Onderwijs

TU wil proef met sneltests en gedrags beïnvloeding studenten

De TU Delft heeft plannen voor verschillende proeven die meer fysiek onderwijs mogelijk moeten maken. Of ze van start kunnen, hangt af van het ministerie van Onderwijs.

De Rijksuniversiteit Groningen begon in januari met het sneltesten van studenten. (Foto: UKrant)

Dat ministerie heeft Delft, Groningen en Amsterdam eerder al aangewezen als steden waar hogescholen, universiteiten en roc’s samen een sneltestlocatie mogen opzetten. De Rijksuniversiteit Groningen begon op 18 januari met een proef waarbij studenten werden uitgenodigd om zich 24 uur voor een fysiek tentamen te laten testen. UKrant, de nieuwswebsite van de RuG, meldde een paar dagen later dat een kwart van de eerste groep opgeroepen studenten zich had laten testen. Momenteel is de RuG bezig met het opschalen van de testcapaciteit.

De TU Delft wil op proef studenten gaan sneltesten voor practica waarbij de anderhalve meter afstand-richtlijn niet altijd te handhaven is, meldt de universiteit op intranet. Zulke practica kunnen nu niet doorgaan. De universiteit noemt laboratoriumpractica of vliegproeven als mogelijke voorbeelden, maar heeft nog geen specifieke practica aangewezen.

Werken in bubbels is een optie

Deelname aan de tests zal net als in Groningen vrijwillig zijn. Voor studenten die niet meedoen, zal de docent een alternatief aanbieden. Tijdens de pilotpractica zullen ondanks de sneltests, afstand houden en hygiëne voorop blijven staan, meldt de TU. Ook het werken in zogenoemde bubbels, kleine groepen studenten, is een optie.

Daarbij wil de universiteit indien mogelijk experimenteren met gedragsbeïnvloeding. Daarvoor heeft zij haar oog laten vallen op technologie van accountant Ernst & Young en indoor GPS-bedrijf Forkbeard, die samen een systeem voor data-inwinning hebben ontwikkeld. Dat kan worden gebruikt om interacties tussen mensen of tussen bubbels anoniem in de gaten te houden. De gegenereerde data kan vervolgens worden gecombineerd met modellen van loopstromen. Dat moet inzicht geven in menselijk gedrag en de effectiviteit van maatregelen. Doel is om risico’s beter te leren inschatten en protocollen beter te kunnen ontwikkelen en optimaliseren. Ook kan het systeem deelnemers bijvoorbeeld via een trillend polsbandje waarschuwen als zij te lang te dicht bij elkaar zijn.

Naast deze pilots onderzoekt de universiteit onder welke voorwaarden studie- en stiltewerkplekken weer open kunnen voor studenten. Of ze ook daarvoor sneltests wil gaan inzetten, is momenteel niet duidelijk. De universiteit heeft haar plannen ingediend bij het ministerie van Onderwijs en wacht op goedkeuring.

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.