Kort

Kamervragen over oude OCW-data

De Tweede Kamer blijft het vreemd vinden: waarom baseert het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen het budget van universiteiten op 37 jaar oude data, zoals de Nationale Rekenkamer opmerkteHet gaat om gegevens over de tijdbesteding van docenten: hoeveel tijd zijn ze aan onderzoek kwijt en hoeveel tijd aan onderwijs? Op grond daarvan is in 2001 de financiering van universiteiten gesplitst in twee delen: onderwijs en onderzoek. Het onderwijsdeel groeide met de studentenaantallen mee, terwijl het onderzoeksdeel grofweg even groot bleef.


In een kort briefje erkende demissionair minister Van Engelshoven dat de Rekenkamer gelijk had. Het was de enig beschikbare bron en bij de universiteiten was geen draagvlak voor nieuw onderzoek geweest. VVD, D66 en SP vinden dit te makkelijk en stellen nu vervolgvragen. Moet er per se draagvlak bij de universiteiten zijn om zulk onderzoek te herhalen, vraagt de VVD. Wil de minister soms niet weten hoe het nu zit met de tijdsbesteding? En, redeneert de SP, als deze gegevens 37 jaar oud zijn, hoe zit het dan met andere berekeningen, schattingen en ramingen in het hoger onderwijs? D66 vraagt zich af waarom de splitsing van het budget er eigenlijk is. (HOP, Bas Belleman)

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.