Campus

Voetgangers krijgen meer ruimte in Delft

Voetgangers tussen station Delft en de TU krijgen meer ruimte. Sowieso laat de gemeente hen voorgaan waar ze door fietsers, het openbaar vervoer of de auto in de knel komen.

(Foto: Dalia Madi)

Lopen neemt relatief weinig ruimte in beslag en je belast er het milieu niet mee. Dat zijn voor de gemeente Delft redenen om voetgangers voorrang te geven in het Mobiliteitsprogramma Delft 2040, dat eind januari is vastgesteld.

Het mobiliteitsprogramma gaat ervan uit dat de stad de komende twintig jaar met dertig procent zal groeien. Als er niks tegen wordt gedaan, zal het autoverkeer net zo hard meegroeien, is de vrees, met vervuiling, verstopping en een tekort aan parkeerruimte tot gevolg.

Vrij van obstakels
De gemeente gaat voetgangers daarom de komende twintig jaar meer ‘aandacht en prioriteit’ geven op plekken waar ze dat door drukte nodig acht. Een voorbeeld is de looproute tussen station Delft en de TU, waar volgens de gemeente veel over wordt geklaagd. Het traject moet vrijgemaakt worden van obstakels, met een minimale doorgang van twee meter, beschutting en bankjes.

Fietsers krijgen aan de andere kant van de TU juist aandacht, zo is de bedoeling. De gemeente spreekt al langer over een nieuwe fietsersbrug tussen de campus en station Delft Campus (voorheen Delft Zuid). Dat voornemen komt ook nu weer terug.

Delft hoopt in dit gebied op ‘innovatieve mobiliteitsoplossingen’ als automatische voertuigen, als ‘visitekaart voor Delft en de TU’ en omdat er niet genoeg ruimte is om de verwachte behoefte aan fietsparkeerplekken rondom het station bij te benen. Tussen station Delft en de TU moet intussen eindelijk tram 19 gaan rijden. Daarnaast is het beleid om parkeren waar nodig te reguleren, om de maximumsnelheid in de stad omlaag te brengen en te experimenteren met nieuwe vormen van fietsen stallen.

In het mobiliteitsprogramma is geen rekening gehouden met corona. Het virus wordt in het stuk niet genoemd.

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.