Onderwijs

Driekwart tentamens gaat door, maar hoe?

Zo’n 75 procent van de tentamens gaat deze periode door. Hoe gaat dat in zijn werk en wat gebeurt er met de overige 150 tentamens?

(Foto: Marjolein van der Veldt)

Het was een immense klus voor docenten en ondersteuners: maak van papieren tentamens in een paar weken tijd online tentamens, geef daarbij onderwijs op afstand, blijf in contact met collega’s, houd studenten gemotiveerd en geïnformeerd, houd je gezin draaiende, blijf gezond, et cetera. Toch is het in 75 procent van de gevallen gelukt om tentamens om te vormen.

Volgens Willem van Valkenburg, voorzitter van de taskforce toetsing, hebben docenten en ondersteuners ‘heel hard gewerkt’ om zoveel mogelijk tentamens deze lopende periode door te laten gaan, zodat studenten geen studievertraging oplopen.  “Ik hoop dat studenten dat waarderen. Iedereen doet zijn best, probeert zich bewust te zijn van fouten en daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Maar er gaan dingen mis. Ik hoop dat studenten daar begrip voor hebben.”

Eed voor studenten
Van de 75 procent tentamens die nu doorgaan – dat zijn er zo’n 450 – vindt het merendeel van de bachelortentamens plaats in de vorm van zogenoemde take home exams of quizzes in de online studie-omgeving Brightspace. Om fraude tegen te gaan, hebben studenten te horen gekregen dat docenten hen kunnen videobellen met de vraag om gegeven antwoorden toe te lichten. In de master wordt veel gebruikgemaakt van mondelinge toetsen.

We zoeken naar balans tussen vertrouwen en controle

Voor alle vormen van toetsing op afstand geldt dat studenten eerst een eed, een zogenoemde honor pledge, moeten afleggen, waarin zij beloven eerlijk en zonder hulp te zullen werken.
honor%20pledge_0.JPG
“We zoeken steeds naar een balans tussen vertrouwen en controle”, legt Van Valkenburg uit. “Beide partijen moeten daaraan wennen. We verwachten van studenten dat ze zich integer gedragen, maar de accreditatie van opleidingen vereist ook bepaalde fraudemaatregelen. Dat is niet eenvoudig, ook niet omdat we aan privacyregels moeten voldoen.”

Online proctoring
Dat is des te belangrijker bij online proctoring, waarover om privacyredenen discussie bestaat. Eerder vertelde Van Valkenburg al dat deze methode nu nog op beperkte schaal ingezet zou worden en inderdaad: slechts 25 tentamens worden er deze periode mee afgenomen. In het geval van de TU werkt het als volgt: studenten worden tijdens het tentamen gefilmd met hun eigen webcam. Hun pc wordt op slot gezet, zodat ze niet bij andere programma’s kunnen. Van tevoren moeten studenten zich met hun campuskaart legitimeren. Opgenomen beeld en geluid gaan naar het Amerikaanse bedrijf RP Now, waar twee mensen de beelden bekijken. Verdachte opnames gaan naar de docent van het vak. Als er gerede twijfel is van fraude, gaan ze naar de examencommissie.

Het grootste tentamen dat nu met deze techniek is afgenomen, had 138 deelnemers. Al deze tentamens zijn volgens Van Valkenburg tot nog toe zonder technische problemen verlopen. Hem hebben nog geen geluiden bereikt van Delftse studenten die bezwaar maken vanwege privacy. “Het ging alleen even mis bij een student die zijn tentamen vanuit China wilde maken en die stuitte op de Chinese firewall.”

Wiskundetentamens
Het plan is om online proctoring tijdens de volgende tentamenperiode, die ook op afstand zal moeten plaatsvinden, meer te gebruiken. Voor de grote wiskundevakken misschien. Van de 25 procent tentamens die deze periode niet doorgaan, zijn er relatief veel van wiskunde, 
omdat er zoveel van zijn. En volgende tentamenperiode  komen er nog eens tienduizend inschrijvingen voor alleen al wiskundetentamens bij.

Wanneer moeten de ongeveer 150 tentamens die nu niet kunnen doorgaan dan plaatsvinden? Roosters zitten normaal gesproken immers al vol. Op sommige faculteiten kunnen uitgestelde tentamens misschien worden ingehaald tijdens de zogenoemde mid-term week van het vierde kwartaal, eind mei. Op andere faculteiten, die in de mid-term week al toetsen hebben gepland, moeten de uitgestelde tentamens doorschuiven naar de tentamenperiode van het vierde kwartaal, die daartoe al met een week is verlengd. Het wordt volgens Van Valkenburg ‘een heel complexe puzzel’. “Steeds moeten we kijken naar de studeerbaarheid.”

  • Ben je docent of student? Wat zijn jouw ervaringen met online tentamens? Laat het ons weten via mail of onze sociale media.
Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.