Kort

Kabinet: actieplan tegen seksueel geweld

Het nieuws rond The Voice en Ajax laat zien dat er ‘extra inzet’ nodig is in de strijd tegen seksueel geweld, vindt minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Hij komt met een nationaal actieplan. Om het kabinet te helpen, wordt Mariëtte Hamer vanaf april regeringscommissaris ‘grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld’. Hamer is voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), oud-fractievoorzitter van de PvdA en oud-voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond.

Er is volgens het kabinet een ‘fundamentele cultuurverandering’ nodig. Dijkgraaf stipt ook het onderwijs en onderzoek aan. Volgens hem is er daar ‘volop aandacht voor deze problematiek’. Hij wijst bijvoorbeeld op het komende adviesrapport ‘Voedingsbodem en preventie van ongewenst gedrag in de wetenschap’ van wetenschapsgenootschap KNAW. “Daarnaast voert de Inspectie van het Onderwijs een thema-onderzoek uit naar sociale veiligheid in het hoger onderwijs”, aldus Dijkgraaf. (HOP, BB)

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.