Campus
Multicampusstrategie

De TU wil groeien, maar wat zijn de andere scenario’s?

De TU Delft wil groeien naar 40 duizend studenten, verdeeld over drie campussen. De commissie waarop het college van bestuur leunt, bekeek meer scenario’s. Welke waren dat?

Drie scenario’s scoorden hoog. (Foto: Justyna Botor)

De vraag hierboven is gemakkelijker gesteld dan beantwoord. Uit het rapport van de commissie-Van Ham komt een beeld naar voren van een gestructureerd én veelomvattend onderzoek naar mogelijke toekomstscenario’s voor de TU. Dat klinkt ingewikkeld en dat is het ook. Delta helpt je inzicht te krijgen in wat er allemaal meespeelde.

 

Hoe maakte de commissie haar afweging?

De commissie combineerde vier verschillende maximale studentenaantallen elk met vijf ‘beleidspakketten’. Voor elke combinatie onderzocht de commissie vervolgens in welke mate aan vijf van tevoren vastgestelde randvoorwaarden was voldaan.

Iedere score kreeg een kleur op een schaal van vijf: van donkergroen voor ‘sterk positief effect’ via lichtgroen, geel en lichtrood naar donkerrood (sterk negatief effect). Dat leidde tot drie (!) optimale opties met alleen maar lichtgroene scores, waarvan het college van bestuur er met één verder wil.

 

Met welke maximale studentenaantallen rekende de commissie?
 • Het ‘krimpscenario’ telt 20 duizend studenten, ten opzichte van 28 duizend nu.
 • Het ‘prognosescenario’ gaat uit van het verwachte aantal studenten in 2027 volgens huidige prognose: 31.500.
 • Groeiscenario 1 telt 40 duizend studenten.
 • Groeiscenario 2 telt 50 duizend studenten.

 

Welke beleidspakketten, in het rapport ook wel ‘droombeelden’ genoemd, werden onderzocht?
 • De virtuele TU Delft’ met veel online lessen, waarbij studenten om beurten en in cohorten jaarlijks tien weken naar de campus komen en verder thuis lessen volgen en groepswerk doen.
 • De arbeidsmarkt-gedreven TU Delft’ met veel inbreng vanuit het bedrijfsleven, zowel qua onderwerpskeuze, financiering als afstudeermogelijkheden.
 • De multicampus TU Delft’ met naast de Delftse campus twee grote campussen in Rotterdam (10 duizend studenten) en Den Haag (2500 studenten).
 • De aanbodsturende TU Delft’, die studenten indien nodig doorverwijst naar andere technische universiteiten en hogescholen in de regio.
 • Student village TU Delft’ op de Campus-Zuid, inclusief een bachelor college of engineering met brede opleidingen en 7000 wooneenheden.

 

Aan welke randvoorwaarden toetste de commissie de effecten van de scenario’s?
 • Kwaliteit van onderwijs en onderzoek (zoals student-stafratio en percentage internationale medewerkers en studenten)
 • Welzijn studenten (zoals woonruimte en –locatie en sociale voorzieningen)
 • Welzijn medewerkers (zoals verhouding tussen wetenschappelijke en ondersteunende staf)
 • Financiële situatie (zoals inkomsten en solvabiliteit)
 • Identiteit en cultuur van de TU Delft (verwevenheid van onderwijs en onderzoek, ratio studenten/inwoners in Delft)

 

Wat waren de uitkomsten van de vergelijkingen die de commissie maakte?
 • Het scenario met 20 duizend studenten is in geen enkel geval financieel haalbaar.
 • Het scenario met 31.500 studenten (doorgroeien volgens de huidige trend) is positief (lichtgroen) bevonden op alle vlakken als het wordt gecombineerd met het arbeidsmarkt-gedreven beleidspakket.
 • Het scenario met 40 duizend studenten is op alle vlakken positief in combinatie met de multicampusstrategie en ook met de arbeidsmarkt-gedreven variant. Het college van bestuur kiest voor de eerste optie.
 • Het scenario met 50 duizend studenten werkt gecombineerd met de multicampusstrategie op alle vlakken behalve het financiële.

Hoe de commissie tot de gegeven scores is gekomen, wordt in het rapport niet in detail uitgelegd. Wel zijn allerlei mensen geconsulteerd, zoals de burgemeester van Delft, de voorzitter van de Universiteiten van Nederland, de directeur-generaal van het ministerie van Onderwijs, de colleges van burgemeesters en wethouders van Rotterdam en Den Haag en de directeur van studentenhuisvester Duwo.

 

Drie combinaties scoren dus vijf keer lichtgroen. Hoe komt het college van bestuur uit bij de combinatie 40 duizend studenten en een multicampusstrategie?
 • De commissie-Van Ham doet in het rapport geen duidelijke aanbeveling voor één van de drie optimale opties. Wel geeft het een hele serie adviezen voor hoe de TU nu verder moet. Daarbij laat het verschillende zaken zwaar meewegen, zoals: de grote maatschappelijke en technologische uitdagingen, de vraag van de arbeidsmarkt en de ruimtelijke beperkingen van de stad Delft. Dan liggen groei en het uitwijken naar andere steden voor de hand.
 • Lees ook dit interview met collegevoorzitter Tim van der Hagen voor zijn visie.
Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.