Campus

TU wil studiedag verlengen

De TU wil de studiedag oprekken om verkeersstromen en gebouwbezetting te spreiden. Deze en andere veranderingen moeten ingaan op 1 augustus.

Overal op de campus verschijnen stickers en plastic scheidingswanden, zoals hier in de Library. (Foto: Marjolein van der Veldt)

Het college van bestuur (cvb) heeft maatregelen bedacht die de start van het nieuwe academisch jaar in goede banen moet leiden. Deze worden nog besproken met de ondernemings- en de studentenraad. Vanaf 1 augustus is landelijk al het fysieke hoger onderwijs weer toegestaan, mits passend binnen de richtlijnen van de RIVM. De TU heeft nu uitgewerkt wat dat voor haar medewerkers en studenten betekent.

Onderdeel van de plannen is de studiedag verlengen: van acht uur ’s morgens tot acht uur ’s avonds. Binnen die tijden moeten zowel het online als het campusonderwijs plaatsvinden. Op de campus is kleinschaligheid de norm, mede vanuit het idee dat kleine groepen het studentenwelzijn vergroten. Zo moeten zoveel mogelijk studenten de kans krijgen om naar de TU te komen, maar mogen gebouwen en openbaar vervoer niet te vol raken. Ook zijn specifieke onderwijsruimtes toegekend aan specifieke faculteiten, om het aantal verplaatsingen op de campus zo klein mogelijk te houden. Het cvb wil dat studenten en medewerkers zich vooral lopend of fietsend verplaatsen.

Thuiswerken blijft de norm

Faculteiten mogen volgens de plannen zelf bepalen hoeveel mensen er maximaal tegelijk aanwezig mogen zijn. Daarvoor moeten zij een deurbeleid voeren. Zogenoemde ‘coronacoördinatoren’ kunnen worden ingezet om te handhaven. Zij krijgen de bevoegdheid om studenten en medewerkers naar huis te sturen als zij zich niet aan de regels houden of ziekteverschijnselen hebben.

Voor medewerkers blijft thuiswerken de norm. Wel erkent de TU dat het ook voor hun welzijn goed is om af en toe naar kantoor te komen. Dat mogen zij doen in overleg met hun leidinggevenden. Het is aan die laatsten om het welzijn van hun medewerkers te verbeteren waar nodig.

Voor alle maatregelen geldt dat de TU ze geleidelijk wil invoeren om het effect te kunnen meten. Ook behoudt ze zich het recht voor om versoepelingen op korte termijn in te trekken als dat nodig blijkt.

Het college van bestuur bespreekt zijn plannen donderdag 9 juli met de ondernemings- en de studentenraad. Houd onze website in de gaten voor hun reacties.

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.