Campus

Nieuwe partij wil studentenraad in

Een nieuwe partij heeft zich gemeld voor de studentenraadsverkiezingen van 10 en 11 mei. Dé Partij vindt de huidige raad onzichtbaar en wil dat veranderen.

Aanplakbord langs het Abtswoudsepad. Sinds 17 april mogen de partijen campagne voeren voor de studentenraad. (Foto: Marjolein van der Veldt)

Hoofdpunten van Dé Partij, zo leert de website, zijn ‘het alcoholbeleid op de campus afschaffen’, ‘de TU de huisvestingsproblematiek laten voelen’ en ‘voortzetting van de Delftse studentencultuur’. Op Instagram hekelen de studenten het alcoholbeleid van de TU dat volgens hen ‘vol tegen de integratie, inclusiviteit en sociale cohesie van de TU Delft in’ gaat. Het alcoholbeleid verbiedt alcohol op de campus vóór 17.00 uur. Ook sterke drank is verbannen.

De studenten schrijven er te zijn voor ‘de gewone student’. Volgens hen is de huidige studentenraad namelijk onzichtbaar en weten velen niet wanneer deze vergadert met het college van bestuur. Daardoor zou er volgens hen een gevoel ontstaan dat ‘studenten niets te zeggen hebben’.

Broodje bal 
Volgens
Dé Partij staat ‘het studentenbestaan steeds meer onder druk’. “Huizentekorten, lotingen bij verenigingen, drooglegging door de TU en het gevoel dat er niet naar de student geluisterd wordt”, staat op Instagram. Dus pleit de partij naast het eerder genoemde afschaffen van het alcoholbeleid voor meer werkcolleges en werkgroepen, goedkoper eten op de campus, meer huisvesting voor studenten en zelfs gegarandeerde huisvesting voor internationals, betere communicatie vanuit de TU en een broodje bal in het X-café. Op posters staat een verwijzing naar jargon van FvD-voorman Thierry Baudet: ‘Maak van het partijkartel, Dé Partijkartel’.

Momenteel zijn de kieslijsten van Dé Partij, Oras en Lijst Bèta voor studenten online in te zien. Bezwaar indienen kan tot 26 april. Daarna zijn de lijsten definitief. Oras en Lijst Bèta vormen al jaren samen de studentenraad. Momenteel heeft Oras zes zetels en Lijst Bèta vier. Beide hebben dertig kandidaten en lijstduwers op hun kieslijsten staan. Op die van Dé Partij staan drie namen, dezelfde als op de website: bachelorstudenten Koos Meesters, Jorrit Greep en Florent Appert.

Het is niet voor het eerst dat zich drie partijen melden voor de studentenraadsverkiezingen van de TU Delft. Dat gebeurde ook in 1999, toen Project Blauw ontstond na onvrede over de twee partijen die toen al jaren samen de studentenraad vormden: Oras en AAG. Project Blauw kwam met een zetel in de sr, maar moest een jaar later stoppen wegens een gebrek aan opvolgers. In 2008 stopte AAG. Het Principe stond toen op, omdat de studenten erachter vonden dat er iets te kiezen moest zijn. Een jaar later verdween Het Principe en kwam AAG weer terug. In 2010 ging AAG definitief ter ziele. Oras vormde toen alleen de studentenraad. Een jaar later meldde Lijst Bèta zich.

Voor de huidige fracties is het nieuws over Dé Partij nog te vers voor een reactie, antwoordden zij desgevraagd, hoewel de eerste posters eerder deze week al opdoken in de stad, bijvoorbeeld langs het Abtswoudsepad. Campagne voeren mag sinds 17 april. Die reactie volgt later. Dé Partij was woensdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar. Zodra er meer te melden is, doen we dat.

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.