Campus

Stip: ‘Veel Delftse studenten grijpen naast energietoeslag’

In Delft kunnen studenten wél een energietoeslag aanvragen, maar de voorwaarden zitten velen in de weg. De gemeente onderzoekt een alternatief.

Studentenhuisvesting aan de Balthasar van der Polweg op de TU-campus. (Foto: Justyna Botor)

Nu de energiekosten hoog oplopen, maken veel mensen met een laag inkomen aanspraak op een energietoeslag van 1300 euro die via de gemeenten beschikbaar is. In Delft stond de teller tot 22 augustus op 2758 inwoners die de toeslag automatisch hebben gekregen. Tot diezelfde datum heeft Delft 2418 aanvragen afgehandeld, waarvan er 1872 zijn toegekend en 546 zijn afgewezen.

Hoeveel van die mensen student waren, is niet bekend. De gemeente heeft momenteel niet de capaciteit om dat bij te houden, laat een woordvoerder weten. Delft is een van de drie gemeentes in heel Nederland waar studenten aanspraak kunnen maken op de energietoeslag. Alle andere gemeentes volgen vooralsnog het kabinetsadvies om studenten daarvan uit te sluiten, vooral omdat zij vinden dat die taak beter uitgevoerd kan worden door DUO.

Het vacuüm waarin Delft als uitzonderingsgemeente opereert, leidt ertoe dat ze zelf de voorwaarden heeft opgesteld waaronder studenten in aanmerking komen voor de energietoeslag. En die lijken ervoor te zorgen dat studenten alsnog misgrijpen, hoort gemeenteraadsfractie Stip van zijn achterban. “Stip is erg blij met hoe voortvarend de gemeente heeft opgetreden, aangezien sommige studenten toch worden gecompenseerd. Maar wij vinden dat elk huishouden dat onder de gehanteerde bijstandsnorm zit recht heeft op de energietoeslag”, zegt fractielid Sophie Wentink. Zij is van plan de signalen over de positie van Delftse studenten in te brengen tijdens een commissievergadering op donderdag 8 september.

‘Iedereen heeft last van de stijgende energieprijzen’

Volgens Wentink zit vooral de voorwaarde dat studenten een eigen energiecontract moeten hebben hen in de weg. Veel studenten betalen hun energiekosten via verhuurders als studentenhuisvester Duwo en hebben dus geen energiecontract op hun eigen naam. Een gemeentewoordvoerder laat weten dat Delft met deze voorwaarde studenten tegemoet denkt te komen die de toeslag het hardst nodig hebben, maar Wentink gelooft daar niet in. “Wij vinden deze voorwaarde gek, helemaal omdat hij alleen voor studenten geldt. Iedereen heeft last van de stijgende energieprijzen.”

Individuele bijzondere bijstand
Delft lijkt dat ook in te zien, blijkt uit antwoorden van de gemeente op vragen van Delta. De woordvoerder laat weten dat de gemeente de mogelijkheden onderzoekt ‘om via de individuele bijzondere bijstand ook deze groep studenten te compenseren’. Wanneer dat tot een concrete regeling leidt, weet de woordvoerder niet. “Zo snel mogelijk, maar eerst moet de regeling verder uitgewerkt en uitvoerbaar gemaakt worden.”

Intussen lopen er verschillende lobby-acties om ander, landelijk, beleid af te dwingen om studenten te helpen. Delft doet daaraan mee. Zo ondertekende armoedewethouder Joëlle Gooijer een brief aan ministers Dijkgraaf en Schouten om studenten met landelijk beleid te compenseren en de uitvoering aan DUO over te laten. Delftse raadsleden van Volt, GroenLinks, Stip en ChristenUnie ondertekenden een andere brief aan dezelfde ministers plus minister Kaag met eenzelfde oproep, al komt DUO daarin niet ter sprake.

Lobby-acties hebben wat meer tijd gekregen, omdat een Kamerdebat dat op 7 september zou plaatsvinden op verzoek van minister Schouten is uitgesteld. Het kabinet moet namelijk nog uitzoeken of het zijn beleid kan doorzetten nu een Nijmeegse rechter heeft geoordeeld dat je studenten niet zomaar kunt uitsluiten. Het betekent voor studenten langere onzekerheid over hun financiën. Het schijnt dat het kabinet plannen heeft om uitwonende studenten een hogere basisbeurs te geven, maar dat wordt pas op Prinsjesdag (20 september) bekend.

Saskia Bonger (Delta) / Bas Belleman (HOP) 

  • Denk je dat je in aanmerking komt voor de energietoeslag? Je kunt hem hier aanvragen bij de gemeente Delft. 
Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.