Campus

Verkiezingen or gaan door, maar wat speelt er bij TBM?

De verkiezingen voor de ondernemingsraad gaan door. In tegenstelling tot drie jaar geleden zijn er meer kandidaten dan zetels. Veel odc’s staan er minder goed voor.

Bij TBM meldden zich slechts twee kandidaten voor de lokale odc. Inmiddels zijn het er drie. (Foto: Marjolein van der Veldt)

In 2017 waren er evenveel kandidaten als zetels (23), waardoor er geen verkiezingen nodig waren. Nu zijn er 36 kandidaten van vier lijsten, terwijl er 25 zetels te vergeven zijn. Daartussen zit naast bekende lijsten FNV en Democratisch Beleid ook een nieuwe lijst: Academisch Belang. 

Eind september meldde ondernemingsraad (or)-voorzitter Biemla Sewnandan nog dat de verkiezingen net als in 2017 niet door dreigden te gaan. Wat er is gebeurd? Or-secretaris Erik Louw denkt dat de nieuwsbrieven en or-lunches hebben geholpen. Ook gingen or-leden volgens hem vaker naar discussiebijeenkomsten, waarbij ze zich ook als zodanig kenbaar maakten. Daarnaast is er ditmaal op allerlei manieren actief gezocht naar kandidaten: met bezoekjes aan managementteams, stage bij de or en digitale spreekuren.

Naast de or zijn er tien lokale medezeggenschapsraden voor personeel, de onderdeelcommissies (odc’s). Daar zijn lang niet overal verkiezingen nodig. Alleen bij de faculteiten Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek en Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) zal dat wel gebeuren. Een or-lid bezet altijd één van de zetels in een odc, vandaar dat er ook bij EWI wat te kiezen is.

Weinig enthousiasme
Wat opvalt, is het lage aantal kandidaten bij Techniek, Bestuur en Management (TBM). Wat is daar aan de hand? Simon Tiemersma, huidig en vertrekkend lid van de odc TBM, bemerkt ‘vrij weinig enthousiasme’ voor de medezeggenschap op zijn faculteit. Hij denkt dat de coronacrisis een rol speelt. “Het is vrij gangbaar dat mensen zeggen het intens druk te hebben.”

Medewerkers kunnen ook buiten de odc hun stem laten horen

De odc en de faculteit hebben volgens Tiemersma met filmpjes, nieuwsbrieven en persoonlijke gesprekken geprobeerd om mensen warm te maken voor de odc. Op een online vragenuur kwam alleen niemand af. Is de odc de afgelopen jaren wel genoeg zichtbaar geweest? Welke successen waren er? “We hebben weinig slagkracht gehad, omdat we al met een kleine groep zijn. Daarbij is het een bureaucratisch gebeuren, al neemt de decaan ons wel serieus. We hebben ook wel wat kleine dingen voor elkaar gekregen, zoals de realisatie van social spaces op de faculteit en de aanstelling van een preventiemedewerker voor klachten. Daarnaast hebben we ons kritisch opgesteld over de opleiding EPA in Den Haag.”

De opleiding engineering and policy analysis (EPA) zit sinds 2017 niet in Delft, maar in Den Haag. Deze zomer besloot het college van bestuur (cvb) om dat verblijf tot 2025 te verlengen, hoewel niet is bewezen dat de standplaats Den Haag meerwaarde heeft. Het cvb wil de opleiding daar meer tijd voor geven.

Zes is de ondergrens
Decaan Aukje Hassoldt vertelt dat er inmiddels één kandidaat bij is gekomen. Genoeg is dat niet. Volgens haar is zes de ondergrens. “We zullen mensen van wie we denken dat ze interesse hebben nog eens specifiek benaderen. Dat hebben we al gedaan, maar dat kan meer.”

Waarom denkt Hassoldt dat er op haar faculteit zo weinig animo bestaat voor de odc? Zij denkt niet dat het met werkdruk te maken heeft, omdat die niet hoger is dan op andere faculteiten. “Wel liggen misschien de prioriteiten anders. We zitten voortdurend middenin de actualiteit, zeker nu met corona.” Daarnaast denkt Hassoldt dat ‘de lijnen relatief kort zijn’ op haar faculteit: medewerkers kunnen ook buiten de odc hun stem wel laten horen.

Toch denkt zij dat er genoeg te doen is binnen de odc. Zo werkt Hassoldt aan een nieuw meerjarenplan voor de toekomst van TBM. “In de odc heb je juist een belangrijke stem. Je vertegenwoordigt het belang van de medewerkers.”

  • De verkiezingen zullen plaatsvinden op 3 en 4 november.
Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.