderwerp te bespreken met hun medewerkers. HR heeft daarvoor zogenoemde ‘dialoogstarters’ opgesteld als ‘Op welke dagen/dagdelen is het toegestaan om te werken op het woonadres?’ en ‘Welke activiteiten verrichten we op het woonadres?’. Ook benadrukt HR dat medewerkers mogelijk moeten wennen aan het weer moeten werken op kantoor. In dat geval zou een opbouwschema mogelijk zijn.

Mobiliteitsvergoeding terug
In het stuk ‘Hybride werken’ (alleen op intranet) van 7 september staat dat hybride werken een ‘leerproces’ zal zijn. Er komen proeven met verschillende soorten werk- en vergaderruimtes, concentratie- en hybride werkplekken om erachter te komen wat werkt en wat niet.

Intussen heeft de TU op 24 september de mobiliteitsvergoeding opengesteld in het individueel keuzemodel arbeidsvoorwaarden. Dat is, vanwege corona en het thuiswerken, veel later dan normaal.  Medewerkers die weer geregeld naar de campus komen, kunnen via deze weg weer met belastingvoordeel een deel van hun woon-werkverkeerkosten terugkrijgen.

Daarnaast krijgen medewerkers samen met hun salaris een thuiswerk- en internetvergoeding. Welke vergoedingen zij zullen krijgen in het geval dat het thuiswerkadvies verdwijnt, is nog niet bekend. Daar moeten eerst de vakbonden in het Lokaal Overleg hun zegje over doen.

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.