Onderwijs

Delftse studie moet in Den Haag meer studenten trekken

De aankondiging was er al eerder, nu ligt er een voorgenomen besluit: de master engineering and policy analysis vertrekt wat het college van bestuur betreft naar Den Haag. De faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM) verwacht dat studentenaantallen daardoor fiks zullen stijgen.

In een notitie schrijft waarnemend TBM-decaan Jeroen van den Hoven uitgebreid over het voornemen de master engineering and policy analysis (EPA) te verhuizen van Delft naar Den Haag. De voordelen voor opleiding en studenten, die leren ‘opereren op het snijvlak van technologie en publiek beleid’, zijn wat hem betreft duidelijk. Ze zitten er dichtbij nationale en internationale instanties, overheden en bedrijven. 

Dat maakt stage lopen gemakkelijker, net als het uitvoeren van onderzoekopdrachten van (inter)nationale instellingen, de creatie van living labs, het doen van gemeenschappelijk onderzoek, het verzorgen van gastcolleges door Haagse beleidsmakers en politici. “Het belang van nabijheid kan niet worden onderschat – het biedt mogelijkheden voor netwerkvorming en dagelijks contact op allerlei niveaus”, aldus Van den Hoven. De gemeente Den Haag, die de Delftse opleiding graag ziet komen, heeft volgens hem al gezegd te willen investeren in praktijkgerichte innovatielabs.

Van den Hoven verwacht dat studenten, zeker ook de internationale, de verhuizing naar Den Haag zullen waarderen. Hij rekent voor dat de opleiding meer studenten zal trekken dan nu in Delft: van 35 nu naar mogelijk honderd na vijf jaar. Er moet dan ook – gefaseerd – meer personeel worden aangesteld: minimaal twee of drie hoogleraren, twee universitair hoofddocenten, vier universitair docenten, zo’n twintig promovendi en ondersteunende medewerkers. “De staf is aangesteld bij de faculteit TBM en vormt nadrukkelijk geen separate entiteit.”

Dat laatste benadrukt Van den Hoven verschillende malen. EPA blijft een Delftse en dus technische opleiding, die hoort bij TBM en daarvan niet losgezongen mag raken. Hij hoopt dat de studievereniging een rol kan spelen in het betrekken van de Haagse studenten bij Delft. 

De notitie van Van den Hoven ligt nu voor advies bij de medezeggenschap. De studentenraad bespreekt de verhuizing van EPA morgen in een overlegvergadering met het college van bestuur. Nadat het college een definitief besluit heeft genomen, moet de minister van Onderwijs goedkeuring verlenen. Als alles volgens plan verloopt, kan de opleiding in september 2016 van start in Den Haag. Dat zal waarschijnlijk eerst op de Haagse campus van de Universiteit Leiden zijn. Daarna moet er een eigen locatie komen.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.