Campus

Nieuw lid raad van toezicht

De raad van toezicht van de TU Delft heeft een nieuw lid: Paul Verhagen, hoofd financiën en bestuurslid bij chipproducent ASM International. Verhagen studeerde in de jaren tachtig van de vorige eeuw aan de Universiteit Tilburg en werkte voor Philips en Fugro. Hij is zoals gebruikelijk benoemd door de minister van Onderwijs voor een periode van vier jaar. 

Het college van bestuur van de TU Delft denkt dat Verhagens ‘financiële expertise en managementervaring in het bedrijfsleven in voor TU Delft relevante sectoren’ een ‘waardevolle toevoeging’ is voor de raad van toezicht. 

Naast Verhagen zitten daarin: Tijo Collot d’Escury (voorzitter), Luc Soete, Heleen Wachters en Manon van Beek. Het is onder meer hun taak leden van het college van bestuur aan te stellen en de begroting, het jaarverslag en het instellingsplan goed te keuren. (SB

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.